• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 667,75 +9,25/+1,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:25 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

29 Tháng Tám 2016 3:24:39 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    667,75   +9,25/+1,40%  |   HNX-INDEX   83,93   +0,61/+0,74%  |   UPCOM-INDEX   55,58   +0,07/+0,13%  |   VN30   656,71   +7,65/+1,18%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 26/08/2016
3:02:17 CH
5,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,85%)
Tham chiếu
5,40
Mở cửa
5,40
Cao nhất
5,50
Thấp nhất
5,40
Khối lượng
637.395
KLTB 10 ngày
1.500.039
Cao nhất 52 tuần
7,20
Thấp nhất 52 tuần
5,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/08/2016 +0,10/+1,85% 5,40 5,50 5,40 5,50 5,42 5,50 637.395
25/08/2016 0,00 / 0,00% 5,50 5,50 5,30 5,40 5,38 5,40 608.768
24/08/2016 +0,10/+1,89% 5,20 5,50 5,20 5,40 5,40 5,40 1.243.347
23/08/2016 0,00 / 0,00% 5,30 5,40 5,30 5,30 5,31 5,30 1.320.083
22/08/2016 -0,10/-1,85% 5,40 5,40 5,30 5,30 5,32 5,30 728.631
19/08/2016 0,00 / 0,00% 5,40 5,50 5,30 5,40 5,40 5,40 698.403
18/08/2016 -0,20/-3,57% 5,50 5,60 5,40 5,40 5,46 5,40 1.054.436
17/08/2016 +0,10/+1,82% 5,70 5,70 5,40 5,60 5,51 5,60 2.723.457
16/08/2016 0,00 / 0,00% 5,60 5,60 5,40 5,50 5,51 5,50 2.991.328
15/08/2016 -0,10/-1,79% 5,60 5,60 5,50 5,50 5,50 5,50 2.995.350
12/08/2016 0,00 / 0,00% 5,60 5,70 5,50 5,60 5,60 5,60 3.070.697
11/08/2016 +0,20/+3,70% 5,40 5,60 5,40 5,60 5,47 5,60 2.325.590
10/08/2016 0,00 / 0,00% 5,40 5,50 5,20 5,40 5,39 5,40 3.000.304
09/08/2016 0,00 / 0,00% 5,30 5,50 5,20 5,40 5,31 5,40 2.869.326
08/08/2016 -0,10/-1,82% 5,50 5,60 5,20 5,40 5,35 5,40 3.359.571
05/08/2016 -0,10/-1,79% 5,60 5,70 5,50 5,50 5,54 5,50 1.655.583
04/08/2016 -0,10/-1,75% 5,80 5,80 5,60 5,60 5,67 5,60 1.799.473
03/08/2016 0,00 / 0,00% 5,70 5,80 5,70 5,70 5,76 5,70 369.240
02/08/2016 -0,20/-3,39% 5,90 5,90 5,70 5,70 5,84 5,70 1.799.041
01/08/2016 -0,10/-1,67% 6,00 6,00 5,90 5,90 5,94 5,90 620.747