• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 1:11:35 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 28.538.834 34.020.007 -5.481.173
% KL toàn thị trường 5,81%
6,92%
 
Giá trị 724,55 tỷ 886,15 tỷ -161,60 tỷ
% GT toàn thị trường 7,88%
9,63%
 
Cập nhật lúc 3:05:01 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  10,05 -0,25/-2,43% 375.157.842 2.900 0 2.900 29.870 0 29.870
AAT  9,50 -0,10/-1,04% 31.825.850 32 0 32 310 0 310
ACB  22,00 0,00/0,00% 0 96.700 96.700 0 2.272.450 2.272.450 0
ACL  15,30 -0,70/-4,38% 18.514.660 0 7.000 -7.000 0 111.010 -111.010
ADG  41,70 +0,10/+0,24% 3.829.601 100 2.500 -2.400 4.200 104.690 -100.490
AGG  36,00 -0,15/-0,41% 50.148.135 200 200 0 7.170 7.200 -30
AGR  9,80 -0,40/-3,92% 103.352.039 0 28.300 -28.300 0 290.560 -290.560
ANV  38,35 -2,85/-6,92% 58.753.504 0 300 -300 0 12.560 -12.560
APG  6,08 -0,09/-1,46% 144.817.908 100 4.000 -3.900 620 24.960 -24.340
APH  10,85 0,00/0,00% 173.301.443 0 100 -100 0 1.100 -1.100
ASM  14,30 -0,80/-5,30% 158.097.587 8.550 6.130 2.420 128.250 93.670 34.580
ASP  6,81 -0,13/-1,87% 82 0 200 -200 0 1.390 -1.390
AST  56,40 +0,10/+0,18% 2.675.147 4.100 0 4.100 230.420 0 230.420
BAF  22,60 -0,20/-0,88% 70.955.944 600 0 600 13.830 0 13.830
BCG  12,10 -0,75/-5,84% 253.720.274 60.390 72.600 -12.210 775.840 916.720 -140.880
BCM  84,70 -6,30/-6,92% 478.650.860 600 42.500 -41.900 53.690 3.735.720 -3.682.030
BFC  22,75 0,00/0,00% 25.536.196 47.400 0 47.400 1.085.450 0 1.085.450
BIC  27,95 0,00/0,00% 2.883.884 11.200 10.000 1.200 312.060 273.400 38.660
BID  33,50 0,00/0,00% 662.848.192 312.700 87.525 225.175 10.487.920 2.952.960 7.534.960
BMC  17,20 -1,25/-6,78% 5.292.387 1.500 1.700 -200 27.300 32.290 -4.990