• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 963,90 -22,02/-2,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:34 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    963,90   -22,02/-2,23%  |   HNX-INDEX   114,49   -2,58/-2,21%  |   UPCOM-INDEX   53,13   -0,75/-1,38%  |   VN30   936,32   -24,23/-2,52%  |   HNX30   208,13   -7,49/-3,47%
27 Tháng Năm 2018 12:20:07 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 14.047.100 29.328.008 -15.280.908
% KL toàn thị trường 9,35%
19,52%
 
Giá trị 747,03 tỷ 1268,54 tỷ -521,51 tỷ
% GT toàn thị trường 15,75%
26,74%
 
Cập nhật lúc 3:10:34 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  20,70 +0,30/+1,47% 26.427.303 1.020 0 1.020 21.170 0 21.170
ABT  36,50 +1,00/+2,82% 6.237.393 140 0 140 5.070 0 5.070
ADS  16,10 -0,20/-1,23% 12.470.624 0 1.250 -1.250 0 20.190 -20.190
AGM  9,30 +0,10/+1,09% 7.756.060 0 10 -10 0 90 -90
ASM  12,70 -0,70/-5,22% 114.853.689 1.900 900 1.000 24.510 12.060 12.450
AST  65,20 -0,80/-1,21% 9.387.890 2.000 0 2.000 129.750 0 129.750
BBC  78,90 -0,90/-1,13% 119.628 10 0 10 790 0 790
BHN  108,00 -0,90/-0,83% 72.776.890 20 0 20 2.230 0 2.230
BIC  30,95 0,00/0,00% 1.707.604 5.000 0 5.000 153.080 0 153.080
BID  27,70 -1,95/-6,58% 936.554.141 43.820 340.590 -296.770 1.288.890 9.990.910 -8.702.020
BMC  13,80 0,00/0,00% 4.733.184 1.000 0 1.000 13.600 0 13.600
BMI  27,30 -1,20/-4,21% 3.149.825 15.330 23.070 -7.740 418.510 629.840 -211.330
BMP  59,70 0,00/0,00% 23.204.255 190.130 0 190.130 11.381.600 0 11.381.600
BTP  11,30 -0,05/-0,44% 23.759.274 110 0 110 1.220 0 1.220
BVH  86,00 0,00/0,00% 161.095.913 180.110 121.050 59.060 15.692.710 10.551.430 5.141.280
BWE  19,80 +0,60/+3,12% 73.339.640 0 28.410 -28.410 0 536.980 -536.980
C32  28,10 +0,05/+0,18% 2.486.666 5.000 24.500 -19.500 140.250 686.410 -546.160
CAV  49,80 0,00/0,00% 28.001.086 500 0 500 25.000 0 25.000
CCI  13,25 0,00/0,00% 7.945.023 10 0 10 140 0 140
CLC  31,00 0,00/0,00% 11.597.594 10 80 -70 310 2.480 -2.170