• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 565,77 +4,52/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:44 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

25 Tháng Tư 2015 7:06:38 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    565,77   +4,52/+0,81%  |   HNX-INDEX   82,58   -0,07/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   63,09   -0,17/-0,26%  |   VN30   596,10   +3,39/+0,57%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 24/04/2015
3:02:07 CH
8,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,40
Mở cửa
8,50
Cao nhất
8,50
Thấp nhất
8,30
Khối lượng
1.573.375
KLTB 10 ngày
1.433.524
Cao nhất 52 tuần
10,20
Thấp nhất 52 tuần
7,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/04/2015 0,00 / 0,00% 8,50 8,50 8,30 8,40 8,40 8,40 1.573.375
23/04/2015 -0,10/-1,18% 8,50 8,60 8,40 8,40 8,45 8,40 1.011.813
22/04/2015 0,00 / 0,00% 8,50 8,60 8,40 8,50 8,49 8,50 1.312.379
21/04/2015 0,00 / 0,00% 8,50 8,60 8,50 8,50 8,52 8,50 1.411.602
20/04/2015 -0,10/-1,16% 8,50 8,60 8,50 8,50 8,52 8,50 1.160.622
17/04/2015 0,00 / 0,00% 8,60 8,70 8,50 8,60 8,59 8,60 1.516.415
16/04/2015 +0,10/+1,18% 8,50 8,60 8,50 8,60 8,56 8,60 2.024.910
15/04/2015 +0,10/+1,19% 8,40 8,50 8,40 8,50 8,48 8,50 1.168.671
14/04/2015 -0,10/-1,18% 8,50 8,60 8,40 8,40 8,47 8,40 2.422.008
13/04/2015 -0,10/-1,16% 8,50 8,60 8,50 8,50 8,50 8,50 733.444
10/04/2015 +0,10/+1,18% 8,50 8,60 8,50 8,60 8,51 8,60 1.043.639
09/04/2015 +0,10/+1,19% 8,40 8,60 8,40 8,50 8,49 8,50 1.635.322
08/04/2015 -0,10/-1,18% 8,50 8,50 8,40 8,40 8,41 8,40 1.214.405
07/04/2015 +0,10/+1,19% 8,40 8,50 8,30 8,50 8,38 8,50 1.378.143
06/04/2015 0,00 / 0,00% 8,40 8,50 8,30 8,40 8,38 8,40 1.510.585
03/04/2015 -0,10/-1,18% 8,50 8,50 8,40 8,40 8,48 8,40 544.625
02/04/2015 +0,10/+1,19% 8,40 8,60 8,30 8,50 8,43 8,50 1.425.550
01/04/2015 -0,20/-2,33% 8,60 8,60 8,30 8,40 8,35 8,40 2.722.577
31/03/2015 +0,10/+1,18% 8,50 8,60 8,40 8,60 8,53 8,60 1.297.106
30/03/2015 0,00 / 0,00% 8,60 8,70 8,40 8,50 8,54 8,50 1.372.052