• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 604,34 -7,55/-1,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:00:51 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

Advertisement
26 Tháng Năm 2016 9:21:19 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    604,34   -7,55/-1,23%  |   HNX-INDEX   81,06   -0,20/-0,25%  |   UPCOM-INDEX   56,09   -0,31/-0,54%  |   VN30   607,16   -5,58/-0,91%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2016
3:02:19 CH
6,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,56%)
Tham chiếu
6,40
Mở cửa
6,30
Cao nhất
6,40
Thấp nhất
6,30
Khối lượng
2.860.103
KLTB 10 ngày
3.280.787
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/05/2016 -0,10/-1,56% 6,30 6,40 6,30 6,30 6,38 6,30 2.860.103
25/05/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,50 6,30 6,40 6,40 6,40 10.303.907
24/05/2016 -0,10/-1,54% 6,50 6,50 6,40 6,40 6,45 6,40 1.603.517
23/05/2016 0,00 / 0,00% 6,60 6,60 6,50 6,50 6,58 6,50 8.904.652
20/05/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,70 6,50 6,50 6,59 6,50 2.330.185
19/05/2016 -0,20/-2,99% 6,70 6,80 6,50 6,50 6,70 6,50 11.987.738
18/05/2016 0,00 / 0,00% 6,70 6,90 6,70 6,70 6,74 6,70 4.833.322
17/05/2016 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 11.165.623
16/05/2016 0,00 / 0,00% 6,80 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 3.042.316
13/05/2016 +0,20/+3,08% 6,60 6,80 6,60 6,70 6,66 6,70 5.478.932
12/05/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,70 6,40 6,50 6,40 6,50 5.706.353
11/05/2016 -0,10/-1,54% 6,40 6,50 6,40 6,40 6,41 6,40 3.255.747
10/05/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,50 6,40 6,50 6,49 6,50 1.440.166
09/05/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,60 6,40 6,50 6,50 6,50 3.654.753
06/05/2016 -0,10/-1,54% 6,40 6,60 6,40 6,40 6,50 6,40 3.116.310
05/05/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,50 6,40 6,50 6,50 6,50 1.501.730
04/05/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,60 6,40 6,50 6,43 6,50 2.875.609
29/04/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,60 6,40 6,50 6,48 6,50 2.979.528
28/04/2016 +0,10/+1,59% 6,30 6,40 6,30 6,40 6,37 6,40 507.481
27/04/2016 -0,10/-1,56% 6,40 6,40 6,30 6,30 6,40 6,30 832.396