• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 657,14 +1,03/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:47 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

29 Tháng Bảy 2016 3:08:14 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    657,14   +1,03/+0,16%  |   HNX-INDEX   83,52   -0,18/-0,22%  |   UPCOM-INDEX   56,35   +0,10/+0,18%  |   VN30   644,33   +4,70/+0,73%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 28/07/2016
3:01:15 CH
6,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,64%)
Tham chiếu
6,10
Mở cửa
6,00
Cao nhất
6,00
Thấp nhất
5,90
Khối lượng
1.947.815
KLTB 10 ngày
942.385
Cao nhất 52 tuần
9,00
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/07/2016 -0,10/-1,64% 6,00 6,00 5,90 6,00 5,98 6,00 1.947.815
27/07/2016 0,00 / 0,00% 6,10 6,20 6,00 6,10 6,10 6,10 2.651.867
26/07/2016 0,00 / 0,00% 6,10 6,10 6,00 6,10 6,06 6,10 315.626
25/07/2016 0,00 / 0,00% 6,10 6,10 6,00 6,10 6,10 6,10 412.848
22/07/2016 0,00 / 0,00% 6,10 6,20 6,00 6,10 6,10 6,10 566.916
21/07/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,20 6,00 6,10 6,10 6,10 371.010
20/07/2016 -0,10/-1,61% 6,20 6,20 6,10 6,10 6,10 6,10 1.295.622
19/07/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,30 6,10 6,20 6,20 6,20 499.413
18/07/2016 -0,10/-1,59% 6,30 6,30 6,10 6,20 6,16 6,20 10.260.205
15/07/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,20 6,30 6,22 6,30 1.227.333
14/07/2016 +0,10/+1,61% 6,20 6,30 6,20 6,30 6,25 6,30 4.441.065
13/07/2016 +0,10/+1,64% 6,20 6,30 6,10 6,20 6,20 6,20 1.245.020
12/07/2016 -0,10/-1,61% 6,20 6,20 6,10 6,10 6,17 6,10 1.317.939
11/07/2016 -0,10/-1,59% 6,20 6,30 6,10 6,20 6,21 6,20 1.790.854
08/07/2016 -0,10/-1,56% 6,40 6,40 6,20 6,30 6,26 6,30 801.053
07/07/2016 +0,10/+1,59% 6,30 6,40 6,20 6,40 6,30 6,40 1.819.703
06/07/2016 +0,10/+1,61% 6,20 6,40 6,20 6,30 6,28 6,30 2.041.416
05/07/2016 +0,10/+1,64% 6,10 6,30 6,10 6,20 6,20 6,20 2.923.316
04/07/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,20 6,10 6,10 6,10 6,10 8.922.566
01/07/2016 0,00 / 0,00% 6,10 6,20 6,00 6,10 6,11 6,10 1.755.272