• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.076,03 -11,12/-1,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.076,03   -11,12/-1,02%  |   HNX-INDEX   124,70   -1,15/-0,92%  |   UPCOM-INDEX   59,30   -0,07/-0,12%  |   VN30   1.064,28   -11,19/-1,04%  |   HNX30   240,64   -3,38/-1,39%
23 Tháng Hai 2018 2:06:59 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 19.305.220 16.860.910 2.444.310
% KL toàn thị trường 9,64%
8,42%
 
Giá trị 945,12 tỷ 784,66 tỷ 160,46 tỷ
% GT toàn thị trường 15,44%
12,82%
 
Cập nhật lúc 3:01:02 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
ASM  10,20 -0,05/-0,49% 114.178.723 0 690 -690 0 7.000 -7.000
AST  71,30 +0,10/+0,14% 11.875.340 200 500 -300 14.200 35.900 -21.700
BSI  15,30 -0,40/-2,55% 42.998.005 50 0 50 770 0 770
CHP  26,00 -0,30/-1,14% 57.428.858 33.770 32.970 800 887.010 857.220 29.790
CTG  28,65 +0,80/+2,87% 8 0 890 -890 0 25.380 -25.380
DRC  26,15 -0,65/-2,43% 24.903.661 0 32.000 -32.000 0 844.620 -844.620
EVE  17,30 -0,25/-1,42% 15.334.097 10.000 0 10.000 175.000 0 175.000
FPT  58,40 -1,00/-1,68% 8 103.430 45.010 58.420 6.567.810 2.858.090 3.709.720
HAP  3,85 -0,02/-0,52% 23.139.308 0 41.520 -41.520 0 152.110 -152.110
HBC  38,80 -0,90/-2,27% 34.807.291 41.500 23.610 17.890 1.619.200 928.350 690.850
HCM  79,00 -0,50/-0,63% 51.585.457 39.690 2.600 37.090 3.137.470 205.330 2.932.140
HDB  45,00 -1,70/-3,64% 32.467.356 591.080 746.000 -154.920 27.003.130 34.103.430 -7.100.300
HDC  14,40 -0,30/-2,04% 13.626.445 9.000 0 9.000 129.600 0 129.600
HQC  2,35 -0,05/-2,08% 192.304.064 0 1.500 -1.500 0 3.560 -3.560
HT1  14,60 -0,45/-2,99% 159.914.720 12.200 0 12.200 182.130 0 182.130
KBC  13,00 -0,50/-3,70% 112.340.245 36.510 465.500 -428.990 484.860 6.155.080 -5.670.220
KHA  33,50 +1,00/+3,08% 6.451.195 0 20.500 -20.500 0 677.750 -677.750
KHP  10,00 0,00/0,00% 13.088.329 30 0 30 300 0 300
KSH  1,94 0,00/0,00% 27.613.010 0 4.340 -4.340 0 8.420 -8.420
LBM  31,80 -0,80/-2,45% 3.609.181 30 2.500 -2.470 960 79.050 -78.090