• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
05 Tháng Ba 2021 8:36:44 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 31.406.150 77.181.250 -45.775.100
% KL toàn thị trường 5,28%
12,98%
 
Giá trị 1193,17 tỷ 2539,20 tỷ -1346,03 tỷ
% GT toàn thị trường 8,60%
18,29%
 
Cập nhật lúc 3:10:15 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  14,60 +0,30/+2,10% 215.727.771 116.700 6.300 110.400 1.671.730 89.870 1.581.860
ACC  16,20 +0,40/+2,53% 11.024.373 0 7.000 -7.000 0 113.400 -113.400
ADG  60,80 +0,90/+1,50% 4.143.065 100 2.600 -2.500 6.080 158.600 -152.520
AGG  37,00 0,00/0,00% 35.926.994 1.300 95.000 -93.700 47.390 3.502.000 -3.454.610
AGR  12,20 0,00/0,00% 102.311.581 4.500 67.800 -63.300 54.810 817.580 -762.770
AMD  3,17 0,00/0,00% 78.587.543 2.000 94.100 -92.100 6.280 292.270 -285.990
ANV  23,00 +0,05/+0,22% 60.900.745 3.500 0 3.500 81.550 0 81.550
APG  9,39 +0,05/+0,54% 33.319.610 0 24.000 -24.000 0 223.620 -223.620
APH  50,00 -0,20/-0,40% 78.913.989 300 1.100 -800 14.910 55.010 -40.100
ASM  16,70 -0,10/-0,60% 123.230.906 2.500 105.900 -103.400 41.480 1.711.510 -1.670.030
AST  64,60 -1,00/-1,52% 2.127.758 400 8.600 -8.200 25.740 559.640 -533.900
BCE  14,20 +0,50/+3,65% 13.955.526 6.300 2.700 3.600 90.090 38.390 51.700
BCG  14,50 -0,50/-3,33% 33.839.787 95.800 1.228.000 -1.132.200 1.388.380 17.586.630 -16.198.250
BCM  58,20 -0,30/-0,51% 486.837.040 200 0 200 11.500 0 11.500
BFC  20,10 +0,20/+1,01% 25.528.886 35.900 8.700 27.200 716.880 172.100 544.780
BIC  20,60 +0,10/+0,49% 3.330.183 400 22.000 -21.600 8.180 450.870 -442.690
BID  42,40 -0,35/-0,82% 510.305.521 57.100 838.700 -781.600 2.436.980 35.691.990 -33.255.010
BKG  12,20 +0,15/+1,24% 15.671.100 3.100 0 3.100 38.320 0 38.320
BMC  20,70 +1,30/+6,70% 4.703.692 12.200 15.600 -3.400 248.570 304.320 -55.750
BMI  26,00 0,00/0,00% 13.041.562 6.700 27.600 -20.900 174.230 709.470 -535.240