• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 621,06 -5,51/-0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:50 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

02 Tháng Tám 2015 4:59:59 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    621,06   -5,51/-0,88%  |   HNX-INDEX   85,13   -0,67/-0,79%  |   UPCOM-INDEX   55,93   +0,51/+0,91%  |   VN30   647,36   -4,34/-0,67%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 31/07/2015
3:01:45 CH
8,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-2,33%)
Tham chiếu
8,60
Mở cửa
8,60
Cao nhất
8,70
Thấp nhất
8,40
Khối lượng
1.539.135
KLTB 10 ngày
3.302.213
Cao nhất 52 tuần
10,20
Thấp nhất 52 tuần
7,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/07/2015 -0,20/-2,33% 8,60 8,70 8,40 8,40 8,54 8,40 1.539.135
30/07/2015 +0,20/+2,38% 8,40 8,60 8,40 8,60 8,49 8,60 1.482.936
29/07/2015 -0,20/-2,33% 8,70 8,70 8,40 8,40 8,52 8,40 4.286.786
28/07/2015 -0,10/-1,15% 8,70 8,80 8,60 8,60 8,70 8,60 3.870.286
27/07/2015 +0,10/+1,16% 8,60 8,80 8,60 8,70 8,71 8,70 2.847.144
24/07/2015 -0,10/-1,15% 8,70 8,90 8,60 8,60 8,72 8,60 2.739.501
23/07/2015 -0,20/-2,25% 8,90 9,00 8,70 8,70 8,89 8,70 3.561.650
22/07/2015 +0,20/+2,30% 8,60 8,90 8,60 8,90 8,73 8,90 2.958.466
21/07/2015 0,00 / 0,00% 8,50 8,90 8,50 8,70 8,72 8,70 4.800.869
20/07/2015 -0,30/-3,33% 9,00 9,00 8,60 8,70 8,79 8,70 9.976.783
17/07/2015 -0,10/-1,10% 9,10 9,20 9,00 9,00 9,09 9,00 3.573.697
16/07/2015 0,00 / 0,00% 8,80 9,30 8,80 9,10 9,09 9,10 3.477.791
15/07/2015 -0,40/-4,21% 9,60 9,60 9,10 9,10 9,40 9,10 8.684.234
14/07/2015 +0,50/+5,56% 9,10 9,80 9,00 9,50 9,50 9,50 20.281.443
13/07/2015 +0,10/+1,12% 8,80 9,20 8,80 9,00 9,03 9,00 6.244.299
10/07/2015 +0,10/+1,14% 8,80 9,00 8,80 8,90 8,87 8,90 4.468.185
09/07/2015 -0,10/-1,12% 8,90 8,90 8,70 8,80 8,78 8,80 2.642.592
08/07/2015 +0,20/+2,30% 8,70 9,10 8,60 8,90 8,87 8,90 12.241.149
07/07/2015 0,00 / 0,00% 9,50 9,50 8,50 8,70 8,67 8,70 4.940.260
06/07/2015 +0,10/+1,16% 9,40 9,40 8,50 8,70 8,62 8,70 3.447.882