Chức năng mới - MetaKit - Phần mềm cập nhật tự động dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker


Giới thiệu
Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday). Toàn bộ dữ liệu giao dịch của tất cả các mã cổ phiếu và các index trên 3 sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) sẽ được cập nhật tự động (hoặc chủ động) vào phần mềm MetaStock và AmiBroker.

Tải MetaKit về