• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 589,24 +0,86/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:07 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

20 Tháng Mười 2014 4:35:55 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    589,24   +0,86/+0,15%  |   HNX-INDEX   87,27   -0,36/-0,42%  |   UPCOM-INDEX   122,90   +8,83/+7,74%  |   VN30   628,09   +3,32/+0,53%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 20/10/2014
3:02:29 CH
8,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,70
Mở cửa
8,80
Cao nhất
8,90
Thấp nhất
7,90
Khối lượng
1.459.394
KLTB 10 ngày
5.738.538
Cao nhất 52 tuần
11,70
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/10/2014 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 7,90 8,70 8,80 8,70 1.459.394
17/10/2014 +0,10/+1,16% 8,50 8,80 8,50 8,70 8,68 8,70 2.409.365
16/10/2014 -0,30/-3,37% 8,90 8,90 8,60 8,60 8,75 8,60 9.333.836
15/10/2014 -0,10/-1,11% 9,00 9,00 8,80 8,90 8,92 8,90 6.388.359
14/10/2014 -0,10/-1,10% 9,10 9,20 9,00 9,00 9,12 9,00 4.133.221
13/10/2014 -0,20/-2,15% 9,30 9,30 9,10 9,10 9,16 9,10 7.248.872
10/10/2014 -0,10/-1,06% 9,50 9,50 9,20 9,30 9,30 9,30 3.702.778
09/10/2014 +0,10/+1,08% 9,40 9,60 9,40 9,40 9,47 9,40 11.570.168
08/10/2014 0,00 / 0,00% 9,30 9,40 9,20 9,30 9,37 9,30 7.716.220
07/10/2014 0,00 / 0,00% 9,30 9,40 9,20 9,30 9,30 9,30 3.423.168
06/10/2014 +0,10/+1,09% 9,20 9,50 9,10 9,30 9,28 9,30 7.313.158
03/10/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,30 9,10 9,20 9,20 9,20 5.020.365
02/10/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,20 9,10 9,20 9,15 9,20 4.178.900
01/10/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,30 9,10 9,20 9,13 9,20 8.825.623
30/09/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,20 9,00 9,20 9,10 9,20 3.267.506
29/09/2014 0,00 / 0,00% 9,10 9,20 9,10 9,10 9,11 9,10 1.414.481
26/09/2014 -0,10/-1,09% 9,20 9,30 9,10 9,10 9,20 9,10 2.384.016
25/09/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,20 9,00 9,20 9,05 9,20 2.682.679
24/09/2014 -0,10/-1,09% 9,20 9,20 9,10 9,10 9,14 9,10 3.186.111
23/09/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,30 9,10 9,20 9,18 9,20 9.953.579