• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,29 +3,86/+0,30%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:24:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,29   +3,86/+0,30%  |   HNX-INDEX   315,10   +0,19/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   95,45   +0,67/+0,71%  |   VN30   1.314,69   +3,99/+0,30%  |   HNX30   568,67   +0,86/+0,15%
26 Tháng Năm 2022 9:34:46 SA - Mở cửa
Ngành: Điện (Mã ICB: 7530) 138,37   +0,53/+0,38%
Cập nhật lúc 26/05/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AVC  CTCP Thủy Điện A Vương 35,00 +0,50 +1,45% 100
BHA  CTCP Thủy điện Bắc Hà 12,00 0,00 0,00% 0
BSA  CTCP Thủy điện Buôn Đôn 16,90 0,00 0,00% 0
BTP  CTCP Nhiệt điện Bà Rịa 16,80 0,00 0,00% 0
CHP  CTCP Thuỷ điện Miền Trung 24,00 +0,15 +0,63% 6.600
DNA  CTCP Điện nước An Giang 27,00 0,00 0,00% 0
DNC  CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng 74,50 0,00 0,00% 0
DNH  CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 39,00 0,00 0,00% 0
DRL  CTCP Thủy điện - Điện lực 3 67,00 0,00 0,00% 0
DTE  CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings 20,00 0,00 0,00% 0
DTK  Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 12,30 +0,30 +2,50% 400
EAD  CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk 26,10 0,00 0,00% 0
EIC  CTCP EVN quốc tế 24,00 0,00 0,00% 0
GE2  Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 29,80 0,00 0,00% 0
GEG  CTCP Điện Gia Lai 22,85 +0,10 +0,44% 91.300
GHC  CTCP Thủy điện Gia Lai 27,20 +0,10 +0,37% 3.500
GSM  CTCP Thủy điện Hương Sơn 13,50 0,00 0,00% 0
HJS  CTCP Thủy điện Nậm Mu 33,00 0,00 0,00% 0
HNA  CTCP Thủy điện Hủa Na 14,20 0,00 0,00% 0
HND  CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 16,90 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 11,54
P/B 1,49
P/S 1,37
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 44,83%
Tỷ lệ EBIT 52,25%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 51,49%
Tỷ lệ lãi ròng 47,79%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 2,52
Khả năng thanh toán hiện hành 2,63
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,42
Tổng nợ/Vốn CSH 0,57
Hiệu quả quản lý
ROA 11,24%
ROE 17,20%
ROIC 14,46%