• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 685,73 -2,82/-0,41%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

01 Tháng Mười 2016 1:56:24 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    685,73   -2,82/-0,41%  |   HNX-INDEX   85,00   -0,08/-0,09%  |   UPCOM-INDEX   57,33   +0,78/+1,38%  |   VN30   668,44   -1,86/-0,28%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2016
3:02:04 CH
4,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,60
Mở cửa
4,60
Cao nhất
4,70
Thấp nhất
4,50
Khối lượng
3.412.756
KLTB 10 ngày
2.860.886
Cao nhất 52 tuần
7,20
Thấp nhất 52 tuần
4,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/09/2016 0,00 / 0,00% 4,60 4,70 4,50 4,60 4,58 4,60 3.412.756
29/09/2016 +0,10/+2,22% 4,50 4,70 4,50 4,60 4,54 4,60 5.106.559
28/09/2016 -0,10/-2,17% 4,50 4,70 4,50 4,50 4,60 4,50 3.938.958
27/09/2016 0,00 / 0,00% 4,60 4,70 4,50 4,60 4,57 4,60 2.468.143
26/09/2016 -0,10/-2,13% 4,70 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 5.030.038
23/09/2016 0,00 / 0,00% 4,70 4,80 4,60 4,70 4,70 4,70 2.638.520
22/09/2016 -0,10/-2,08% 4,90 4,90 4,70 4,70 4,74 4,70 3.549.751
21/09/2016 0,00 / 0,00% 4,90 4,80 4,70 4,80 4,79 4,80 4.323.666
20/09/2016 0,00 / 0,00% 4,80 4,90 4,80 4,80 4,86 4,80 3.201.799
19/09/2016 +0,20/+4,35% 4,70 4,90 4,70 4,80 4,78 4,80 6.260.172
16/09/2016 -0,30/-6,12% 4,90 4,90 4,60 4,60 4,68 4,60 24.914.285
15/09/2016 -0,10/-2,00% 5,00 5,00 4,80 4,90 4,83 4,90 2.493.029
14/09/2016 -0,10/-1,96% 5,00 5,10 4,90 5,00 4,96 5,00 1.842.280
13/09/2016 +0,10/+2,00% 5,00 5,10 5,00 5,10 5,01 5,10 1.091.971
12/09/2016 -0,20/-3,85% 5,10 5,10 5,00 5,00 5,04 5,00 2.879.327
09/09/2016 -0,10/-1,89% 5,30 5,30 5,10 5,20 5,20 5,20 1.608.493
08/09/2016 +0,10/+1,92% 5,30 5,40 5,30 5,30 5,32 5,30 1.428.702
07/09/2016 0,00 / 0,00% 5,20 5,30 5,20 5,20 5,20 5,20 419.626
06/09/2016 +0,10/+1,96% 5,10 5,30 5,10 5,20 5,17 5,20 2.165.223
05/09/2016 -0,10/-1,92% 5,20 5,30 5,10 5,10 5,15 5,10 1.760.853