• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 8:20:46 CH - Mở cửa
SMA - Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Mã chứng khoán:
SMA 
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
30/03/2021
Ngày đăng ký:
31/03/2021
Ngày thực thi:
21/07/2021
Chi tiết
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã CK: SMA) như sau:
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
Mã chứng khoán: SMA
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3/2021
Lý do mục đích:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 21/7/2021
- Địa điểm thực hiện: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung trong điều lệ hoạt đông của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020;
+ Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
 HNX-INDEX 359,63 -1,39/-0,39%
 UPCOM-INDEX 98,07 -0,30/-0,30%
 VN30 1.459,94 +1,71/+0,12%
 HNX30 579,10 -1,63/-0,28%
 VNXALL 2.282,31 -6,86/-0,30%