• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 563,18 -2,15/-0,38%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:02:33 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

21 Tháng Tư 2014 1:45:58 CH - Mở cửa
VN-INDEX    563,18   -2,15/-0,38%  |   HNX-INDEX   79,72   -0,86/-1,06%  |   UPCOM-INDEX   47,90   -0,25/-0,52%  |   VN30   619,30   -1,83/-0,29%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 21/04/2014
2:02:31 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,99%)
Tham chiếu
10,10
Mở cửa
10,50
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
9,90
Khối lượng
5.422.244
KLTB 10 ngày
3.035.189
Cao nhất 52 tuần
11,70
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/04/2014 -0,10/-0,99% 10,50 11,00 9,90 10,00 10,10 10,00 5.422.244
18/04/2014 -0,80/-7,34% 10,90 10,90 10,10 10,10 10,46 10,10 8.282.518
17/04/2014 +0,30/+2,83% 10,70 11,00 10,70 10,90 10,83 10,90 4.484.147
16/04/2014 -0,20/-1,85% 11,00 11,00 10,40 10,60 10,77 10,60 10.031.548
15/04/2014 -0,20/-1,82% 11,10 11,30 10,80 10,80 11,13 10,80 13.991.598
14/04/2014 -0,10/-0,90% 11,30 11,50 10,90 11,00 11,21 11,00 5.908.047
11/04/2014 +0,40/+3,74% 10,70 11,30 10,60 11,10 11,02 11,10 14.766.707
10/04/2014 -0,20/-1,83% 10,90 11,00 10,70 10,70 10,82 10,70 4.338.026
08/04/2014 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 10,80 10,90 10,88 10,90 6.549.640
07/04/2014 +0,20/+1,87% 10,70 11,00 10,60 10,90 10,82 10,90 5.592.980
04/04/2014 -0,20/-1,83% 11,00 11,00 10,00 10,70 10,78 10,70 5.430.516
03/04/2014 +0,30/+2,83% 10,60 10,90 10,30 10,90 10,77 10,90 8.531.959
02/04/2014 +0,40/+3,92% 10,20 10,60 10,10 10,60 10,28 10,60 9.100.530
01/04/2014 -0,90/-8,11% 11,20 11,20 10,20 10,20 10,58 10,20 15.090.892
31/03/2014 -0,30/-2,63% 11,40 11,50 11,10 11,10 11,29 11,10 5.462.627
28/03/2014 +0,10/+0,88% 11,50 11,70 11,30 11,40 11,46 11,40 5.306.219
27/03/2014 -0,30/-2,59% 11,50 11,50 11,20 11,30 11,36 11,30 6.213.734
26/03/2014 +0,10/+0,87% 11,60 11,70 10,90 11,60 11,34 11,60 18.091.813
25/03/2014 -0,60/-4,96% 12,10 12,20 11,40 11,50 11,81 11,50 17.292.382
24/03/2014 +0,50/+4,31% 11,90 12,20 11,70 12,10 11,97 12,10 13.048.591