• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 713,83 -2,70/-0,38%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:22:46 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

28 Tháng Tư 2017 9:22:57 SA - Mở cửa
VN-INDEX    713,83   -2,70/-0,38%  |   HNX-INDEX   88,33   -0,99/-1,10%  |   UPCOM-INDEX   57,66   +0,05/+0,08%  |   VN30   677,50   -3,86/-0,57%
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng --- --- ---
% KL toàn thị trường ---
---
 
Giá trị --- --- ---
% GT toàn thị trường ---
---
 
Tổng hợp dữ liệu NĐT NN trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE sẽ được cập nhật sau khi kết thúc giao dịch (15h-15h30).
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán