• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 584,44 +3,15/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:10:56 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

07 Tháng Mười 2015 11:06:59 SA - Mở cửa
VN-INDEX    584,44   +3,15/+0,54%  |   HNX-INDEX   80,36   -0,11/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   51,19   +0,06/+0,11%  |   VN30   603,13   +3,21/+0,54%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2015
11:09:44 SA
6,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,45%)
Tham chiếu
6,90
Mở cửa
6,90
Cao nhất
7,50
Thấp nhất
6,80
Khối lượng
760.875
KLTB 10 ngày
1.044.259
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
6,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/10/2015 -0,10/-1,45% 6,90 7,50 6,80 6,80 6,90 6,80 760.875
06/10/2015 +0,10/+1,47% 6,80 6,90 6,70 6,90 6,81 6,90 7.433.096
05/10/2015 +0,10/+1,49% 6,70 6,80 6,60 6,80 6,70 6,80 7.545.794
02/10/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,70 6,60 6,70 6,64 6,70 6.502.137
01/10/2015 0,00 / 0,00% 6,80 6,80 6,60 6,70 6,66 6,70 658.382
30/09/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,60 6,70 6,70 6,70 2.499.745
29/09/2015 -0,10/-1,47% 6,80 6,80 6,60 6,70 6,69 6,70 3.647.371
28/09/2015 0,00 / 0,00% 6,80 6,80 6,70 6,80 6,71 6,80 1.672.577
25/09/2015 -0,10/-1,45% 6,90 6,90 6,70 6,80 6,80 6,80 1.380.156
24/09/2015 0,00 / 0,00% 6,90 7,00 6,80 6,90 6,90 6,90 890.045
23/09/2015 -0,10/-1,43% 6,90 7,00 6,80 6,90 6,90 6,90 508.793
22/09/2015 +0,10/+1,45% 6,90 7,00 6,80 7,00 6,90 7,00 5.772.879
21/09/2015 +0,10/+1,47% 6,80 6,90 6,70 6,90 6,80 6,90 1.197.584
18/09/2015 +0,10/+1,49% 6,80 6,90 6,70 6,80 6,79 6,80 6.123.382
17/09/2015 0,00 / 0,00% 6,70 6,80 6,60 6,70 6,71 6,70 645.216
16/09/2015 +0,10/+1,52% 6,60 6,80 6,60 6,70 6,72 6,70 1.542.757
15/09/2015 -0,10/-1,49% 6,60 6,70 6,60 6,60 6,64 6,60 1.763.444
14/09/2015 -0,10/-1,47% 6,80 6,90 6,70 6,70 6,81 6,70 1.560.753
11/09/2015 -0,10/-1,45% 6,90 6,90 6,80 6,80 6,80 6,80 1.905.950
10/09/2015 0,00 / 0,00% 6,30 6,90 6,30 6,90 6,90 6,90 434.015