• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 999,94 +4,18/+0,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:19 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    999,94   +4,18/+0,42%  |   HNX-INDEX   148,09   +0,51/+0,35%  |   UPCOM-INDEX   66,60   -0,16/-0,24%  |   VN30   960,63   +1,02/+0,11%  |   HNX30   268,66   +1,71/+0,64%
25 Tháng Mười Một 2020 9:05:43 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 28.318.900 37.082.044 -8.763.144
% KL toàn thị trường 5,95%
7,79%
 
Giá trị 696,84 tỷ 865,59 tỷ -168,75 tỷ
% GT toàn thị trường 7,14%
8,87%
 
Cập nhật lúc 3:05:19 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  12,05 -0,05/-0,41% 216.923.158 8.160 1.850 6.310 99.240 22.390 76.850
ACC  13,95 0,00/0,00% 3.256.084 0 6.020 -6.020 0 83.980 -83.980
ACL  12,65 -0,25/-1,94% 18.506.327 100 0 100 1.270 0 1.270
AGM  12,00 0,00/0,00% 7.736.890 0 1.000 -1.000 0 12.000 -12.000
AGR  5,20 -0,05/-0,95% 99.222.421 30.380 0 30.380 158.150 0 158.150
AMD  2,65 -0,01/-0,38% 79.177.343 0 35.410 -35.410 0 94.090 -94.090
ANV  23,00 -0,40/-1,71% 60.818.515 450 260 190 10.490 6.000 4.490
APG  9,97 +0,17/+1,73% 33.452.110 41.860 0 41.860 416.310 0 416.310
APH  86,80 +1,50/+1,76% 79.829.579 13.390 0 13.390 1.157.780 0 1.157.780
ASM  11,60 +0,40/+3,57% 121.279.162 63.730 4.190 59.540 726.950 49.140 677.810
ASP  5,50 -0,10/-1,79% 2.632 2.000 0 2.000 11.020 0 11.020
AST  53,00 0,00/0,00% 3.201.318 15.210 1.410 13.800 805.280 74.120 731.160
BCE  8,20 -0,04/-0,49% 13.676.606 0 10.040 -10.040 0 82.380 -82.380
BCG  8,50 +0,10/+1,19% 28.962.607 3.860 44.920 -41.060 32.370 380.980 -348.610
BCM  37,50 -0,40/-1,06% 488.968.120 20 0 20 760 0 760
BFC  15,50 -0,30/-1,90% 25.284.766 3.490 9.610 -6.120 54.790 149.920 -95.130
BIC  19,70 0,00/0,00% 2.413.293 5.000 10.900 -5.900 98.450 213.640 -115.190
BID  41,30 +0,60/+1,47% 510.675.562 20.680 12.630 8.050 845.230 520.040 325.190
BMC  10,15 0,00/0,00% 3.590.667 0 660 -660 0 6.700 -6.700
BMI  30,65 -0,05/-0,16% 13.235.799 20.400 6.400 14.000 627.980 195.970 432.010