• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:04:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   315,56   +0,65/+0,21%  |   UPCOM-INDEX   94,80   +0,02/+0,02%  |   VN30   1.321,26   +10,56/+0,81%  |   HNX30   568,80   +0,99/+0,17%
26 Tháng Năm 2022 9:12:02 SA - Mở cửa
Ngành: Truyền thông (Mã ICB: 5550) 58,17   +0,38/+0,66%
Cập nhật lúc 26/05/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ADC  CTCP Mỹ thuật và Truyền Thông 19,30 0,00 0,00% 0
ADG  CTCP Clever Group 46,10 0,00 0,00% 0
ALT  CTCP Văn hóa Tân Bình 17,10 0,00 0,00% 0
BDB  CTCP Sách và Thiết bị Bình Định 12,60 0,00 0,00% 0
BED  CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng 39,70 0,00 0,00% 0
BST  CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận 18,00 0,00 0,00% 0
CAB  CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 74,40 0,00 0,00% 0
DAD  CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 24,30 0,00 0,00% 0
DAE  CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng 25,00 0,00 0,00% 0
EBS  CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 12,10 +1,10 +10,00% 100
ECI  CTCP Tập đoàn ECI 25,60 0,00 0,00% 0
EID  CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội 21,50 +0,50 +2,38% 100
EPH  CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội 11,00 0,00 0,00% 0
FHS  CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 26,80 0,00 0,00% 0
HEV  CTCP Sách Đại học - Dạy nghề 45,80 +4,00 +9,57% 100
HTP  CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 39,50 +0,70 +1,80% 12.500
IBD  CTCP In Tổng hợp Bình Dương 15,50 0,00 0,00% 0
IBN  CTCP In báo Nghệ An 12,00 0,00 0,00% 0
IHK  CTCP In Hàng không 19,50 0,00 0,00% 0
IN4  CTCP In số 4 100,00 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 25,58
P/B 1,74
P/S 0,91
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 23,95%
Tỷ lệ EBIT 10,97%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 10,56%
Tỷ lệ lãi ròng 8,86%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 3,01
Khả năng thanh toán hiện hành 3,78
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,06
Tổng nợ/Vốn CSH 0,93
Hiệu quả quản lý
ROA 6,90%
ROE 11,59%
ROIC 9,34%