• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 908,27 -0,31/-0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    908,27   -0,31/-0,03%  |   HNX-INDEX   131,52   -0,19/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   61,29   +0,28/+0,47%  |   VN30   854,71   +1,50/+0,18%  |   HNX30   244,76   +0,53/+0,22%
25 Tháng Chín 2020 9:10:48 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 13.316.020 21.506.770 -8.190.750
% KL toàn thị trường 3,69%
5,95%
 
Giá trị 310,52 tỷ 443,49 tỷ -132,96 tỷ
% GT toàn thị trường 5,72%
8,16%
 
Cập nhật lúc 3:10:03 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  12,25 -0,15/-1,21% 206.524.916 1.980 31.060 -29.080 24.550 381.540 -356.990
ABT  32,90 +1,90/+6,13% 6.552.138 10 0 10 330 0 330
ACC  19,30 0,00/0,00% 3.111.344 0 1.510 -1.510 0 29.140 -29.140
ACL  15,20 -0,05/-0,33% 18.451.037 5.060 0 5.060 76.690 0 76.690
AGG  29,75 +0,15/+0,51% 25.270.449 20 24.000 -23.980 590 715.850 -715.260
AGR  4,81 0,00/0,00% 99.624.431 300 0 300 1.440 0 1.440
AMD  2,56 -0,01/-0,39% 78.724.213 0 39.260 -39.260 0 100.540 -100.540
ANV  18,50 -0,50/-2,63% 60.883.155 300 11.030 -10.730 5.690 208.680 -202.990
APC  21,40 +0,10/+0,47% 6.677.074 0 90 -90 0 1.920 -1.920
APG  10,35 -0,05/-0,48% 33.327.090 4.030 2.760 1.270 41.090 28.010 13.080
ASM  8,17 -0,08/-0,97% 122.374.787 230 64.100 -63.870 1.900 522.080 -520.180
AST  51,50 0,00/0,00% 3.405.978 3.800 480 3.320 196.830 24.900 171.930
BCG  7,96 -0,14/-1,73% 29.156.307 0 18.510 -18.510 0 147.780 -147.780
BCM  40,80 -0,70/-1,69% 489.075.280 800 2.000 -1.200 32.470 81.400 -48.930
BFC  16,30 -0,15/-0,91% 25.436.272 77.860 13.780 64.080 1.266.910 225.520 1.041.390
BHN  72,10 +4,70/+6,97% 73.100.350 100 780 -680 7.210 55.310 -48.100
BIC  19,75 -0,20/-1,00% 2.487.423 10.000 15.000 -5.000 197.500 296.590 -99.090
BID  40,80 -0,10/-0,24% 503.508.672 7.920 21.550 -13.630 323.610 882.370 -558.760
BMC  10,70 -0,05/-0,47% 3.521.827 3.350 1.400 1.950 35.200 14.910 20.290
BMI  27,85 +1,50/+5,69% 13.111.719 23.940 110.670 -86.730 632.050 3.032.740 -2.400.690