• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 624,30 -0,92/-0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:30:18 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

07 Tháng Bảy 2015 9:16:47 SA - Mở cửa
VN-INDEX    624,30   -0,92/-0,15%  |   HNX-INDEX   89,08   -0,39/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   55,69   -0,01/-0,02%  |   VN30   647,55   -1,99/-0,31%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 07/07/2015
9:30:30 SA
8,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,15%)
Tham chiếu
8,70
Mở cửa
9,50
Cao nhất
9,50
Thấp nhất
8,50
Khối lượng
859.600
KLTB 10 ngày
2.522.268
Cao nhất 52 tuần
10,20
Thấp nhất 52 tuần
7,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/07/2015 -0,10/-1,15% 9,50 9,50 8,50 8,60 8,70 8,60 859.600
06/07/2015 +0,10/+1,16% 9,40 9,40 8,50 8,70 8,62 8,70 3.447.882
03/07/2015 +0,20/+2,38% 9,20 9,20 8,40 8,60 8,57 8,60 5.980.819
02/07/2015 +0,30/+3,70% 8,00 8,50 8,00 8,40 8,30 8,40 6.798.087
01/07/2015 -0,10/-1,22% 8,10 8,20 8,00 8,10 8,10 8,10 1.247.037
30/06/2015 0,00 / 0,00% 8,20 8,20 8,00 8,20 8,10 8,20 2.033.150
29/06/2015 +0,10/+1,23% 8,10 8,20 7,90 8,20 8,07 8,20 1.488.760
26/06/2015 -0,10/-1,22% 8,10 8,30 8,10 8,10 8,20 8,10 2.455.530
25/06/2015 0,00 / 0,00% 8,20 8,30 8,10 8,20 8,22 8,20 972.866
24/06/2015 -0,10/-1,20% 8,30 8,30 8,20 8,20 8,28 8,20 666.073
23/06/2015 0,00 / 0,00% 8,30 8,40 8,20 8,30 8,30 8,30 4.602.997
22/06/2015 +0,10/+1,22% 8,10 8,30 8,10 8,30 8,20 8,30 3.099.190
19/06/2015 0,00 / 0,00% 8,20 8,30 8,00 8,20 8,15 8,20 2.331.312
18/06/2015 0,00 / 0,00% 8,20 8,30 8,10 8,20 8,19 8,20 1.119.385
17/06/2015 -0,10/-1,20% 8,30 8,30 8,10 8,20 8,20 8,20 1.430.878
16/06/2015 0,00 / 0,00% 8,30 8,50 8,20 8,30 8,36 8,30 4.139.970
15/06/2015 +0,20/+2,47% 8,50 8,50 8,00 8,30 8,22 8,30 6.440.832
12/06/2015 0,00 / 0,00% 8,10 8,20 8,00 8,10 8,09 8,10 1.534.915
11/06/2015 +0,10/+1,25% 8,80 8,80 8,00 8,10 8,08 8,10 1.544.821
10/06/2015 +0,10/+1,27% 8,00 8,00 7,80 8,00 7,91 8,00 1.940.799