• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 602,06 +4,56/+0,76%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

24 Tháng Bảy 2014 5:37:08 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    602,06   +4,56/+0,76%  |   HNX-INDEX   80,42   +0,07/+0,09%  |   UPCOM-INDEX   47,95   +0,61/+1,29%  |   VN30   646,64   +5,80/+0,91%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 24/07/2014
3:01:26 CH
8,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,90
Mở cửa
9,00
Cao nhất
9,00
Thấp nhất
8,80
Khối lượng
3.198.358
KLTB 10 ngày
3.268.520
Cao nhất 52 tuần
11,70
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/07/2014 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 8,80 8,90 8,91 8,90 3.198.358
23/07/2014 -0,10/-1,11% 9,10 9,10 8,90 8,90 8,97 8,90 2.180.607
22/07/2014 -0,10/-1,10% 9,00 9,20 9,00 9,00 9,01 9,00 4.454.151
21/07/2014 -0,10/-1,09% 9,20 9,30 9,10 9,10 9,15 9,10 5.165.389
18/07/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,20 9,00 9,20 9,13 9,20 2.919.026
17/07/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,20 9,00 9,10 9,10 9,10 1.919.033
16/07/2014 0,00 / 0,00% 9,20 9,40 9,10 9,10 9,25 9,10 5.055.816
15/07/2014 0,00 / 0,00% 8,20 9,20 8,20 9,10 9,13 9,10 1.674.482
14/07/2014 -0,10/-1,09% 9,20 9,20 9,00 9,10 9,10 9,10 2.971.125
11/07/2014 +0,10/+1,10% 9,10 9,20 9,00 9,20 9,12 9,20 3.147.217
10/07/2014 -0,20/-2,15% 9,30 9,40 9,10 9,10 9,20 9,10 40.330.761
09/07/2014 -0,10/-1,06% 9,50 9,60 9,30 9,30 9,45 9,30 3.408.788
08/07/2014 +0,20/+2,17% 9,20 9,40 9,00 9,40 9,27 9,40 6.491.812
07/07/2014 -0,10/-1,08% 9,30 9,40 9,20 9,20 9,29 9,20 5.726.287
04/07/2014 +0,10/+1,09% 9,40 9,50 9,20 9,30 9,31 9,30 4.863.887
03/07/2014 +0,10/+1,02% 9,80 10,10 9,80 9,90 9,93 9,20 42.210.866
02/07/2014 +0,10/+1,03% 9,70 9,80 9,60 9,80 9,72 9,11 3.157.122
01/07/2014 0,00 / 0,00% 9,80 9,80 9,60 9,70 9,69 9,01 4.167.722
30/06/2014 +0,40/+4,30% 9,60 9,80 9,50 9,70 9,69 9,01 6.925.529
27/06/2014 0,00 / 0,00% 8,40 9,40 8,40 9,30 9,30 8,64 3.443.501