• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 3:20:52 CH - Mở cửa
EIB - Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Mã chứng khoán:
EIB 
Loại sự kiện:
Đại hội cổ đông bất thường
Ngày chốt:
13/05/2021
Ngày đăng ký:
14/05/2021
Ngày thực thi:
30/07/2021
Chi tiết
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (mã CK: EIB) như sau:
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Mã chứng khoán: EIB
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
Ngày giao dịch không hưởng quyền:13/5/2021
Lý do mục đích:
Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 9h00, ngày 30/7/2021
- Địa điểm thực hiện  số 11 Lê Hồng Phong, Điện Biên, Ba Đình, HN
- Nội dung họp dự kiến:
+ Theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/03/2021.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
 HNX-INDEX 358,87 +0,90/+0,25%
 UPCOM-INDEX 97,45 +0,05/+0,05%
 VN30 1.458,66 +3,07/+0,21%
 HNX30 582,64 -2,41/-0,41%
 VNXALL 2.282,55 -2,19/-0,10%