• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 10:15:38 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 31.538.900 23.092.640 8.446.260
% KL toàn thị trường 4,69%
3,43%
 
Giá trị 1241,38 tỷ 1083,88 tỷ 157,50 tỷ
% GT toàn thị trường 7,42%
6,48%
 
Cập nhật lúc 3:01:27 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  16,30 -0,30/-1,81% 290.317.045 4.000 32.900 -28.900 65.300 540.230 -474.930
AAT  22,35 -0,15/-0,67% 17.392.600 100 0 100 2.230 0 2.230
ACC  16,50 -0,40/-2,37% 11.045.173 4.300 0 4.300 70.640 0 70.640
ACL  13,10 -0,40/-2,96% 18.180.415 200 0 200 2.660 0 2.660
ADG  42,90 +0,45/+1,06% 4.616.356 3.000 0 3.000 127.770 0 127.770
ADS  34,80 +0,20/+0,58% 13.646.918 0 7.300 -7.300 0 250.230 -250.230
AGG  43,40 -0,60/-1,36% 32.038.252 1.900 7.700 -5.800 83.600 333.400 -249.800
AGM  35,75 +2,30/+6,88% 7.766.830 100 0 100 3.120 0 3.120
AGR  16,80 -0,20/-1,18% 102.909.021 1.300 7.700 -6.400 22.060 129.820 -107.760
AMD  5,24 -0,03/-0,57% 77.662.793 100 48.400 -48.300 530 255.590 -255.060
ANV  29,25 -0,65/-2,17% 61.077.515 1.300 32.400 -31.100 38.290 956.860 -918.570
APC  23,65 +0,45/+1,94% 6.756.344 9.300 0 9.300 218.580 0 218.580
APG  21,35 -1,60/-6,97% 72.984.340 0 1.000 -1.000 0 21.350 -21.350
APH  44,20 -0,20/-0,45% 130.143.094 3.900 8.700 -4.800 173.700 384.540 -210.840
ASM  15,85 -0,35/-2,16% 123.396.776 1.500 97.700 -96.200 24.030 1.569.600 -1.545.570
BCE  14,10 -0,40/-2,76% 16.212.286 38.400 0 38.400 546.850 0 546.850
BCG  18,15 -0,35/-1,89% 93.112.622 7.300 94.200 -86.900 133.420 1.729.590 -1.596.170
BCM  45,50 0,00/0,00% 487.042.440 0 3.200 -3.200 0 145.450 -145.450
BFC  31,85 -0,95/-2,90% 26.000.676 0 8.100 -8.100 0 261.230 -261.230
BIC  28,60 -0,40/-1,38% 3.235.461 12.600 3.400 9.200 364.160 98.070 266.090