• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 935,57 +1,87/+0,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:22 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    935,57   +1,87/+0,20%  |   HNX-INDEX   110,83   +0,65/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   54,10   -0,16/-0,29%  |   VN30   926,21   +3,29/+0,36%  |   HNX30   210,13   +1,65/+0,79%
25 Tháng Mười Một 2017 8:33:31 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 17.205.330 22.392.360 -5.187.030
% KL toàn thị trường 7,62%
9,92%
 
Giá trị 1636,25 tỷ 1740,53 tỷ -104,28 tỷ
% GT toàn thị trường 25,24%
26,85%
 
Cập nhật lúc 3:01:22 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  31,35 +0,15/+0,48% 20.615.543 24.170 0 24.170 748.300 0 748.300
ACC  21,00 -1,40/-6,25% 3.077.410 820 180 640 17.690 3.920 13.770
ACL  8,68 +0,01/+0,12% 8.225.427 0 20 -20 0 170 -170
AGR  5,40 +0,01/+0,19% 102.775.945 74.780 0 74.780 398.570 0 398.570
AMD  8,59 +0,56/+6,97% 31.487.663 0 50.000 -50.000 0 422.180 -422.180
ANV  9,95 +0,20/+2,05% 60.195.501 1.000 7.560 -6.560 9.950 74.770 -64.820
APC  72,50 +2,60/+3,72% 4.965.961 450 16.940 -16.490 32.410 1.209.940 -1.177.530
BBC  99,50 -2,50/-2,45% 132.074 0 10 -10 0 1.000 -1.000
BFC  34,30 -0,70/-2,00% 16.797.112 0 200.000 -200.000 0 6.815.530 -6.815.530
BHN  139,90 +4,80/+3,55% 72.896.370 6.270 700 5.570 839.700 93.990 745.710
BIC  31,70 -0,30/-0,94% 1.704.164 6.900 6.500 400 217.780 204.760 13.020
BID  25,30 0,00/0,00% 943.598.479 47.040 624.580 -577.540 1.195.730 15.772.880 -14.577.150
BMI  32,10 -1,10/-3,31% 3.314.341 65.720 73.690 -7.970 2.148.620 2.402.240 -253.620
BMP  91,30 -0,70/-0,76% 46.556.299 1.300 164.030 -162.730 119.240 14.981.520 -14.862.280
BSI  13,65 +0,40/+3,02% 37.545.815 3.000 30 2.970 40.710 410 40.300
BVH  57,60 +0,40/+0,70% 166.617.008 184.900 282.110 -97.210 10.564.160 16.130.840 -5.566.680
BWE  24,70 -0,30/-1,20% 73.316.020 2.000 0 2.000 49.300 0 49.300
CII  31,90 -0,30/-0,93% 36.705.019 117.540 573.690 -456.150 3.776.270 18.403.760 -14.627.490
CLC  65,50 0,00/0,00% 5.641.480 30 0 30 1.970 0 1.970
CLW  18,05 -0,95/-5,00% 5.666.650 0 10 -10 0 180 -180