• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 627,66 -2,68/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:25 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

17 Tháng Chín 2014 6:23:35 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    627,66   -2,68/-0,43%  |   HNX-INDEX   90,15   +0,74/+0,83%  |   UPCOM-INDEX   60,35   +0,18/+0,31%  |   VN30   666,66   -1,76/-0,26%
Thị trường trong giai đoạn hiện tại là thời điểm tốt để cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng những cổ phiếu yếu trong khi vẫn nắm giữ đối với cổ phiếu cơ bản tốt nhất.   Tin đầy đủ
VN-INDEX 627,66 -2,68/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
 93    118    92  
Khối lượng GD 180.897.170
Giá trị GD 3.230,80 tỷ
Số lượng GD 69.002
KL NN mua 7.801.730
Giá trị NN mua 291,22 tỷ
KL NN bán 13.575.980
Giá trị NN bán 558,92 tỷ
Cập nhật lúc 3:01:25 CH
HNX-INDEX 90,15 +0,74/+0,83%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HNX
 96    111    153  
Khối lượng GD 90.768.249
Giá trị GD 1.297,40 tỷ
Số lượng GD 27.571
KL NN mua 714.720
Giá trị NN mua 16,47 tỷ
KL NN bán 1.848.590
Giá trị NN bán 50,93 tỷ
Cập nhật lúc 3:01:10 CH
UP-INDEX 60,35 +0,18/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
 28    17    106  
Khối lượng GD 4.420.617
Giá trị GD 43,64 tỷ
Số lượng GD 1.467
KL NN mua 46.100
Giá trị NN mua 386,05 triệu
KL NN bán 15.100
Giá trị NN bán 33,10 triệu
Cập nhật lúc 3:01:13 CH

TIN THỊ TRƯỜNG

Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Khối lượng Giá Thay đổi
FLC  36.013.930 11,90 -0,40/-3,25%
ITA  7.862.400 8,80 0,00/0,00%
HQC  6.761.000 8,10 +0,20/+2,53%
KBC  4.680.870 14,60 +0,20/+1,39%
PVT  4.613.210 19,60 +1,20/+6,52%
Giao dịch NĐTNN hôm nay
Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM
Giá Thay đổi KL Mua ròng
PGS  42,40 +0,70/+1,68% 99.900
CSC  10,90 +0,80/+7,92% 54.820
VPC  3,20 +0,10/+3,23% 35.000
SDT  16,00 -0,10/-0,62% 25.000
SHN  5,80 +0,50/+9,43% 21.100
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.