• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 8:09:39 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 8.285.690 3.446.020 4.839.670
% KL toàn thị trường 4,80%
2,00%
 
Giá trị 750,14 tỷ 311,34 tỷ 438,80 tỷ
% GT toàn thị trường 18,87%
7,83%
 
Cập nhật lúc 3:02:38 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAV  27,00 +1,30/+5,06% 17.951.960 0 300 -300 0 7.954 -7.954
ACM  3,60 -0,30/-7,69% 23.177.830 26.800 55.200 -28.400 99.520 205.569 -106.049
AMC  31,80 -3,50/-9,92% 1.270.300 200 0 200 7.042 0 7.042
AMV  11,40 0,00/0,00% 0 0 200 -200 0 2.263 -2.263
API  40,50 +3,60/+9,76% 17.334.880 4.700 50.000 -45.300 187.775 2.002.160 -1.814.385
APS  18,90 +1,10/+6,18% 38.562.230 27.090 7.000 20.090 515.946 132.258 383.688
ART  9,70 +0,10/+1,04% 96.237.130 0 9.000 -9.000 0 87.360 -87.360
BAX  74,10 -0,60/-0,80% 3.011.000 1.500 0 1.500 111.290 0 111.290
BII  28,00 +0,10/+0,36% 27.968.210 21.000 111.760 -90.760 533.567 2.841.636 -2.308.069
BTS  10,80 +0,90/+9,09% 60.131.550 2.000 6.500 -4.500 21.564 70.082 -48.518
BVS  33,80 +0,50/+1,50% 29.333.420 5.000 0 5.000 168.612 0 168.612
CEO  11,00 +0,30/+2,80% 85.542.500 332.500 20.800 311.700 3.693.241 230.893 3.462.348
CIA  13,90 -0,60/-4,14% 5.672.440 0 2.700 -2.700 0 37.709 -37.709
CLH  26,50 +0,30/+1,15% 5.793.740 1.300 0 1.300 34.233 0 34.233
CTT  11,60 -0,90/-7,20% 2.288.100 4.600 0 4.600 58.000 0 58.000
DAD  27,00 -0,50/-1,82% 950.500 600 100 500 15.867 2.685 13.182
DL1  9,30 0,00/0,00% 47.857.420 37.000 0 37.000 343.960 0 343.960
DPC  25,00 +1,00/+4,17% 1.056.090 1.200 0 1.200 30.000 0 30.000
DS3  6,80 +0,10/+1,49% 5.061.870 900 0 900 5.903 0 5.903
DST  5,10 +0,10/+2,00% 15.624.250 7.500 0 7.500 36.296 0 36.296