• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 544,75 +2,60/+0,48%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:20 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

Advertisement
13 Tháng Hai 2016 3:14:02 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    544,75   +2,60/+0,48%  |   HNX-INDEX   76,90   +0,58/+0,77%  |   UPCOM-INDEX   48,29   +0,76/+1,59%  |   VN30   563,97   +2,75/+0,49%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 05/02/2016
3:03:18 CH
6,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,52%)
Tham chiếu
6,60
Mở cửa
6,60
Cao nhất
6,70
Thấp nhất
6,50
Khối lượng
3.891.725
KLTB 10 ngày
1.770.619
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
05/02/2016 +0,10/+1,52% 6,60 6,70 6,50 6,70 6,60 6,70 3.891.725
04/02/2016 +0,20/+3,13% 6,40 6,60 6,40 6,60 6,40 6,60 895.958
03/02/2016 -0,10/-1,54% 6,50 6,50 6,40 6,40 6,40 6,40 6.129.087
02/02/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,50 6,30 6,50 6,40 6,50 3.953.667
01/02/2016 -0,10/-1,54% 6,50 6,50 6,30 6,40 6,44 6,40 1.795.311
29/01/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,50 6,30 6,50 6,40 6,50 4.218.684
28/01/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,50 6,30 6,50 6,50 6,50 1.972.136
27/01/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,50 6,30 6,50 6,40 6,50 4.474.856
26/01/2016 +0,10/+1,59% 6,20 6,40 6,00 6,40 6,22 6,40 3.974.936
25/01/2016 +0,40/+6,78% 6,00 6,30 5,90 6,30 6,10 6,30 1.606.937
22/01/2016 +0,20/+3,51% 5,70 6,00 5,60 5,90 5,84 5,90 5.090.693
21/01/2016 -0,10/-1,72% 5,80 5,80 5,60 5,70 5,72 5,70 4.938.223
20/01/2016 0,00 / 0,00% 5,80 5,90 5,70 5,80 5,80 5,80 1.332.703
19/01/2016 +0,10/+1,75% 5,60 5,90 5,60 5,80 5,76 5,80 5.837.025
18/01/2016 -0,20/-3,39% 5,80 5,90 5,40 5,70 5,63 5,70 6.914.118
15/01/2016 -0,10/-1,67% 6,00 6,10 5,90 5,90 5,95 5,90 5.913.607
14/01/2016 -0,20/-3,23% 6,10 6,20 5,90 6,00 6,04 6,00 1.595.530
13/01/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,30 6,10 6,20 6,19 6,20 3.704.419
12/01/2016 +0,10/+1,64% 6,10 6,20 6,10 6,20 6,11 6,20 7.752.025
11/01/2016 0,00 / 0,00% 6,10 6,20 6,00 6,10 6,10 6,10 4.761.112