• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 7:07:19 SA - Mở cửa
Ngành: Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, thiết kế (Mã ICB: 2790) 219,47   +5,45/+2,55%
Cập nhật lúc 29/11/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ARM  CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Không 50,00 0,00 0,00% 0
BUD  CTCP Khoa học công nghệ Việt Nam 17,10 0,00 0,00% 0
CFM  CTCP Đầu tư CFM 10,40 +0,50 +5,05% 7.200
CNN  CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 23,50 0,00 0,00% 0
DCH  CTCP Địa chính Hà Nội 4,90 0,00 0,00% 0
DKC  CTCP Chợ Lạng Sơn 3,30 0,00 0,00% 0
DKH  Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ 21,00 0,00 0,00% 0
DUS  CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt 33,00 0,00 0,00% 0
FTI  CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị 3,50 0,00 0,00% 0
HEJ  Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP 38,00 +0,50 +1,33% 17.200
HGC  CTCP Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang 10,00 0,00 0,00% 0
HGR  CTCP Tài Nguyên và Môi trường Hậu Giang 10,00 0,00 0,00% 0
HIZ  CTCP Khu công nghiệp Hố Nai 98,90 +12,00 +13,81% 100
HLE  CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng 3,10 0,00 0,00% 0
HSA  CTCP HESTIA 39,00 0,00 0,00% 0
HTK  CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương 18,00 0,00 0,00% 0
ILC  CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài 9,00 -0,80 -8,16% 2.700
INC  CTCP Tư vấn đầu tư IDICO 11,40 0,00 0,00% 2.500
MPY  CTCP Môi trường đô thị Phú Yên 8,00 0,00 0,00% 0
MQB  CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình 9,50 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 59,56
P/B 4,01
P/S 2,51
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 21,04%
Tỷ lệ EBIT -4692,29%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -5282,49%
Tỷ lệ lãi ròng -5283,07%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 2,01
Khả năng thanh toán hiện hành 2,31
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,13
Tổng nợ/Vốn CSH 1,83
Hiệu quả quản lý
ROA 8,46%
ROE 16,53%
ROIC 8,63%