• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 9:17:30 CH - Mở cửa
Ngành: Cơ khí, chế tạo máy (Mã ICB: 2750) 239,86   +10,47/+4,56%
Cập nhật lúc 22/06/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AMS  CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC 11,10 -0,30 -2,63% 46.300
CEG  CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 7,30 0,00 0,00% 0
CMK  CTCP Cơ khí Mạo khê - Vinacomin 7,50 0,00 0,00% 0
CTB  CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 28,60 0,00 0,00% 300
CTT  CTCP Chế tạo máy - Vinacomin 9,70 0,00 0,00% 100
DZM  CTCP Cơ điện Dzĩ An 5,30 +0,10 +1,92% 21.100
FBC  CTCP Cơ khí Phổ Yên 4,60 0,00 0,00% 0
FSO  CTCP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam 11,50 0,00 0,00% 0
FT1  CTCP Phụ tùng máy số 1 50,60 0,00 0,00% 0
GMA  CTCP Enteco Việt Nam 53,40 0,00 0,00% 500
HDO  CTCP Hưng Đạo Container 0,80 0,00 0,00% 0
IME  CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 35,50 0,00 0,00% 0
ITS  CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin 4,30 0,00 0,00% 3.200
L35  CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama 5,70 0,00 0,00% 0
L62  CTCP Lilama 69-2 6,30 +0,10 +1,61% 1.300
L63  CTCP Lilama 69-3 6,80 -0,20 -2,86% 500
LCD  CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện 6,80 0,00 0,00% 0
LLM  Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 14,00 0,00 0,00% 0
LM7  CTCP Lilama 7 4,50 0,00 0,00% 0
MA1  CTCP Thiết bị 23,10 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 11,40
P/B 1,95
P/S 2,78
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp -29,09%
Tỷ lệ EBIT -66,62%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -65,41%
Tỷ lệ lãi ròng -69,44%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 0,99
Khả năng thanh toán hiện hành 1,49
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,05
Tổng nợ/Vốn CSH 2,68
Hiệu quả quản lý
ROA 4,51%
ROE 9,74%
ROIC 57,12%