• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 598,37 +6,70/+1,13%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

Advertisement
04 Tháng Năm 2016 3:06:05 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    598,37   +6,70/+1,13%  |   HNX-INDEX   80,68   +0,43/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   57,77   -0,14/-0,25%  |   VN30   601,25   +5,62/+0,94%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 29/04/2016
3:01:35 CH
6,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,56%)
Tham chiếu
6,40
Mở cửa
6,40
Cao nhất
6,60
Thấp nhất
6,40
Khối lượng
2.979.528
KLTB 10 ngày
1.341.283
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/04/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,60 6,40 6,50 6,48 6,50 2.979.528
28/04/2016 +0,10/+1,59% 6,30 6,40 6,30 6,40 6,37 6,40 507.481
27/04/2016 -0,10/-1,56% 6,40 6,40 6,30 6,30 6,40 6,30 832.396
26/04/2016 -0,10/-1,54% 6,50 6,50 6,30 6,40 6,40 6,40 1.241.469
25/04/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,60 6,40 6,50 6,50 6,50 538.538
22/04/2016 +0,20/+3,17% 6,30 6,50 6,30 6,50 6,42 6,50 1.927.526
21/04/2016 -0,10/-1,56% 6,40 6,40 6,30 6,30 6,31 6,30 561.408
20/04/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,40 6,20 6,40 6,31 6,40 1.867.006
19/04/2016 -0,10/-1,54% 6,40 6,50 6,30 6,40 6,40 6,40 5.246.225
15/04/2016 +0,10/+1,56% 6,50 6,50 6,40 6,50 6,40 6,50 11.634.253
14/04/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,50 6,30 6,40 6,40 6,40 5.767.509
13/04/2016 0,00 / 0,00% 6,50 6,50 6,40 6,40 6,40 6,40 6.427.024
12/04/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,50 6,40 6,40 6,40 6,40 7.389.645
11/04/2016 -0,10/-1,54% 6,50 6,50 6,40 6,40 6,44 6,40 5.431.979
08/04/2016 +0,10/+1,56% 6,40 6,50 6,30 6,50 6,40 6,50 537.197
07/04/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,50 6,30 6,40 6,41 6,40 497.103
06/04/2016 0,00 / 0,00% 6,40 6,40 6,30 6,40 6,39 6,40 6.216.125
05/04/2016 +0,10/+1,59% 6,40 6,40 6,30 6,40 6,30 6,40 6.449.908
04/04/2016 0,00 / 0,00% 6,30 6,50 6,30 6,30 6,35 6,30 7.134.924
01/04/2016 -0,20/-3,08% 6,40 6,50 6,30 6,30 6,40 6,30 5.597.044