• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 596,72 +5,99/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:41 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

04 Tháng Ba 2015 6:53:36 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    596,72   +5,99/+1,01%  |   HNX-INDEX   86,24   +0,76/+0,89%  |   UPCOM-INDEX   64,16   +1,27/+2,01%  |   VN30   627,27   +10,22/+1,66%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 03/03/2015
3:01:12 CH
9,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+2,25%)
Tham chiếu
8,90
Mở cửa
8,90
Cao nhất
9,10
Thấp nhất
8,90
Khối lượng
3.717.737
KLTB 10 ngày
2.695.510
Cao nhất 52 tuần
12,20
Thấp nhất 52 tuần
7,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/03/2015 +0,20/+2,25% 8,90 9,10 8,90 9,10 8,99 9,10 3.717.737
02/03/2015 -0,10/-1,11% 9,00 9,00 8,90 8,90 8,92 8,90 2.737.765
27/02/2015 -0,10/-1,10% 9,10 9,10 9,00 9,00 9,02 9,00 2.197.915
26/02/2015 +0,10/+1,11% 9,00 9,10 9,00 9,10 9,03 9,10 2.800.815
25/02/2015 -0,10/-1,10% 8,90 9,20 8,90 9,00 9,14 9,00 4.864.449
24/02/2015 +0,30/+3,41% 8,90 9,10 8,90 9,10 9,01 9,10 2.533.734
13/02/2015 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,80 8,80 8,80 1.482.946
12/02/2015 -0,10/-1,12% 8,90 8,90 8,70 8,80 8,83 8,80 1.760.015
11/02/2015 +0,10/+1,14% 8,80 8,90 8,70 8,90 8,83 8,90 2.621.802
10/02/2015 +0,10/+1,15% 8,80 8,90 8,70 8,80 8,82 8,80 2.237.921
09/02/2015 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,70 8,77 8,70 3.052.787
06/02/2015 +0,10/+1,16% 8,60 8,80 8,50 8,70 8,64 8,70 1.289.708
05/02/2015 +0,10/+1,18% 8,50 8,70 8,50 8,60 8,61 8,60 1.582.492
04/02/2015 +0,20/+2,41% 8,30 8,60 8,30 8,50 8,43 8,50 4.224.319
03/02/2015 -0,50/-5,68% 8,80 8,90 8,30 8,30 8,76 8,30 6.801.168
02/02/2015 -0,20/-2,22% 9,00 9,10 8,80 8,80 8,96 8,80 3.038.876
30/01/2015 -0,30/-3,23% 9,30 9,30 8,90 9,00 9,09 9,00 4.141.846
29/01/2015 0,00 / 0,00% 9,30 9,40 9,10 9,30 9,28 9,30 9.980.620
28/01/2015 +0,50/+5,68% 8,80 9,40 8,70 9,30 9,06 9,30 11.699.988
27/01/2015 -0,20/-2,22% 9,00 9,10 8,70 8,80 8,89 8,80 5.540.120