• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 3:40:09 CH - Mở cửa
Ngành: Viễn thông cố định (Mã ICB: 6530) 318,94   -2,26/-0,70%
Cập nhật lúc 20/09/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
FOC  CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT 122,00 +0,90 +0,74% 4.000
FOX  CTCP Viễn thông FPT 84,60 -0,70 -0,82% 35.300
PIA  CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex 27,60 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 26,77
P/B 5,15
P/S 2,34
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 52,09%
Tỷ lệ EBIT 25,05%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 24,86%
Tỷ lệ lãi ròng 20,21%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 3,20
Khả năng thanh toán hiện hành 3,35
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,01
Tổng nợ/Vốn CSH 0,80
Hiệu quả quản lý
ROA 16,77%
ROE 27,21%
ROIC 23,74%