• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.452,01 +9,22/+0,64%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.452,01   +9,22/+0,64%  |   HNX-INDEX   409,80   +0,49/+0,12%  |   UPCOM-INDEX   109,12   +1,28/+1,19%  |   VN30   1.488,20   +5,65/+0,38%  |   HNX30   733,81   +12,44/+1,72%
20 Tháng Giêng 2022 2:02:24 CH - Mở cửa
Ngành: Năng lượng thay thế (Mã ICB: 0580) 80,77   +2,20/+2,80%
Cập nhật lúc 20/01/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
PDT  CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 14,30 +1,80 +14,40% 100
POB  CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 60,00 0,00 0,00% 0
PSH  CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 22,35 +0,45 +2,05% 584.600
SHE  CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà 14,00 -1,00 -6,67% 700
TLP  Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP 11,50 0,00 0,00% 2.700
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 13,84
P/B 1,99
P/S 0,22
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 8,28%
Tỷ lệ EBIT 3,46%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 3,07%
Tỷ lệ lãi ròng 2,87%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 0,99
Khả năng thanh toán hiện hành 1,59
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,15
Tổng nợ/Vốn CSH 1,96
Hiệu quả quản lý
ROA 4,42%
ROE 10,95%
ROIC 9,63%