• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 5:30:54 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Trên sàn: Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày VN-INDEX Thay đổi Khối lượng GD Giá trị GD KL NN mua Giá trị NN mua KL NN bán Giá trị NN bán
24/09/2021 1351,17 -1,59(-0,12%) 673.103.663 18.331,00 tỷ 31.538.900 1.241,38 tỷ 23.092.640 1.083,88 tỷ
23/09/2021 1352,76 +2,08(+0,15%) 997.614.231 23.304,00 tỷ 25.236.300 1.183,59 tỷ 37.360.300 1.556,40 tỷ
22/09/2021 1350,68 +10,84(+0,81%) 779.651.676 18.976,00 tỷ 19.386.300 979,53 tỷ 32.176.500 1.180,63 tỷ
21/09/2021 1339,84 -10,64(-0,79%) 859.676.427 23.432,00 tỷ 24.655.400 1.032,95 tỷ 38.807.800 1.475,94 tỷ
20/09/2021 1350,48 -2,16(-0,16%) 895.455.107 24.533,00 tỷ 25.793.900 960,69 tỷ 23.869.400 907,11 tỷ
17/09/2021 1352,64 +6,77(+0,50%) 852.780.673 25.944,00 tỷ 52.283.400 2.750,62 tỷ 104.211.101 4.438,62 tỷ
16/09/2021 1345,87 +0,04(+0,00%) 599.771.454 18.203,00 tỷ 30.336.900 1.623,56 tỷ 47.632.100 2.949,59 tỷ
15/09/2021 1345,83 +6,13(+0,46%) 692.092.703 19.190,00 tỷ 31.465.500 1.644,19 tỷ 32.960.590 1.658,05 tỷ
14/09/2021 1339,70 -1,73(-0,13%) 730.452.891 19.659,00 tỷ 29.384.881 1.441,73 tỷ 45.168.581 2.195,03 tỷ
13/09/2021 1341,43 -3,88(-0,29%) 775.469.272 23.110,00 tỷ 29.509.200 1.552,85 tỷ 37.501.500 1.983,94 tỷ
10/09/2021 1345,31 +1,33(+0,10%) 598.724.645 19.237,00 tỷ 32.178.900 1.754,10 tỷ 43.654.300 2.504,86 tỷ
09/09/2021 1343,98 +10,37(+0,78%) 642.566.874 19.583,00 tỷ 31.897.800 1.202,18 tỷ 39.113.355 1.716,77 tỷ
08/09/2021 1333,61 -8,29(-0,62%) 626.074.552 19.579,00 tỷ 31.381.700 1.314,31 tỷ 34.597.400 1.760,10 tỷ
07/09/2021 1341,90 -4,49(-0,33%) 869.378.866 26.659,00 tỷ 30.591.200 1.327,23 tỷ 45.371.810 2.153,15 tỷ
06/09/2021 1346,39 +11,74(+0,88%) 944.404.672 28.221,00 tỷ 48.184.600 1.707,46 tỷ 41.117.051 1.997,32 tỷ
01/09/2021 1334,65 +3,18(+0,24%) 719.955.649 24.495,00 tỷ 54.906.730 3.760,38 tỷ 61.590.830 4.390,37 tỷ
31/08/2021 1331,47 +3,33(+0,25%) 733.824.821 22.887,00 tỷ 36.550.200 1.572,50 tỷ 34.079.700 1.761,29 tỷ
30/08/2021 1328,14 +14,94(+1,14%) 676.541.323 21.392,00 tỷ 42.070.538 1.676,70 tỷ 47.340.038 2.065,30 tỷ
27/08/2021 1313,20 +12,08(+0,93%) 685.055.617 21.406,00 tỷ 31.131.000 1.160,35 tỷ 31.967.600 1.545,19 tỷ
26/08/2021 1301,12 -8,43(-0,64%) 524.291.609 17.763,00 tỷ 36.526.100 1.351,37 tỷ 40.550.380 1.755,06 tỷ