• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 551,42 -4,74/-0,85%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:17 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

29 Tháng Ba 2015 7:12:03 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    551,42   -4,74/-0,85%  |   HNX-INDEX   82,40   -0,74/-0,89%  |   UPCOM-INDEX   65,16   -0,11/-0,17%  |   VN30   583,02   -3,68/-0,63%
Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC : HOSE)
Cập nhật ngày 27/03/2015
3:01:17 CH
32,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,91%)
Tham chiếu
32,80
Mở cửa
31,70
Cao nhất
32,50
Thấp nhất
31,70
Khối lượng
4.020
KLTB 10 ngày
3.201
Cao nhất 52 tuần
33,60
Thấp nhất 52 tuần
25,80
Tải báo cáo tài chính về
Tiêu đề Loại báo cáo Thời gian
CLC-14-Q3-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014 Tải về
CLC-14-Q2-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014 Tải về
CLC-14-Q2-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014 Tải về
CLC-14-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014 Tải về
CLC-14-Y-Annual Reports.pdf Báo cáo thường niên Năm 2014 Tải về
CLC-14-Y-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014 Tải về
CLC-13-Q4-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013 Tải về
CLC-13-Q3-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2013 Tải về
CLC-13-Q2-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013 Tải về
CLC-13-Q2-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013 Tải về
CLC-13-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013 Tải về
CLC-13-Y-Annual Reports.pdf Báo cáo thường niên Năm 2013 Tải về
CLC-13-Y-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013 Tải về
CLC-12-Q4-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012 Tải về
CLC-12-Q3-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012 Tải về
CLC-12-Q2-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012 Tải về
CLC-12-Q2-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012 Tải về
CLC-12-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012 Tải về
CLC-12-Y-Annual Reports.pdf Báo cáo thường niên Năm 2012 Tải về
CLC-12-Y-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012 Tải về