• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 569,56 -3,41/-0,60%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:51 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

30 Tháng Năm 2015 2:59:56 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    569,56   -3,41/-0,60%  |   HNX-INDEX   83,23   -0,41/-0,50%  |   UPCOM-INDEX   61,25   +0,16/+0,26%  |   VN30   589,32   -4,95/-0,83%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 29/05/2015
3:01:56 CH
8,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-2,44%)
Tham chiếu
8,20
Mở cửa
8,20
Cao nhất
8,40
Thấp nhất
8,00
Khối lượng
4.124.399
KLTB 10 ngày
3.751.571
Cao nhất 52 tuần
10,20
Thấp nhất 52 tuần
7,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/05/2015 -0,20/-2,44% 8,20 8,40 8,00 8,00 8,18 8,00 4.124.399
28/05/2015 +0,50/+6,49% 7,70 8,40 7,70 8,20 8,14 8,20 9.716.633
27/05/2015 -0,10/-1,28% 7,80 7,80 7,60 7,70 7,74 7,70 2.226.530
26/05/2015 +0,20/+2,63% 7,60 7,90 7,60 7,80 7,74 7,80 4.472.008
25/05/2015 0,00 / 0,00% 7,70 7,70 7,50 7,60 7,57 7,60 2.240.130
22/05/2015 -0,10/-1,30% 7,60 7,70 7,60 7,60 7,62 7,60 2.135.727
21/05/2015 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,60 7,70 7,67 7,70 3.134.972
20/05/2015 +0,10/+1,32% 7,60 7,80 7,60 7,70 7,70 7,70 3.238.221
19/05/2015 +0,10/+1,33% 7,50 7,70 7,50 7,60 7,58 7,60 2.796.782
18/05/2015 -0,20/-2,60% 7,50 7,60 7,30 7,50 7,51 7,50 4.730.460
15/05/2015 -0,10/-1,28% 7,70 7,70 7,60 7,70 7,61 7,70 2.436.460
14/05/2015 0,00 / 0,00% 7,70 7,80 7,50 7,80 7,67 7,80 2.502.430
13/05/2015 0,00 / 0,00% 7,80 7,80 7,50 7,80 7,53 7,80 3.614.098
12/05/2015 -0,10/-1,27% 7,80 8,00 7,20 7,80 7,53 7,80 10.650.493
11/05/2015 -0,20/-2,47% 8,10 8,10 7,60 7,90 7,86 7,90 5.926.190
08/05/2015 0,00 / 0,00% 8,00 8,10 8,00 8,10 8,00 8,10 994.075
07/05/2015 +0,10/+1,25% 8,00 8,10 7,90 8,10 8,01 8,10 1.565.481
06/05/2015 -0,10/-1,23% 8,10 8,10 7,90 8,00 7,98 8,00 2.452.931
05/05/2015 0,00 / 0,00% 8,00 8,20 8,00 8,10 8,06 8,10 1.630.000
04/05/2015 -0,30/-3,57% 7,60 8,40 7,60 8,10 8,24 8,10 3.533.247