• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:02:43 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 21.518.400 35.032.500 -13.514.100
% KL toàn thị trường 2,70%
4,39%
 
Giá trị 1065,25 tỷ 1279,54 tỷ -214,29 tỷ
% GT toàn thị trường 5,36%
6,43%
 
Cập nhật lúc 3:05:05 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  16,15 +0,25/+1,57% 318.438.952 1.200 73.600 -72.400 19.330 1.179.490 -1.160.160
AAM  10,80 -0,20/-1,82% 5.939.273 300 0 300 3.300 0 3.300
AAT  19,60 +0,20/+1,03% 17.367.500 0 200 -200 0 3.940 -3.940
ABT  34,00 -1,00/-2,86% 6.651.299 0 5.800 -5.800 0 203.000 -203.000
ACC  19,35 +0,15/+0,78% 11.070.873 3.500 0 3.500 67.050 0 67.050
ADG  46,20 0,00/0,00% 4.205.800 15.000 0 15.000 693.700 0 693.700
ADS  33,00 +0,30/+0,92% 13.596.218 200 9.300 -9.100 6.560 303.660 -297.100
AGG  48,30 +2,70/+5,92% 32.166.952 10.200 600 9.600 480.590 28.260 452.330
AGR  16,70 -0,20/-1,18% 103.288.121 0 4.700 -4.700 0 78.600 -78.600
AMD  5,18 -0,12/-2,26% 79.024.993 7.300 9.800 -2.500 37.950 51.560 -13.610
ANV  31,55 -0,75/-2,32% 60.887.965 300 27.400 -27.100 9.530 867.440 -857.910
APG  18,00 +0,25/+1,41% 72.491.035 32.500 15.300 17.200 575.420 272.580 302.840
APH  41,10 +0,55/+1,36% 130.052.794 1.500 3.600 -2.100 61.420 147.530 -86.110
ASM  18,15 +0,45/+2,54% 123.208.375 200 57.300 -57.100 3.540 1.037.650 -1.034.110
ASP  13,55 -0,20/-1,45% 72 0 1.000 -1.000 0 13.500 -13.500
AST  56,10 -0,80/-1,41% 2.816.798 0 500 -500 0 28.200 -28.200
BBC  63,00 +0,50/+0,80% 7.381.471 0 100 -100 0 6.400 -6.400
BCE  17,50 +0,40/+2,34% 15.774.358 1.500 6.700 -5.200 25.800 113.670 -87.870
BCG  23,50 +0,10/+0,43% 94.550.234 36.900 138.400 -101.500 867.070 3.243.850 -2.376.780
BCM  46,15 +1,15/+2,56% 487.040.640 1.005.400 1.001.400 4.000 46.596.770 46.414.290 182.480