• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 11:59:05 SA - Mở cửa
Ngành: Sản xuất dầu khí (Mã ICB: 0530) 28,78   +0,21/+0,75%
Cập nhật lúc 26/05/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
BSR  CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn 24,20 -0,20 -0,82% 2.785.100
OIL  Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 14,20 +0,10 +0,71% 792.600
PCN  CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc 4,10 0,00 0,00% 0
PLX  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 42,65 +1,25 +3,02% 1.285.400
PTX  CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 0,30 0,00 0,00% 0
PVO  CTCP Dầu nhờn PV OIL 10,20 -0,10 -0,97% 22.000
TDG  CTCP Đầu tư TDG Global 7,60 -0,04 -0,52% 147.900
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 14,05
P/B 2,18
P/S 0,38
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 6,40%
Tỷ lệ EBIT -2,81%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -3,26%
Tỷ lệ lãi ròng -3,20%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,12
Khả năng thanh toán hiện hành 1,66
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,13
Tổng nợ/Vốn CSH 1,53
Hiệu quả quản lý
ROA 3,94%
ROE 8,92%
ROIC 2,74%