• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 527,91 +9,69/+1,87%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:10:47 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

18 Tháng Mười Hai 2014 2:04:08 CH - Mở cửa
VN-INDEX    527,91   +9,69/+1,87%  |   HNX-INDEX   82,56   +1,95/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   59,26   +0,16/+0,27%  |   VN30   577,87   +8,16/+1,43%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 18/12/2014
2:10:30 CH
8,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,23%)
Tham chiếu
8,10
Mở cửa
8,10
Cao nhất
8,30
Thấp nhất
8,10
Khối lượng
2.993.151
KLTB 10 ngày
3.490.886
Cao nhất 52 tuần
12,20
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/12/2014 +0,10/+1,23% 8,10 8,30 8,10 8,20 8,10 8,20 2.993.151
17/12/2014 -0,40/-4,71% 8,50 8,50 7,90 8,10 8,24 8,10 3.988.490
16/12/2014 -0,10/-1,16% 8,60 8,60 8,40 8,50 8,50 8,50 3.284.244
15/12/2014 -0,20/-2,27% 8,70 8,80 8,60 8,60 8,64 8,60 2.947.452
12/12/2014 +0,10/+1,15% 8,60 8,80 8,60 8,80 8,72 8,80 873.645
11/12/2014 -0,10/-1,14% 8,80 8,90 8,70 8,70 8,77 8,70 3.320.696
10/12/2014 +0,20/+2,33% 8,60 8,80 8,60 8,80 8,67 8,80 2.485.879
09/12/2014 -0,30/-3,37% 8,90 8,90 8,50 8,60 8,68 8,60 6.292.522
08/12/2014 -0,10/-1,11% 9,00 9,00 8,80 8,90 8,90 8,90 5.951.049
05/12/2014 -0,10/-1,10% 9,10 9,20 9,00 9,00 9,05 9,00 2.771.729
04/12/2014 +0,40/+4,60% 8,80 9,20 8,70 9,10 8,96 9,10 11.320.193
03/12/2014 +0,10/+1,16% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,68 8,70 2.202.467
02/12/2014 -0,10/-1,15% 8,80 8,80 8,60 8,60 8,70 8,60 1.521.061
01/12/2014 0,00 / 0,00% 8,70 8,80 8,70 8,70 8,71 8,70 1.463.402
28/11/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,70 8,75 8,70 2.542.011
27/11/2014 -0,10/-1,14% 8,70 8,90 8,60 8,70 8,74 8,70 1.675.834
26/11/2014 -0,10/-1,12% 8,90 8,90 8,70 8,80 8,82 8,80 3.811.742
25/11/2014 +0,20/+2,30% 8,60 8,90 8,60 8,90 8,77 8,90 1.886.535
24/11/2014 -0,20/-2,25% 8,90 8,90 8,70 8,70 8,77 8,70 2.086.330
21/11/2014 +0,20/+2,30% 8,70 9,00 8,70 8,90 8,86 8,90 3.901.084