• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 636,65 +4,62/+0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:45 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

31 Tháng Tám 2014 5:10:47 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    636,65   +4,62/+0,73%  |   HNX-INDEX   87,04   +0,25/+0,29%  |   UPCOM-INDEX   53,92   +0,95/+1,79%  |   VN30   676,82   +7,86/+1,17%
DAD: Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Người có liên quan đến Phó Giám đốc, đăng ký bán 71.903 cổ phiếu
Nguồn tin: HNX | 15/03/2011 5:53:17 CH
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Liên
Mã chứng khoán giao dịch: DAD
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71.903 CP
Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trần Phước Chương
Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Vợ
Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 71.903 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71.903 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/3/2011 đến ngày 09/5/2011


Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.