• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 570,87 +15,06/+2,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:47 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

29 Tháng Tám 2015 7:18:18 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    570,87   +15,06/+2,71%  |   HNX-INDEX   78,27   +1,25/+1,62%  |   UPCOM-INDEX   53,03   +0,84/+1,60%  |   VN30   597,81   +16,30/+2,80%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 28/08/2015
3:01:48 CH
7,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,45%)
Tham chiếu
6,90
Mở cửa
6,30
Cao nhất
7,10
Thấp nhất
6,30
Khối lượng
2.987.460
KLTB 10 ngày
4.736.104
Cao nhất 52 tuần
10,00
Thấp nhất 52 tuần
6,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/08/2015 +0,10/+1,45% 6,30 7,10 6,30 7,00 6,97 7,00 2.987.460
27/08/2015 -0,10/-1,43% 6,30 7,10 6,30 6,90 7,02 6,90 8.202.058
26/08/2015 0,00 / 0,00% 6,90 7,10 6,80 7,00 6,92 7,00 4.165.522
25/08/2015 +0,10/+1,45% 6,70 7,10 6,70 7,00 6,85 7,00 5.243.497
24/08/2015 -0,30/-4,17% 7,20 7,20 6,60 6,90 6,77 6,90 9.520.028
21/08/2015 -0,10/-1,37% 7,50 7,50 6,60 7,20 6,81 7,20 13.177.174
20/08/2015 0,00 / 0,00% 7,50 7,50 7,20 7,30 7,30 7,30 2.443.017
19/08/2015 -0,10/-1,35% 8,10 8,10 7,30 7,30 7,33 7,30 2.058.090
18/08/2015 +0,20/+2,78% 7,90 7,90 7,20 7,40 7,35 7,40 4.231.960
17/08/2015 -0,10/-1,37% 7,30 7,50 7,20 7,20 7,35 7,20 7.204.239
14/08/2015 -0,20/-2,67% 7,50 7,50 7,30 7,30 7,39 7,30 3.323.365
13/08/2015 0,00 / 0,00% 8,20 8,20 7,30 7,50 7,40 7,50 5.423.113
12/08/2015 -0,20/-2,60% 7,60 7,70 7,50 7,50 7,61 7,50 6.250.143
11/08/2015 -0,20/-2,53% 7,90 7,90 7,70 7,70 7,90 7,70 2.227.860
10/08/2015 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,80 7,90 7,87 7,90 5.457.643
07/08/2015 +0,10/+1,28% 7,80 8,00 7,70 7,90 7,85 7,90 2.222.811
06/08/2015 0,00 / 0,00% 8,00 8,50 7,80 7,80 7,91 7,80 4.058.640
05/08/2015 +0,10/+1,22% 9,00 9,00 8,20 8,30 8,34 7,80 2.572.965
04/08/2015 0,00 / 0,00% 7,40 8,40 7,40 8,20 8,29 7,71 2.498.930
03/08/2015 -0,20/-2,38% 7,60 8,40 7,60 8,20 8,18 7,71 6.478.944