• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 12:25:06 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 18.211.800 14.136.000 4.075.800
% KL toàn thị trường 5,49%
4,26%
 
Giá trị 607,11 tỷ 513,92 tỷ 93,19 tỷ
% GT toàn thị trường 7,74%
6,55%
 
Cập nhật lúc 12:25:00 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  12,90 +0,30/+2,38% 319.120.820 9.200 73.500 -64.300 118.898 949.888 -830.991
AAM  12,35 -0,10/-0,80% 5.930.392 0 1.100 -1.100 0 13.662 -13.662
AAT  14,65 +0,05/+0,34% 31.682.508 6.400 6.000 400 91.926 86.181 5.745
ABT  42,00 +1,90/+4,74% 6.663.406 0 300 -300 0 12.140 -12.140
ACC  14,75 -0,25/-1,67% 42.708.472 1.100 0 1.100 16.398 0 16.398
ACL  25,40 -0,45/-1,74% 18.546.101 400 6.000 -5.600 10.272 154.073 -143.801
ADG  45,60 -0,50/-1,08% 3.981.389 1.700 0 1.700 77.808 0 77.808
ADS  28,90 -0,60/-2,03% 18.349.933 0 10.500 -10.500 0 305.074 -305.074
AGG  38,35 +0,35/+0,92% 44.209.434 2.100 0 2.100 80.512 0 80.512
AGR  13,25 +0,45/+3,52% 102.942.631 9.400 0 9.400 123.871 0 123.871
AMD  3,56 -0,26/-6,81% 78.266.693 2.000 150.900 -148.900 7.141 538.791 -531.650
ANV  46,20 -0,85/-1,81% 59.484.352 800 40.300 -39.500 37.580 1.893.117 -1.855.537
APG  9,83 +0,19/+1,97% 143.687.948 31.700 9.000 22.700 309.485 87.866 221.619
APH  16,45 +1,05/+6,82% 168.627.320 3.900 1.400 2.500 63.759 22.888 40.871
ASM  18,15 -0,30/-1,63% 157.770.552 5.400 100 5.300 98.501 1.824 96.677
BAF  38,30 0,00/0,00% 38.572.000 8.800 1.500 7.300 336.824 57.413 279.411
BBC  74,50 +3,90/+5,52% 9.211.783 0 500 -500 0 35.905 -35.905
BCE  11,15 +0,30/+2,76% 16.668.728 6.800 0 6.800 75.473 0 75.473
BCG  21,55 -0,30/-1,37% 238.065.831 7.700 62.700 -55.000 166.880 1.358.880 -1.192.000
BCM  73,00 -1,60/-2,14% 479.401.500 0 120.000 -120.000 0 8.804.863 -8.804.863