• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 612,66 +3,39/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

02 Tháng Mười 2014 9:22:43 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    612,66   +3,39/+0,56%  |   HNX-INDEX   90,26   +0,53/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   72,51   +1,71/+2,41%  |   VN30   659,64   +4,58/+0,70%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 02/10/2014
3:01:53 CH
9,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,20
Mở cửa
9,20
Cao nhất
9,20
Thấp nhất
9,10
Khối lượng
4.178.900
KLTB 10 ngày
4.714.887
Cao nhất 52 tuần
11,70
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
02/10/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,20 9,10 9,20 9,15 9,20 4.178.900
01/10/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,30 9,10 9,20 9,13 9,20 8.647.474
30/09/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,20 9,00 9,20 9,10 9,20 3.267.454
29/09/2014 0,00 / 0,00% 9,10 9,20 9,10 9,10 9,11 9,10 1.414.481
26/09/2014 -0,10/-1,09% 9,20 9,30 9,10 9,10 9,20 9,10 2.384.016
25/09/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,20 9,00 9,20 9,05 9,20 2.682.679
24/09/2014 -0,10/-1,09% 9,20 9,20 9,10 9,10 9,14 9,10 3.186.111
23/09/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,30 9,10 9,20 9,18 9,20 9.953.579
22/09/2014 0,00 / 0,00% 9,00 9,30 9,00 9,10 9,21 9,10 2.149.783
19/09/2014 -0,20/-2,15% 9,30 9,30 9,10 9,10 9,29 9,10 9.284.392
18/09/2014 0,00 / 0,00% 9,30 9,50 9,20 9,30 9,36 9,30 7.204.084
17/09/2014 0,00 / 0,00% 9,30 9,50 9,30 9,30 9,37 9,30 3.354.969
16/09/2014 +0,10/+1,09% 9,20 9,30 9,10 9,30 9,20 9,30 5.218.119
15/09/2014 -0,20/-2,13% 9,40 9,50 9,20 9,20 9,38 9,20 8.238.956
12/09/2014 0,00 / 0,00% 9,40 9,50 9,40 9,40 9,44 9,40 4.028.844
11/09/2014 -0,10/-1,05% 9,50 9,50 9,30 9,40 9,44 9,40 2.850.009
10/09/2014 +0,10/+1,06% 9,40 9,50 9,20 9,50 9,38 9,50 8.392.169
09/09/2014 -0,30/-3,09% 9,80 9,80 9,40 9,40 9,56 9,40 13.829.979
08/09/2014 -0,10/-1,02% 9,80 9,90 9,70 9,70 9,79 9,70 6.398.463
05/09/2014 0,00 / 0,00% 9,70 9,80 9,70 9,80 9,74 9,80 5.408.896