• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:07:35 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Trên sàn: Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày VN-INDEX Thay đổi Khối lượng GD Giá trị GD KL NN mua Giá trị NN mua KL NN bán Giá trị NN bán
28/06/2022 1218,10 +15,28(+1,27%) 588.386.089 14.425,75 tỷ 43.409.100 1.375,66 tỷ 35.409.500 1.218,20 tỷ
27/06/2022 1202,82 +17,34(+1,46%) 526.954.723 12.315,30 tỷ 34.960.700 1.149,60 tỷ 24.887.700 896,85 tỷ
24/06/2022 1185,48 -3,40(-0,29%) 478.685.295 10.179,96 tỷ 27.562.400 897,83 tỷ 32.970.800 980,56 tỷ
23/06/2022 1188,88 +19,61(+1,68%) 440.781.740 10.159,54 tỷ 44.531.325 1.423,44 tỷ 36.696.009 1.069,72 tỷ
22/06/2022 1169,27 -3,20(-0,27%) 592.476.031 13.314,59 tỷ 40.088.900 1.346,13 tỷ 35.666.900 1.317,31 tỷ
21/06/2022 1172,47 -7,93(-0,67%) 694.932.235 15.769,03 tỷ 57.732.000 1.789,78 tỷ 48.662.500 1.407,62 tỷ
20/06/2022 1180,40 -36,90(-3,03%) 669.545.030 15.439,52 tỷ 38.669.819 1.344,65 tỷ 62.219.569 1.949,08 tỷ
17/06/2022 1217,30 -19,33(-1,56%) 738.577.752 17.333,71 tỷ 87.184.100 2.616,85 tỷ 63.756.460 2.301,34 tỷ
16/06/2022 1236,63 +22,70(+1,87%) 561.693.405 14.749,24 tỷ 47.819.300 1.718,15 tỷ 28.429.600 1.019,22 tỷ
15/06/2022 1213,93 -16,38(-1,33%) 688.119.659 16.466,52 tỷ 42.814.300 1.605,26 tỷ 51.973.900 1.785,97 tỷ
14/06/2022 1230,31 +3,27(+0,27%) 560.885.130 14.515,84 tỷ 41.057.200 1.626,09 tỷ 34.177.000 1.314,45 tỷ
13/06/2022 1227,04 -57,04(-4,44%) 733.451.730 18.523,28 tỷ 38.174.000 1.368,43 tỷ 53.848.700 1.550,52 tỷ
10/06/2022 1284,08 -23,72(-1,81%) 603.294.320 16.957,23 tỷ 28.147.900 1.026,89 tỷ 28.398.600 939,43 tỷ
09/06/2022 1307,80 -0,11(-0,01%) 465.657.985 12.680,23 tỷ 36.924.700 1.247,89 tỷ 28.415.785 1.065,88 tỷ
08/06/2022 1307,91 +16,56(+1,28%) 584.570.959 16.756,74 tỷ 39.890.900 1.497,23 tỷ 30.457.200 1.222,69 tỷ
07/06/2022 1291,35 +1,34(+0,10%) 670.865.494 17.834,97 tỷ 45.003.000 1.758,30 tỷ 39.207.915 1.598,32 tỷ
06/06/2022 1290,01 +2,03(+0,16%) 589.884.869 16.942,09 tỷ 46.006.440 2.078,78 tỷ 48.698.442 2.024,42 tỷ
03/06/2022 1287,98 -0,64(-0,05%) 473.812.552 12.912,38 tỷ 18.893.260 765,14 tỷ 25.023.460 947,69 tỷ
02/06/2022 1288,62 -10,90(-0,84%) 572.548.673 16.463,89 tỷ 28.373.250 1.082,39 tỷ 47.129.533 1.619,10 tỷ
01/06/2022 1299,52 +6,84(+0,53%) 573.626.950 16.049,22 tỷ 43.058.900 1.797,87 tỷ 34.055.600 1.198,06 tỷ