• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 588,03 -5,29/-0,89%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:49 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Mười Một 2014 11:40:40 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    588,03   -5,29/-0,89%  |   HNX-INDEX   89,14   -1,29/-1,43%  |   UPCOM-INDEX   76,02   -0,48/-0,63%  |   VN30   623,74   -5,06/-0,80%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 21/11/2014
3:04:26 CH
8,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+2,30%)
Tham chiếu
8,70
Mở cửa
8,80
Cao nhất
9,00
Thấp nhất
8,70
Khối lượng
3.901.074
KLTB 10 ngày
2.166.326
Cao nhất 52 tuần
11,70
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/11/2014 +0,20/+2,30% 8,80 9,00 8,70 8,90 8,86 8,90 3.901.074
20/11/2014 0,00 / 0,00% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,71 8,70 1.369.097
19/11/2014 0,00 / 0,00% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,68 8,70 1.094.490
18/11/2014 -0,10/-1,14% 8,80 8,80 8,70 8,70 8,72 8,70 1.581.518
17/11/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,80 8,80 8,80 2.450.316
14/11/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,80 8,60 8,80 8,71 8,80 1.693.132
13/11/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,80 8,80 8,80 3.661.406
12/11/2014 +0,10/+1,15% 8,70 8,80 8,60 8,80 8,71 8,80 2.398.125
11/11/2014 +0,10/+1,16% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,70 8,70 2.709.329
10/11/2014 -0,10/-1,15% 8,70 8,80 8,60 8,60 8,71 8,60 804.770
07/11/2014 -0,10/-1,14% 8,80 8,80 8,70 8,70 8,70 8,70 553.136
06/11/2014 +0,20/+2,33% 8,60 8,80 8,60 8,80 8,73 8,80 3.638.884
05/11/2014 -0,10/-1,15% 8,70 8,70 8,50 8,60 8,61 8,60 2.259.639
04/11/2014 0,00 / 0,00% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,70 8,70 2.374.175
03/11/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,70 8,80 8,70 1.961.193
31/10/2014 +0,10/+1,16% 8,60 8,80 8,50 8,70 8,64 8,70 2.972.168
30/10/2014 +0,10/+1,18% 8,50 8,60 8,50 8,60 8,51 8,60 2.217.770
29/10/2014 +0,10/+1,19% 8,40 8,50 8,40 8,50 8,47 8,50 3.139.311
28/10/2014 +0,10/+1,20% 8,30 8,50 8,20 8,40 8,32 8,40 2.600.652
27/10/2014 -0,30/-3,49% 8,60 8,60 8,30 8,30 8,48 8,30 2.773.334