• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 3:37:29 CH - Mở cửa
VIT - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:15,64, giá 10000đ/CP
Mã chứng khoán:
VIT 
Loại sự kiện:
Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
Ngày chốt:
24/05/2021
Ngày đăng ký:
25/05/2021
Ngày thực thi:
07/07/2021
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIT của CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021
3. Lý do và mục đích:
         * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 30.500.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:15,64 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1.000 quyền được mua 1.564 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý, chi tiết như sau: Phân phối cho nhà đầu tư khác hoặc/và Tổng Công ty Viglacera – CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp nhà đầu tư khác hoặc/và Tổng Công ty Viglacera – CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, phân phối cho đơn vị bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại với giá nhận bảo lãnh bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:15,64, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là: (100*15,64)/10=156,4 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua 156 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết như nêu trên.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
               + Số tài khoản: 121000016104
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần tự do chuyển nhượng.
Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 01/06/2021
               + Thời gian kết thúc: 10/06/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 01/06/2021
               + Thời gian kết thúc: 23/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần

Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
 HNX-INDEX 357,97 +4,73/+1,34%
 UPCOM-INDEX 97,40 +1,16/+1,21%
 VN30 1.455,59 +6,61/+0,46%
 HNX30 585,05 +8,01/+1,39%
 VNXALL 2.283,78 +16,14/+0,71%