• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 7:58:33 CH - Mở cửa
Ngành: Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, thiết kế (Mã ICB: 2790) 89,79   -0,51/-0,56%
Cập nhật lúc 23/07/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ADG  CTCP Clever Group 45,40 0,00 0,00% 91.500
ARM  CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Không 48,00 0,00 0,00% 0
BUD  CTCP Khoa học công nghệ Việt Nam 15,50 +0,50 +3,33% 2.300
CFM  CTCP Đầu tư CFM 8,50 +0,30 +3,66% 200
CMS  CTCP CmVietnam 4,20 0,00 0,00% 2.300
CNN  CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 19,60 0,00 0,00% 0
DCH  CTCP Địa chính Hà Nội 4,90 0,00 0,00% 0
DKC  CTCP Chợ Lạng Sơn 10,00 0,00 0,00% 0
DKH  Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ 21,00 0,00 0,00% 0
DUS  CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt 25,00 0,00 0,00% 0
FTI  CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị 3,50 0,00 0,00% 0
HEJ  Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP 22,00 -0,40 -1,79% 2.100
HGC  CTCP Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang 10,00 0,00 0,00% 0
HGR  CTCP Tài Nguyên và Môi trường Hậu Giang 10,00 0,00 0,00% 0
HIZ  CTCP Khu công nghiệp Hố Nai 49,90 0,00 0,00% 0
HLE  CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng 3,10 0,00 0,00% 0
HTE  CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 4,90 -0,10 -2,00% 13.600
HTK  CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương 10,30 0,00 0,00% 0
ILC  CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài 6,20 0,00 0,00% 0
ILS  CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế 19,50 -0,90 -4,41% 800
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 34,16
P/B 2,24
P/S 1,44
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 19,55%
Tỷ lệ EBIT 60,16%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 58,92%
Tỷ lệ lãi ròng 49,60%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,65
Khả năng thanh toán hiện hành 1,96
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,12
Tổng nợ/Vốn CSH 1,78
Hiệu quả quản lý
ROA 7,72%
ROE 15,19%
ROIC 8,23%