• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,96 +10,63/+0,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,96   +10,63/+0,84%  |   HNX-INDEX   305,81   +2,39/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   92,75   -0,09/-0,10%  |   VN30   1.292,71   +11,75/+0,92%  |   HNX30   566,20   +4,18/+0,74%
15 Tháng Tám 2022 11:32:44 SA - Mở cửa
Ngành: Lâm nghiệp và giấy (Mã ICB: 1730) 59,20   +0,06/+0,10%
Cập nhật lúc 15/08/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
BKG  CTCP Đầu tư BKG Việt Nam 6,72 -0,06 -0,88% 122.800
CAP  CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 78,00 -1,80 -2,26% 11.500
DHC  CTCP Đông Hải Bến Tre 60,80 +0,10 +0,16% 74.400
FRC  CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam 38,00 0,00 0,00% 0
FRM  CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn 11,00 0,00 0,00% 0
GVT  CTCP Giấy Việt Trì 125,00 0,00 0,00% 0
HAP  CTCP Tập Đoàn HAPACO 8,19 -0,01 -0,12% 158.700
HHP  CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 9,80 0,00 0,00% 22.600
MDF  CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị 14,20 0,00 0,00% 0
PIS  Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP 11,10 +1,40 +14,43% 200
PRT  Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP 14,70 0,00 0,00% 0
SVI  CTCP Bao bì Biên Hòa 67,80 0,00 0,00% 0
SVT  CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 12,40 0,00 0,00% 200
TQN  CTCP Thông Quảng Ninh 25,70 0,00 0,00% 0
VID  CTCP Đầu tư Phát triển thương mại Viễn Đông 7,10 -0,10 -1,39% 57.900
VIF  Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP 17,10 0,00 0,00% 0
VTQ  CTCP Việt Trung Quảng Bình 28,00 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 12,56
P/B 1,35
P/S 1,17
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 15,54%
Tỷ lệ EBIT 13,30%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 12,98%
Tỷ lệ lãi ròng 11,51%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,73
Khả năng thanh toán hiện hành 2,40
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,09
Tổng nợ/Vốn CSH 0,78
Hiệu quả quản lý
ROA 9,38%
ROE 16,45%
ROIC 16,42%