• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 866,50 +5,34/+0,62%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:09:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    866,50   +5,34/+0,62%  |   HNX-INDEX   113,86   +0,79/+0,70%  |   UPCOM-INDEX   56,33   -0,15/-0,26%  |   VN30   808,38   +4,92/+0,61%  |   HNX30   217,92   +1,49/+0,69%
07 Tháng Bảy 2020 10:13:44 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 4.206.313 4.472.883 -266.570
% KL toàn thị trường 5,19%
5,52%
 
Giá trị 185,10 tỷ 187,92 tỷ -2,82 tỷ
% GT toàn thị trường 12,63%
12,82%
 
Cập nhật lúc 10:09:59 SA
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  12,45 +0,05/+0,40% 165.115.986 2.060 1.330 730 25.685 16.583 9.102
AGG  26,75 -0,25/-0,93% 16.275.911 0 600 -600 0 16.080 -16.080
AGR  3,62 +0,02/+0,56% 99.607.221 10 0 10 36 0 36
AMD  3,13 +0,04/+1,29% 77.109.343 21.500 0 21.500 67.581 0 67.581
APG  8,93 -0,17/-1,87% 32.760.470 16.000 10.010 5.990 144.060 90.128 53.933
ASM  5,71 0,00/0,00% 122.879.203 19.280 0 19.280 110.140 0 110.140
ASP  5,54 -0,01/-0,18% 2 160 0 160 593 0 593
BCG  7,50 +0,44/+6,23% 16.482.357 1.000 6.260 -5.260 7.508 47.001 -39.493
BFC  11,85 -0,05/-0,42% 25.968.492 0 1.410 -1.410 0 16.815 -16.815
BHN  53,30 +1,90/+3,70% 72.931.590 1.840 0 1.840 98.262 0 98.262
BIC  19,40 -0,30/-1,52% 1.869.213 0 4.000 -4.000 0 77.519 -77.519
BID  40,30 +0,20/+0,50% 495.926.667 19.600 440 19.160 791.714 17.773 773.941
BMC  11,55 +0,05/+0,43% 3.377.497 2.620 9.600 -6.980 30.185 110.602 -80.417
BMI  21,90 +0,10/+0,46% 12.435.620 1.200 2.170 -970 26.328 47.609 -21.282
BMP  54,80 +0,60/+1,11% 15.116.670 100 0 100 5.438 0 5.438
BRC  11,00 +0,25/+2,33% 6.009.048 50 0 50 1.000 0 1.000
BVH  47,30 +0,30/+0,64% 154.472.361 4.330 7.600 -3.270 204.844 359.541 -154.697
BWE  24,60 +0,35/+1,44% 59.011.010 2.850 1.000 1.850 69.989 24.557 45.431
CCTD2001  2,17 +0,16/+7,96% 220.290 10.210 32.320 -22.110 21.795 68.992 -47.197
CDPM2002  2,42 0,00/0,00% 822.150 0 13.350 -13.350 0 32.000 -32.000