• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 8:36:19 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 47.351.800 54.226.100 -6.874.300
% KL toàn thị trường 9,64%
11,04%
 
Giá trị 1617,52 tỷ 1688,27 tỷ -70,75 tỷ
% GT toàn thị trường 11,17%
11,66%
 
Cập nhật lúc 3:06:59 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  16,15 -0,15/-0,92% 284.690.948 8.100 423.800 -415.700 132.720 6.887.060 -6.754.340
ACB  34,15 +1,00/+3,02% 0 100 3.400 -3.300 3.350 113.730 -110.380
ACC  13,70 0,00/0,00% 11.089.773 200 0 200 2.740 0 2.740
ADG  46,90 +0,90/+1,96% 4.168.071 1.000 0 1.000 46.390 0 46.390
ADS  29,80 +0,90/+3,11% 13.750.418 10.400 500 9.900 306.480 14.300 292.180
AGG  55,40 -0,60/-1,07% 28.899.352 700 161.600 -160.900 38.760 8.997.180 -8.958.420
AGR  13,15 +0,85/+6,91% 103.038.521 8.000 58.300 -50.300 102.050 733.100 -631.050
AMD  4,00 +0,03/+0,76% 77.327.693 0 16.300 -16.300 0 65.560 -65.560
ANV  27,85 0,00/0,00% 60.729.115 100 7.900 -7.800 2.730 215.690 -212.960
APG  9,69 +0,05/+0,52% 33.591.650 31.500 24.600 6.900 305.040 238.120 66.920
APH  45,40 +1,00/+2,25% 127.540.294 48.200 300 47.900 2.169.840 13.430 2.156.410
ASM  12,90 +0,10/+0,78% 124.304.291 27.100 500 26.600 350.220 6.490 343.730
AST  48,00 +0,05/+0,10% 2.865.878 19.100 10.000 9.100 916.380 479.380 437.000
BCE  10,70 0,00/0,00% 16.487.086 0 600 -600 0 6.370 -6.370
BCG  12,25 +0,40/+3,38% 63.434.730 8.500 1.000 7.500 102.430 11.950 90.480
BCM  41,50 +0,95/+2,34% 486.047.240 2.500 160.000 -157.500 102.630 6.561.770 -6.459.140
BFC  27,30 +0,05/+0,18% 25.887.076 1.300 2.000 -700 35.950 55.220 -19.270
BHN  54,40 +2,90/+5,63% 73.184.070 0 100 -100 0 5.380 -5.380
BIC  22,55 -0,15/-0,66% 2.920.661 45.700 129.300 -83.600 1.045.170 2.933.130 -1.887.960
BID  41,00 +0,50/+1,23% 535.241.146 9.000 42.000 -33.000 366.520 1.714.380 -1.347.860