• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 551,42 -4,74/-0,85%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:17 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

29 Tháng Ba 2015 12:53:31 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    551,42   -4,74/-0,85%  |   HNX-INDEX   82,40   -0,74/-0,89%  |   UPCOM-INDEX   65,16   -0,11/-0,17%  |   VN30   583,02   -3,68/-0,63%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 27/03/2015
3:02:19 CH
8,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,19%)
Tham chiếu
8,40
Mở cửa
8,50
Cao nhất
8,80
Thấp nhất
8,50
Khối lượng
18.089.680
KLTB 10 ngày
6.643.796
Cao nhất 52 tuần
11,50
Thấp nhất 52 tuần
7,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/03/2015 +0,10/+1,19% 8,50 8,80 8,50 8,50 8,58 8,50 18.089.680
26/03/2015 0,00 / 0,00% 8,50 8,60 8,40 8,40 8,42 8,40 10.530.858
25/03/2015 0,00 / 0,00% 8,50 8,50 8,40 8,40 8,43 8,40 3.145.817
24/03/2015 -0,10/-1,18% 8,50 8,50 8,40 8,40 8,44 8,40 7.462.442
23/03/2015 -0,20/-2,30% 8,70 8,70 8,50 8,50 8,56 8,50 6.205.777
20/03/2015 +0,10/+1,16% 7,80 8,70 7,80 8,70 8,65 8,70 2.046.115
19/03/2015 -0,10/-1,15% 8,70 8,70 8,50 8,60 8,62 8,60 10.823.532
18/03/2015 -0,10/-1,14% 8,70 8,80 8,60 8,70 8,70 8,70 3.202.308
17/03/2015 0,00 / 0,00% 8,80 8,90 8,70 8,80 8,80 8,80 2.498.934
16/03/2015 -0,10/-1,12% 8,90 8,90 8,70 8,80 8,80 8,80 2.432.495
13/03/2015 0,00 / 0,00% 8,90 9,00 8,80 8,90 8,85 8,90 1.074.162
12/03/2015 0,00 / 0,00% 8,90 8,90 8,70 8,90 8,81 8,90 1.975.379
11/03/2015 -0,10/-1,11% 9,00 9,00 8,80 8,90 8,87 8,90 1.409.644
10/03/2015 +0,20/+2,27% 8,80 9,00 8,80 9,00 8,88 9,00 1.686.835
09/03/2015 -0,10/-1,12% 8,90 9,00 8,80 8,80 8,85 8,80 1.435.364
06/03/2015 -0,10/-1,11% 9,00 9,10 8,90 8,90 8,99 8,90 2.380.895
05/03/2015 -0,10/-1,10% 9,10 9,10 8,90 9,00 9,00 9,00 2.186.948
04/03/2015 0,00 / 0,00% 9,10 9,10 9,00 9,10 9,00 9,10 2.278.518
03/03/2015 +0,20/+2,25% 8,90 9,10 8,90 9,10 8,99 9,10 3.717.737
02/03/2015 -0,10/-1,11% 9,00 9,00 8,90 8,90 8,92 8,90 2.737.765