• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 10:35:02 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Sàn Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua % Mua Bán % Bán Mua-Bán Mua % Mua Bán % Bán Mua-Bán
24/09/2021 31.538.900 5,03% 23.092.640 3,68% 8.446.260 1.241.383.147 6,77% 1.083.882.460 5,91% 157.500.687
23/09/2021 25.236.300 2,63% 37.360.300 3,89% -12.124.000 1.183.588.020 5,08% 1.556.399.570 6,68% -372.811.550
22/09/2021 19.386.300 2,66% 32.176.500 4,42% -12.790.200 979.526.190 5,16% 1.180.629.466 6,22% -201.103.276
21/09/2021 24.655.400 3,02% 38.807.800 4,75% -14.152.400 1.032.947.453 4,41% 1.475.943.065 6,30% -442.995.613
20/09/2021 25.793.900 3,03% 23.869.400 2,80% 1.924.500 960.694.490 3,92% 907.109.260 3,70% 53.585.230
17/09/2021 52.283.400 6,43% 104.211.101 12,82% -51.927.701 2.750.616.070 10,60% 4.438.622.870 17,11% -1.688.006.800
16/09/2021 30.336.900 5,32% 47.632.100 8,35% -17.295.200 1.623.559.054 8,92% 2.949.589.075 16,20% -1.326.030.021
15/09/2021 31.465.500 4,87% 32.960.590 5,11% -1.495.090 1.644.191.180 8,57% 1.658.048.960 8,64% -13.857.780
14/09/2021 29.384.881 4,25% 45.168.581 6,53% -15.783.700 1.441.733.040 7,33% 2.195.028.480 11,17% -753.295.440
13/09/2021 29.509.200 3,97% 37.501.500 5,04% -7.992.300 1.552.850.620 6,72% 1.983.939.010 8,58% -431.088.390
10/09/2021 32.178.900 5,76% 43.654.300 7,81% -11.475.400 1.754.101.360 9,12% 2.504.860.950 13,02% -750.759.590
09/09/2021 31.897.800 5,37% 39.113.355 6,59% -7.215.555 1.202.175.350 6,14% 1.716.774.640 8,77% -514.599.290
08/09/2021 31.381.700 5,27% 34.597.400 5,80% -3.215.700 1.314.314.369 6,71% 1.760.101.884 8,99% -445.787.514
07/09/2021 30.591.200 3,60% 45.371.810 5,34% -14.780.610 1.327.231.840 4,98% 2.153.148.160 8,08% -825.916.320
06/09/2021 48.184.600 5,42% 41.117.051 4,62% 7.067.549 1.707.457.900 6,05% 1.997.322.370 7,08% -289.864.470
01/09/2021 54.906.730 8,08% 61.590.830 9,06% -6.684.100 3.760.382.700 15,35% 4.390.365.681 17,92% -629.982.981
31/08/2021 36.550.200 5,13% 34.079.700 4,78% 2.470.500 1.572.495.190 6,87% 1.761.288.870 7,70% -188.793.680
30/08/2021 42.070.538 6,56% 47.340.038 7,38% -5.269.500 1.676.697.950 7,84% 2.065.301.520 9,65% -388.603.570
27/08/2021 31.131.000 4,73% 31.967.600 4,85% -836.600 1.160.353.950 5,42% 1.545.192.790 7,22% -384.838.840
26/08/2021 36.526.100 7,34% 40.550.380 8,15% -4.024.280 1.351.365.478 7,61% 1.755.056.337 9,88% -403.690.859