• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 595,70 +1,87/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:48 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

Advertisement
26 Tháng Mười Một 2015 7:11:29 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    595,70   +1,87/+0,31%  |   HNX-INDEX   82,06   +0,41/+0,51%  |   UPCOM-INDEX   51,41   +0,12/+0,24%  |   VN30   602,67   +2,46/+0,41%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 25/11/2015
3:01:15 CH
6,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,70
Mở cửa
6,70
Cao nhất
6,90
Thấp nhất
6,10
Khối lượng
555.886
KLTB 10 ngày
1.195.640
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
6,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,90 6,10 6,70 6,66 6,70 555.886
24/11/2015 0,00 / 0,00% 6,60 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 1.348.684
23/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,70 6,70 6,70 6,70 18.603.651
20/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,70 6,70 6,70 6,70 3.142.379
19/11/2015 -0,10/-1,47% 6,80 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 3.565.399
18/11/2015 +0,10/+1,49% 6,70 6,80 6,60 6,80 6,70 6,80 814.259
17/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,70 6,70 6,70 6,70 3.814.347
16/11/2015 -0,10/-1,47% 6,80 6,80 6,70 6,70 6,71 6,70 386.517
13/11/2015 +0,10/+1,49% 6,70 6,80 6,60 6,80 6,70 6,80 2.322.996
12/11/2015 0,00 / 0,00% 6,60 6,70 6,60 6,70 6,70 6,70 2.976.649
11/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 796.006
10/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,70 6,70 6,70 6,70 1.712.213
09/11/2015 0,00 / 0,00% 6,10 6,80 6,10 6,70 6,70 6,70 762.920
06/11/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 3.308.130
05/11/2015 -0,10/-1,47% 6,80 6,80 6,70 6,70 6,74 6,70 502.277
04/11/2015 0,00 / 0,00% 6,80 6,80 6,70 6,80 6,71 6,80 10.406.645
03/11/2015 +0,10/+1,49% 6,70 6,80 6,60 6,80 6,71 6,80 763.564
02/11/2015 -0,10/-1,47% 7,10 7,10 6,70 6,70 6,79 6,70 2.461.498
30/10/2015 +0,10/+1,49% 6,70 6,80 6,60 6,80 6,70 6,80 3.082.523
29/10/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,70 6,70 6,70 6,70 953.846