• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 11:28:03 CH - Mở cửa
Ngành: Thiết bị và dịch vụ y tế (Mã ICB: 4530) 8,19   +0,01/+0,08%
Cập nhật lúc 17/09/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AMP  CTCP Armephaco 14,30 -2,50 -14,88% 500
BBT  CTCP Bông Bạch Tuyết 22,00 -0,80 -3,51% 1.200
CEN  CTCP CENCON Việt Nam 13,60 +1,00 +7,94% 40.300
DNM  Tổng CTCP Y tế Danameco 35,00 +0,20 +0,57% 13.200
JVC  CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật 6,71 +0,43 +6,85% 18.045.700
MEF  CTCP MEINFA 1,60 0,00 0,00% 0
MRF  CTCP Merufa 59,90 -1,80 -2,92% 400
TNH  CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 41,55 -0,25 -0,60% 597.800
TTD  CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức 49,90 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 17,13
P/B 2,05
P/S 1,11
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 20,62%
Tỷ lệ EBIT 7,24%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 7,06%
Tỷ lệ lãi ròng 5,81%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,26
Khả năng thanh toán hiện hành 1,86
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,21
Tổng nợ/Vốn CSH 1,34
Hiệu quả quản lý
ROA 7,53%
ROE 14,92%
ROIC 18,35%