• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 1:37:12 CH - Mở cửa
Ngành: Hàng tiêu dùng (Mã ICB: 3000) 177,86   +3,09/+1,77%
Cập nhật lúc 25/11/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
A32  CTCP 32 29,00 0,00 0,00% 0
AAM  CTCP Thủy sản Mekong 10,80 +0,10 +0,93% 1.100
ABT  CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre 30,60 0,00 0,00% 0
ACG  CTCP Gỗ An Cường 33,90 +0,30 +0,89% 8.300
ACL  CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang 10,15 +0,25 +2,53% 65.200
ADS  CTCP Damsan 9,50 +0,45 +4,97% 478.100
AFX  CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang 12,70 +0,10 +0,79% 2.500
AG1  CTCP 28.1 5,40 0,00 0,00% 0
AGF  CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 2,00 -0,10 -4,76% 4.100
AGM  CTCP Xuất nhập khẩu An Giang 10,15 -0,10 -0,98% 7.100
AGX  CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 34,00 0,00 0,00% 100
ANT  CTCP Rau quả thực phẩm An Giang 10,30 0,00 0,00% 0
ANV  CTCP Nam Việt 19,55 +0,55 +2,89% 980.900
APF  CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi 58,50 -1,10 -1,85% 5.500
APT  CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn 2,40 +0,30 +14,29% 100
ASA  CTCP ASA 12,60 0,00 0,00% 0
ATA  CTCP NTACO 1,10 -0,10 -8,33% 20.300
ATS  CTCP Tập đoàn Dược phẩm Atesco 16,00 0,00 0,00% 0
AUM  CTCP Vinacafe Sơn Thành 10,50 0,00 0,00% 0
AVF  CTCP Việt An 0,70 +0,10 +16,67% 728.400
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 12,98
P/B 2,69
P/S 1,09
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 15,18%
Tỷ lệ EBIT 778,02%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -2054,16%
Tỷ lệ lãi ròng -1329,19%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,64
Khả năng thanh toán hiện hành 2,49
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,14
Tổng nợ/Vốn CSH 0,67
Hiệu quả quản lý
ROA 6,96%
ROE 14,58%
ROIC 7,22%