• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 10:35:40 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 681.340 688.880 -7.540
% KL toàn thị trường 0,40%
0,40%
 
Giá trị 27,42 tỷ 20,78 tỷ 6,65 tỷ
% GT toàn thị trường 1,37%
1,04%
 
Cập nhật lúc 3:01:27 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
ABC  14,10 0,00/0,00% 24.700 1.000 0 1.000 14.036 0 14.036
ABI  66,50 -1,90/-2,78% 14.960.090 1.100 0 1.100 72.930 0 72.930
ACV  84,90 +0,10/+0,12% 985.973.020 63.100 100 63.000 5.350.522 8.474 5.342.048
AGF  4,10 -0,20/-4,65% 13.631.590 1.000 0 1.000 3.983 0 3.983
ATG  2,70 +0,30/+12,50% 7.448.470 0 5.000 -5.000 0 13.288 -13.288
BDG  45,00 -0,40/-0,88% 5.790.990 900 0 900 40.909 0 40.909
BHP  8,00 -0,30/-3,61% 4.495.700 0 300 -300 0 2.400 -2.400
BIO  70,90 +2,40/+3,50% 4.186.680 0 100 -100 0 6.759 -6.759
BMS  23,10 -1,10/-4,55% 56.846.590 100 0 100 2.346 0 2.346
BSR  18,70 0,00/0,00% 244.107.170 12.200 194.500 -182.300 229.468 3.662.153 -3.432.685
BT6  4,40 -0,70/-13,73% 13.388.790 0 500 -500 0 2.225 -2.225
BVG  6,00 -1,00/-14,29% 4.678.560 500 0 500 3.103 0 3.103
CDO  3,90 -0,60/-13,33% 15.346.370 100 0 100 395 0 395
CHS  13,80 -2,00/-12,66% 13.592.700 3.000 0 3.000 42.116 0 42.116
CI5  12,60 -0,40/-3,08% 1.267.600 0 100 -100 0 1.265 -1.265
CIP  6,80 -1,00/-12,82% 2.226.950 100 0 100 705 0 705
CMT  21,90 -0,70/-3,10% 3.646.700 300 0 300 6.630 0 6.630
CST  21,80 -0,70/-3,11% 19.234.760 12.400 0 12.400 277.040 0 277.040
CTN  1,50 +0,10/+7,14% 3.295.890 400 0 400 508 0 508
CTR  82,40 -0,60/-0,72% 42.377.700 1.000 100 900 83.048 8.308 74.741