• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 537,54 +14,45/+2,76%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:32 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Mười Hai 2014 2:42:38 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    537,54   +14,45/+2,76%  |   HNX-INDEX   82,55   +1,23/+1,51%  |   UPCOM-INDEX   59,25   +0,66/+1,13%  |   VN30   587,56   +16,95/+2,97%
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/12 21:56 | 22/12/2014   |  Đóng cửa
Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/12 của các công ty chứng khoán.   Tin đầy đủ
VN-INDEX 537,54 +14,45/+2,76%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
 171    58    78  
Khối lượng GD 98.812.658
Giá trị GD 2.299,89 tỷ
Số lượng GD 34.695
KL NN mua 6.194.020
Giá trị NN mua 281,99 tỷ
KL NN bán 3.265.870
Giá trị NN bán 114,53 tỷ
Cập nhật lúc 3:01:32 CH
HNX-INDEX 82,55 +1,23/+1,51%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HNX
 143    56    147  
Khối lượng GD 41.376.103
Giá trị GD 557,79 tỷ
Số lượng GD 15.566
KL NN mua 648.642
Giá trị NN mua 11,84 tỷ
KL NN bán 487.380
Giá trị NN bán 6,46 tỷ
Cập nhật lúc 3:01:04 CH
UP-INDEX 59,25 +0,66/+1,13%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
 22    13    131  
Khối lượng GD 1.349.639
Giá trị GD 16,75 tỷ
Số lượng GD 873
KL NN mua 84.600
Giá trị NN mua 1,63 tỷ
KL NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00
Cập nhật lúc 3:00:22 CH

TIN THỊ TRƯỜNG

Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Khối lượng Giá Thay đổi
FLC  5.821.490 10,40 +0,30/+2,97%
ITA  4.538.590 7,90 +0,30/+3,95%
SSI  3.503.200 27,60 +0,50/+1,85%
OGC  3.496.960 7,70 +0,10/+1,32%
PVT  3.481.770 15,40 +0,40/+2,67%
Giao dịch NĐTNN hôm nay
Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM
Giá Thay đổi KL Mua ròng
PVS  27,40 +1,90/+7,45% 317.300
SHB  8,20 +0,30/+3,80% 172.000
BCC  15,60 +0,70/+4,70% 52.000
PV2  3,00 0,00/0,00% 19.000
V15  2,00 +0,10/+5,26% 10.000
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.