• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 3:48:53 CH - Mở cửa
ACV - Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Mã chứng khoán:
ACV 
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
14/05/2021
Ngày đăng ký:
17/05/2021
Ngày thực thi:
27/07/2021
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 27/7/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP. Số 58, Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
+ Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020
+ Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
+ Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát
+ Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
+ Và các vấn đề khác

Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
 HNX-INDEX 358,87 +0,90/+0,25%
 UPCOM-INDEX 97,45 +0,05/+0,05%
 VN30 1.458,66 +3,07/+0,21%
 HNX30 582,64 -2,41/-0,41%
 VNXALL 2.282,55 -2,19/-0,10%