• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 622,20 +0,93/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

29 Tháng Sáu 2016 5:18:41 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    622,20   +0,93/+0,15%  |   HNX-INDEX   83,88   +0,35/+0,42%  |   UPCOM-INDEX   56,98   +0,41/+0,72%  |   VN30   614,31   -0,11/-0,02%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2016
3:02:25 CH
6,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,61%)
Tham chiếu
6,20
Mở cửa
6,20
Cao nhất
6,30
Thấp nhất
6,00
Khối lượng
5.968.203
KLTB 10 ngày
1.378.757
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2016 +0,10/+1,61% 6,20 6,30 6,00 6,30 6,15 6,30 5.968.203
27/06/2016 +0,10/+1,64% 6,10 6,20 5,90 6,20 6,05 6,20 2.705.936
24/06/2016 -0,20/-3,17% 6,30 6,30 5,90 6,10 6,10 6,10 4.472.806
23/06/2016 +0,10/+1,61% 6,20 6,30 6,20 6,30 6,25 6,30 2.015.265
22/06/2016 0,00 / 0,00% 6,20 6,30 6,10 6,20 6,20 6,20 4.270.148
21/06/2016 -0,10/-1,59% 6,30 6,30 6,20 6,20 6,20 6,20 434.516
20/06/2016 +0,10/+1,61% 6,10 6,30 6,10 6,30 6,21 6,30 708.692
17/06/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,30 6,20 6,20 6,25 6,20 1.684.927
16/06/2016 -0,10/-1,59% 6,30 6,30 6,20 6,20 6,30 6,20 1.027.007
15/06/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,40 6,20 6,30 6,29 6,30 1.381.034
14/06/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,40 6,20 6,30 6,30 6,30 1.167.368
13/06/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 2.347.869
10/06/2016 -0,10/-1,56% 6,40 6,50 6,30 6,30 6,39 6,30 1.656.678
09/06/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,40 6,30 6,40 6,39 6,40 993.050
08/06/2016 +0,10/+1,59% 6,30 6,40 6,30 6,40 6,32 6,40 2.899.175
07/06/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,40 6,20 6,30 6,31 6,30 1.950.208
06/06/2016 -0,10/-1,56% 6,30 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 2.271.048
03/06/2016 +0,10/+1,59% 6,30 6,40 6,30 6,40 6,30 6,40 3.058.368
02/06/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 2.063.594
01/06/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,40 6,30 6,30 6,31 6,30 2.076.461