• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 2:08:05 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 51.921.061 32.023.428 19.897.633
% KL toàn thị trường 9,21%
5,68%
 
Giá trị 1505,37 tỷ 974,77 tỷ 530,60 tỷ
% GT toàn thị trường 16,35%
10,58%
 
Cập nhật lúc 3:05:01 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  8,10 -0,20/-2,41% 372.348.514 14.371 17.000 -2.629 119.080 140.250 -21.170
AAT  5,45 -0,02/-0,37% 31.718.950 0 20.300 -20.300 0 111.720 -111.720
ABT  34,55 -2,60/-7,00% 6.804.517 0 1.100 -1.100 0 38.010 -38.010
ACB  24,50 -0,50/-2,00% 0 5.000.000 5.000.000 0 125.605.000 125.605.000 0
ACL  11,70 -0,10/-0,85% 18.406.288 15.000 0 15.000 175.110 0 175.110
ADS  10,85 0,00/0,00% 21.654.267 0 5.600 -5.600 0 60.990 -60.990
AGG  29,60 +0,05/+0,17% 56.477.303 0 1.500 -1.500 0 44.180 -44.180
AGR  8,06 -0,03/-0,37% 211.304.947 0 23.600 -23.600 0 191.670 -191.670
AMD  1,18 +0,03/+2,61% 78.283.994 500 27.900 -27.400 580 32.400 -31.820
ANV  29,20 -0,40/-1,35% 55.797.319 21.400 100 21.300 628.020 2.950 625.070
APG  5,81 -0,13/-2,19% 145.226.935 300 92.100 -91.800 1.730 538.270 -536.540
APH  7,50 -0,05/-0,66% 175.187.478 600 50.700 -50.100 4.580 381.550 -376.970
ASM  8,73 -0,07/-0,80% 155.757.320 24.220 42.600 -18.380 214.040 374.880 -160.840
AST  56,00 +0,70/+1,27% 1.877.742 18.100 0 18.100 1.015.100 0 1.015.100
BBC  53,00 +0,60/+1,15% 9.220.481 700 0 700 37.100 0 37.100
BCG  7,10 -0,05/-0,70% 255.319.783 35.500 834.700 -799.200 253.740 5.925.620 -5.671.880
BCM  84,00 0,00/0,00% 477.315.092 4.000 40.000 -36.000 336.400 3.362.070 -3.025.670
BFC  16,80 +0,05/+0,30% 25.509.516 2.700 7.100 -4.400 45.510 119.220 -73.710
BIC  26,80 -1,10/-3,94% 2.263.228 0 2.900 -2.900 0 78.300 -78.300
BID  43,35 +0,20/+0,46% 645.037.478 473.300 415.800 57.500 20.503.680 18.029.510 2.474.170