• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 625,95 -0,62/-0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:16:50 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

31 Tháng Bảy 2015 2:01:50 CH - Mở cửa
VN-INDEX    625,95   -0,62/-0,10%  |   HNX-INDEX   85,41   -0,39/-0,46%  |   UPCOM-INDEX   55,29   -0,13/-0,24%  |   VN30   651,72   +0,02/+0,00%
Độ rộng HSX hôm nay khá tích cực nhưng VN-Index vẫn không thoát khỏi cảnh giảm, đang nằm dưới tham chiếu 0,07%...   Tin đầy đủ
VN-INDEX 625,95 -0,62/-0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
 94    105    107  
Khối lượng GD 92.989.264
Giá trị GD 1.709,36 tỷ
Số lượng GD 36.110
KL NN mua ---
Giá trị NN mua ---
KL NN bán ---
Giá trị NN bán ---
Cập nhật lúc 2:16:50 CH
HNX-INDEX 85,41 -0,39/-0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HNX
 67    90    204  
Khối lượng GD 28.418.545
Giá trị GD 367,25 tỷ
Số lượng GD 11.512
KL NN mua 808.605
Giá trị NN mua 10,79 tỷ
KL NN bán 248.679
Giá trị NN bán 4,31 tỷ
Cập nhật lúc 2:17:14 CH
UP-INDEX 55,29 -0,13/-0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
 26    21    159  
Khối lượng GD 2.014.760
Giá trị GD 7,25 tỷ
Số lượng GD 747
KL NN mua 800
Giá trị NN mua 17,93 triệu
KL NN bán 3.700
Giá trị NN bán 52,24 triệu
Cập nhật lúc 2:17:18 CH
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.

TIN THỊ TRƯỜNG

Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Khối lượng Giá Thay đổi
CII  5.971.770 26,20 -0,10/-0,38%
FLC  3.888.840 8,10 0,00/0,00%
SBT  3.565.670 15,70 +0,30/+1,95%
NT2  3.102.650 25,20 +0,40/+1,61%
PDR  2.994.290 18,70 0,00/0,00%
Giao dịch NĐTNN hôm nay
Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM
Giá Thay đổi KL Mua ròng
FIT  12,30 0,00/0,00% 669.100
PVS  25,80 0,00/0,00% 44.800
PHH  6,30 +0,40/+6,78% 11.000
CMS  10,20 0,00/0,00% 10.000
SHB  8,50 -0,10/-1,16% 8.400
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.