• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 636,65 +4,62/+0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:45 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

31 Tháng Tám 2014 9:09:05 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    636,65   +4,62/+0,73%  |   HNX-INDEX   87,04   +0,25/+0,29%  |   UPCOM-INDEX   53,92   +0,95/+1,79%  |   VN30   676,82   +7,86/+1,17%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 29/08/2014
3:01:55 CH
9,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+3,26%)
Tham chiếu
9,20
Mở cửa
9,10
Cao nhất
9,50
Thấp nhất
9,10
Khối lượng
9.719.258
KLTB 10 ngày
5.478.153
Cao nhất 52 tuần
11,70
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/08/2014 +0,30/+3,26% 9,10 9,50 9,10 9,50 9,40 9,50 9.719.258
28/08/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,30 9,10 9,20 9,19 9,20 4.338.501
27/08/2014 -0,10/-1,08% 10,20 10,20 9,20 9,20 9,35 9,20 4.344.018
26/08/2014 +0,10/+1,09% 9,80 9,80 9,10 9,30 9,22 9,30 11.515.879
25/08/2014 +0,30/+3,37% 8,90 9,30 8,90 9,20 9,14 9,20 7.177.500
22/08/2014 0,00 / 0,00% 9,00 9,10 8,80 8,90 8,97 8,90 4.655.284
21/08/2014 0,00 / 0,00% 8,90 9,00 8,90 8,90 8,90 8,90 3.616.757
20/08/2014 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 8,80 8,90 8,90 8,90 2.783.671
19/08/2014 -0,10/-1,11% 9,00 9,10 8,90 8,90 8,99 8,90 2.988.220
18/08/2014 0,00 / 0,00% 9,00 9,10 8,90 9,00 9,01 9,00 3.642.446
15/08/2014 0,00 / 0,00% 9,00 9,10 8,90 9,00 9,00 9,00 1.708.254
14/08/2014 +0,10/+1,12% 8,90 9,20 8,90 9,00 9,02 9,00 2.987.327
13/08/2014 +0,10/+1,14% 8,80 9,00 8,80 8,90 8,90 8,90 1.472.524
12/08/2014 -0,10/-1,12% 8,90 9,00 8,80 8,80 8,85 8,80 690.664
11/08/2014 -0,10/-1,11% 9,10 9,10 8,90 8,90 8,93 8,90 974.827
08/08/2014 +0,10/+1,12% 8,90 9,10 8,90 9,00 9,00 9,00 3.051.450
07/08/2014 +0,10/+1,14% 8,80 8,90 8,70 8,90 8,80 8,90 1.379.810
06/08/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,80 8,80 8,80 2.085.533
05/08/2014 +0,10/+1,15% 8,70 8,90 8,70 8,80 8,75 8,80 2.105.751
04/08/2014 0,00 / 0,00% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,70 8,70 1.473.475