• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 581,29 +11,29/+1,98%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

07 Tháng Mười 2015 7:07:20 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    581,29   +11,29/+1,98%  |   HNX-INDEX   80,47   +1,65/+2,09%  |   UPCOM-INDEX   51,13   -0,03/-0,05%  |   VN30   599,92   +11,19/+1,90%
Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 7/10/2015.   Tin đầy đủ
VN-INDEX 581,29 +11,29/+1,98%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
 190    49    70  
Khối lượng GD 179.239.993
Giá trị GD 3.024,72 tỷ
Số lượng GD 64.562
KL NN mua 16.238.586
Giá trị NN mua 383,61 tỷ
KL NN bán 14.722.102
Giá trị NN bán 388,00 tỷ
Cập nhật lúc 3:01:58 CH
HNX-INDEX 80,47 +1,65/+2,09%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HNX
 135    66    164  
Khối lượng GD 60.478.771
Giá trị GD 652,18 tỷ
Số lượng GD 19.327
KL NN mua 2.343.700
Giá trị NN mua 28,59 tỷ
KL NN bán 969.936
Giá trị NN bán 18,62 tỷ
Cập nhật lúc 3:00:28 CH
UP-INDEX 51,13 -0,03/-0,05%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
 35    24    164  
Khối lượng GD 2.867.536
Giá trị GD 21,19 tỷ
Số lượng GD 1.099
KL NN mua 9.300
Giá trị NN mua 88,28 triệu
KL NN bán 1.955
Giá trị NN bán 27,34 triệu
Cập nhật lúc 3:00:34 CH

TIN THỊ TRƯỜNG

Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Khối lượng Giá Thay đổi
SSI  8.798.970 24,90 +1,50/+6,41%
FLC  8.402.790 6,80 +0,30/+4,62%
ITA  8.176.290 5,50 +0,30/+5,77%
VHG  7.929.800 8,60 +0,50/+6,17%
KBC  6.441.540 13,60 +0,80/+6,25%
Giao dịch NĐTNN hôm nay
Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM
Giá Thay đổi KL Mua ròng
SCR  8,40 +0,40/+5,00% 1.116.000
TIG  10,00 +0,50/+5,26% 310.000
CEO  17,60 +0,80/+4,76% 224.400
API  12,40 +0,80/+6,90% 160.000
VND  13,40 +0,80/+6,35% 123.600
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.