• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:04:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   315,56   +0,65/+0,21%  |   UPCOM-INDEX   94,80   +0,02/+0,02%  |   VN30   1.321,26   +10,56/+0,81%  |   HNX30   568,80   +0,99/+0,17%
26 Tháng Năm 2022 9:08:32 SA - Mở cửa
Ngành: Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, thiết kế (Mã ICB: 2790) 175,41   -0,06/-0,04%
Cập nhật lúc 26/05/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ARM  CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Không 50,00 0,00 0,00% 0
CFM  CTCP Đầu tư CFM 9,30 0,00 0,00% 0
CNN  CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 25,10 0,00 0,00% 0
DCH  CTCP Địa chính Hà Nội 5,90 0,00 0,00% 0
DKC  CTCP Chợ Lạng Sơn 2,10 0,00 0,00% 0
DUS  CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt 29,40 0,00 0,00% 0
FTI  CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị 4,90 0,00 0,00% 0
HEJ  Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP 33,90 0,00 0,00% 0
HLE  CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng 3,10 0,00 0,00% 0
HSA  CTCP HESTIA 66,60 0,00 0,00% 0
ILC  CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài 9,90 0,00 0,00% 0
INC  CTCP Tư vấn đầu tư IDICO 15,50 0,00 0,00% 0
LPT  CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành 9,30 0,00 0,00% 0
MPY  CTCP Môi trường đô thị Phú Yên 7,40 0,00 0,00% 0
MQB  CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình 9,50 0,00 0,00% 0
MTB  CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 4,30 0,00 0,00% 0
NAC  CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 1,40 0,00 0,00% 0
PPE  CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 14,10 0,00 0,00% 0
PVE  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP 5,00 0,00 0,00% 0
QNT  CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam 11,00 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 46,07
P/B 3,66
P/S 2,49
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 19,86%
Tỷ lệ EBIT -5519,53%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -6203,60%
Tỷ lệ lãi ròng -6196,12%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 5,47
Khả năng thanh toán hiện hành 5,85
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,12
Tổng nợ/Vốn CSH 1,86
Hiệu quả quản lý
ROA 9,47%
ROE 18,32%
ROIC 8,53%