• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 589,33 -2,91/-0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:21 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

31 Tháng Bảy 2014 2:10:01 SA - Mở cửa
VN-INDEX    589,33   -2,91/-0,49%  |   HNX-INDEX   78,28   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   47,34   -0,16/-0,34%  |   VN30   629,07   -4,51/-0,71%
Vùng 580 – 585 sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho chỉ số VN-Index, tuy nhiên khả năng giảm sâu hơn là có thể xảy ra nếu thanh khoản không có được sự cải thiện đáng kể.   Tin đầy đủ
VN-INDEX 589,33 -2,91/-0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
 85    109    110  
Khối lượng GD 81.073.130
Giá trị GD 1.679,40 tỷ
Số lượng GD 30.027
KL NN mua 3.403.110
Giá trị NN mua 121,76 tỷ
KL NN bán 9.077.030
Giá trị NN bán 609,50 tỷ
Cập nhật lúc 3:01:21 CH
HNX-INDEX 78,28 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HNX
 96    93    169  
Khối lượng GD 26.481.987
Giá trị GD 322,11 tỷ
Số lượng GD 9.591
KL NN mua 633.060
Giá trị NN mua 14,62 tỷ
KL NN bán 279.400
Giá trị NN bán 4,02 tỷ
Cập nhật lúc 3:03:53 CH
UP-INDEX 47,34 -0,16/-0,34%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
 17    18    116  
Khối lượng GD 560.418
Giá trị GD 2,85 tỷ
Số lượng GD 322
KL NN mua 105.500
Giá trị NN mua 282,29 triệu
KL NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00
Cập nhật lúc 3:01:18 CH

TIN THỊ TRƯỜNG

Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Khối lượng Giá Thay đổi
FLC  24.195.820 12,90 +0,40/+3,20%
SAM  5.102.310 10,60 +0,60/+6,00%
SSI  2.405.300 25,10 -0,20/-0,79%
HQC  2.167.340 7,40 0,00/0,00%
ITA  2.092.780 7,60 -0,10/-1,30%
Giao dịch NĐTNN hôm nay
Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM
Giá Thay đổi KL Mua ròng
PVS  32,50 -0,10/-0,31% 284.500
SD1  6,00 +0,10/+1,69% 36.700
LAS  34,00 +0,30/+0,89% 28.100
PGS  31,80 -0,10/-0,31% 22.200
KHL  4,00 +0,20/+5,26% 21.300
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.