• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:15:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   356,00   -2,88/-0,80%  |   UPCOM-INDEX   96,43   -1,03/-1,06%  |   VN30   1.458,66   0,00/0,00%  |   HNX30   576,26   -6,38/-1,10%
21 Tháng Chín 2021 9:17:19 SA - Mở cửa
Ngành: Sản xuất thực phẩm (Mã ICB: 3570) 228,06   +0,04/+0,02%
Cập nhật lúc 20/09/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAM  CTCP Thủy sản Mekong 10,80 0,00 0,00% 0
AAV  CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 26,00 -0,60 -2,26% 60.700
ABT  CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre 27,90 0,00 0,00% 0
ACL  CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang 12,95 0,00 0,00% 0
AFX  CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang 15,80 +0,70 +4,64% 38.100
AGF  CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 4,30 0,00 0,00% 0
AGM  CTCP Xuất nhập khẩu An Giang 38,70 -2,85 -6,86% 0
AGX  CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 33,00 0,00 0,00% 0
ANT  CTCP Rau quả thực phẩm An Giang 11,00 0,00 0,00% 0
ANV  CTCP Nam Việt 28,50 -1,10 -3,72% 0
APF  CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi 55,60 -1,50 -2,63% 4.600
APT  CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn 3,60 0,00 0,00% 0
ASA  CTCP ASA 4,60 0,00 0,00% 0
ATA  CTCP NTACO 2,60 0,00 0,00% 0
ATS  CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco 33,60 0,00 0,00% 0
AUM  CTCP Vinacafe Sơn Thành 10,50 0,00 0,00% 0
AVF  CTCP Việt An 0,80 0,00 0,00% 0
BBC  CTCP Bibica 65,10 0,00 0,00% 0
BCF  CTCP Thực phẩm Bích Chi 39,50 0,00 0,00% 0
BHG  CTCP Chè Biển Hồ 10,20 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 22,72
P/B 4,21
P/S 1,64
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 13,11%
Tỷ lệ EBIT 1521,58%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -4029,04%
Tỷ lệ lãi ròng -2606,94%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,48
Khả năng thanh toán hiện hành 2,26
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,12
Tổng nợ/Vốn CSH 0,90
Hiệu quả quản lý
ROA 6,13%
ROE 11,09%
ROIC 7,89%