• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 4:46:25 CH - Mở cửa
Ngành: Truyền thông (Mã ICB: 5550) 69,21   +0,06/+0,09%
Cập nhật lúc 01/12/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ADC  CTCP Mỹ thuật và Truyền Thông 25,80 +2,30 +9,79% 200
ADG  CTCP Clever Group 47,15 -1,00 -2,08% 149.100
ALT  CTCP Văn hóa Tân Bình 18,50 0,00 0,00% 3.100
BDB  CTCP Sách và Thiết bị Bình Định 13,80 +1,20 +9,52% 100
BED  CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng 46,00 0,00 0,00% 0
BST  CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận 19,30 +0,80 +4,32% 1.100
CAB  CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 140,90 0,00 0,00% 0
DAD  CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 25,60 -0,70 -2,66% 7.400
DAE  CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng 24,90 0,00 0,00% 0
DNB  CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đắk Nông 6,90 0,00 0,00% 0
EBS  CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 11,20 0,00 0,00% 1.800
ECI  CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục 35,10 -3,80 -9,77% 300
EID  CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội 24,90 -0,50 -1,97% 27.100
EPH  CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội 11,30 -0,20 -1,74% 2.100
FHS  CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 15,50 0,00 0,00% 0
HAB  CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội 75,20 0,00 0,00% 0
HEV  CTCP Sách Đại học - Dạy nghề 17,90 +1,60 +9,82% 700
HTP  CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 32,00 +0,50 +1,59% 53.000
IBD  CTCP In Tổng hợp Bình Dương 12,20 0,00 0,00% 0
IBN  CTCP In báo Nghệ An 12,00 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 28,64
P/B 2,25
P/S 1,14
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 21,36%
Tỷ lệ EBIT 29,47%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 8,67%
Tỷ lệ lãi ròng 27,91%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,95
Khả năng thanh toán hiện hành 2,60
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,04
Tổng nợ/Vốn CSH 0,99
Hiệu quả quản lý
ROA 6,89%
ROE 12,74%
ROIC 9,49%