• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 5:02:19 CH - Mở cửa
Ngành: Điện (Mã ICB: 7530) 134,56   -2,26/-1,65%
Cập nhật lúc 01/12/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AVC  CTCP Thủy Điện A Vương 35,00 +0,50 +1,45% 100
BHA  CTCP Thủy điện Bắc Hà 14,50 +1,80 +14,17% 17.800
BSA  CTCP Thủy điện Buôn Đôn 17,00 0,00 0,00% 5.300
BTP  CTCP Nhiệt điện Bà Rịa 17,50 +0,30 +1,74% 6.200
CHP  CTCP Thuỷ điện Miền Trung 21,35 -0,05 -0,23% 38.400
DNA  CTCP Điện nước An Giang 23,00 0,00 0,00% 0
DNC  CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng 68,40 0,00 0,00% 0
DNH  CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 42,30 0,00 0,00% 0
DRL  CTCP Thủy điện - Điện lực 3 69,40 +4,50 +6,93% 200
DTE  CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings 24,40 +0,20 +0,83% 9.400
DTK  Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 15,00 -0,20 -1,32% 9.300
EAD  CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk 23,10 0,00 0,00% 0
EIC  CTCP EVN quốc tế 20,80 +0,40 +1,96% 3.000
GE2  Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 30,00 -5,10 -14,53% 500
GEG  CTCP Điện Gia Lai 20,00 0,00 0,00% 478.700
GHC  CTCP Thủy điện Gia Lai 32,00 -0,30 -0,93% 63.700
GSM  CTCP Thủy điện Hương Sơn 14,00 -0,90 -6,04% 1.100
HJS  CTCP Thủy điện Nậm Mu 32,50 0,00 0,00% 0
HNA  CTCP Thủy điện Hủa Na 13,30 +0,10 +0,76% 8.200
HND  CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 18,50 -0,20 -1,07% 56.800
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 12,46
P/B 1,66
P/S 1,43
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 41,24%
Tỷ lệ EBIT 39,99%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 39,13%
Tỷ lệ lãi ròng 34,45%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 2,10
Khả năng thanh toán hiện hành 2,21
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,59
Tổng nợ/Vốn CSH 1,13
Hiệu quả quản lý
ROA 9,18%
ROE 15,74%
ROIC 12,59%