• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 3:27:31 CH - Mở cửa
VTQ - Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 100đ/CP
Mã chứng khoán:
VTQ 
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
10/05/2021
Ngày đăng ký:
10/05/2021
Ngày thực thi:
20/07/2021
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
Mã chứng khoán: VTQ
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
Lý do mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/07/2021
- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
 HNX-INDEX 357,97 +4,73/+1,34%
 UPCOM-INDEX 97,40 +1,16/+1,21%
 VN30 1.455,59 +6,61/+0,46%
 HNX30 585,05 +8,01/+1,39%
 VNXALL 2.283,78 +16,14/+0,71%