• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 537,54 +14,45/+2,76%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:32 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

22 Tháng Mười Hai 2014 7:34:03 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    537,54   +14,45/+2,76%  |   HNX-INDEX   82,55   +1,23/+1,51%  |   UPCOM-INDEX   59,25   +0,66/+1,13%  |   VN30   587,56   +16,95/+2,97%
Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC : HOSE)
Cập nhật ngày 22/12/2014
2:46:32 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,64%)
Tham chiếu
30,50
Mở cửa
30,00
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
30,00
Khối lượng
1.000
KLTB 10 ngày
1.077
Cao nhất 52 tuần
32,50
Thấp nhất 52 tuần
25,80
Tải báo cáo tài chính về
Tiêu đề Loại báo cáo Thời gian
CLC-14-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014 Tải về
CLC-13-Q4-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013 Tải về
CLC-13-Q3-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2013 Tải về
CLC-13-Q2-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013 Tải về
CLC-13-Q2-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013 Tải về
CLC-13-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013 Tải về
CLC-13-Y-Annual Reports.pdf Báo cáo thường niên Năm 2013 Tải về
CLC-13-Y-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013 Tải về
CLC-12-Q4-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012 Tải về
CLC-12-Q3-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012 Tải về
CLC-12-Q2-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012 Tải về
CLC-12-Q2-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012 Tải về
CLC-12-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012 Tải về
CLC-12-Y-Annual Reports.pdf Báo cáo thường niên Năm 2012 Tải về
CLC-12-Y-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012 Tải về
CLC-11-Q4-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011 Tải về
CLC-11-Q3-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011 Tải về
CLC-11-Q2-Audited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011 Tải về
CLC-11-Q2-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011 Tải về
CLC-11-Q1-Unaudited Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011 Tải về