• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 769,01 +2,71/+0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:32 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

24 Tháng Sáu 2017 8:56:05 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    769,01   +2,71/+0,35%  |   HNX-INDEX   98,27   -0,33/-0,34%  |   UPCOM-INDEX   56,79   -0,29/-0,50%  |   VN30   758,24   +0,30/+0,04%
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 7.552.310 5.616.830 1.935.480
% KL toàn thị trường 2,96%
2,20%
 
Giá trị 326,28 tỷ 191,98 tỷ 134,30 tỷ
% GT toàn thị trường 6,99%
4,11%
 
Cập nhật lúc 3:01:32 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  35,10 +0,10/+0,29% 17.418.553 0 144.900 -144.900 0 5.070.570 -5.070.570
ABT  39,10 -0,10/-0,26% 6.315.213 50 0 50 1.960 0 1.960
ACC  27,30 0,00/0,00% 3.109.310 30 0 30 820 0 820
AGF  9,85 +0,25/+2,60% 13.494.239 0 1.000 -1.000 0 9.850 -9.850
AGR  3,89 +0,10/+2,64% 103.396.715 0 50 -50 0 190 -190
AMD  13,15 -0,95/-6,74% 31.748.783 50 0 50 660 0 660
ANV  11,50 -0,30/-2,54% 31.903.530 0 10 -10 0 120 -120
APC  26,50 +0,90/+3,52% 4.496.471 1.590 22.000 -20.410 41.900 583.120 -541.220
BCG  8,15 +0,04/+0,49% 37.863.537 40.000 1.600 38.400 326.500 13.090 313.410
BFC  42,80 +0,50/+1,18% 16.566.452 0 180 -180 0 7.710 -7.710
BHS  24,90 +0,75/+3,11% 124.777.287 35.870 235.700 -199.830 893.310 5.868.740 -4.975.430
BIC  39,40 -0,10/-0,25% 1.622.344 1.500 1.000 500 59.100 39.400 19.700
BID  19,90 +0,05/+0,25% 977.396.439 26.500 96.000 -69.500 523.550 1.893.700 -1.370.150
BMC  20,00 +0,80/+4,17% 4.730.584 1.000 0 1.000 20.000 0 20.000
BMI  27,50 +0,25/+0,92% 4.482.627 21.000 14.010 6.990 571.580 376.000 195.580
BMP  102,00 +3,70/+3,76% 1.199.020 1.330 0 1.330 135.320 0 135.320
BSI  12,80 0,00/0,00% 36.523.792 0 1.000 -1.000 0 12.750 -12.750
BVH  58,10 +0,30/+0,52% 166.620.017 19.620 1.000 18.620 1.134.940 57.640 1.077.300
C47  19,25 +1,25/+6,94% 344 100 0 100 1.920 0 1.920
CCI  16,00 0,00/0,00% 7.946.213 0 600 -600 0 9.600 -9.600