• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   310,97   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   86,14   0,00/0,00%  |   VN30   1.427,55   0,00/0,00%  |   HNX30   494,31   0,00/0,00%
30 Tháng Bảy 2021 8:58:51 SA - Mở cửa
Ngành: Tài chính (Mã ICB: 8000) 109,77   +1,52/+1,40%
Cập nhật lúc 29/07/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 12,40 0,00 0,00% 0
ABB  Ngân hàng TMCP An Bình 19,80 0,00 0,00% 0
ABI  CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 55,40 0,00 0,00% 0
ACB  Ngân hàng TMCP Á Châu 34,15 0,00 0,00% 0
AGG  CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia 55,40 0,00 0,00% 0
AGR  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 13,15 0,00 0,00% 0
AIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không 12,50 0,00 0,00% 0
APG  CTCP Chứng khoán APG 9,69 0,00 0,00% 0
API  CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 17,00 0,00 0,00% 0
APS  CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 10,80 0,00 0,00% 0
ART  CTCP Chứng khoán BOS 8,60 0,00 0,00% 0
ASM  CTCP Tập Đoàn Sao Mai 12,90 0,00 0,00% 0
BAB  Ngân hàng TMCP Bắc Á 22,70 0,00 0,00% 0
BCG  CTCP Bamboo Capital 12,25 0,00 0,00% 0
BIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 22,55 0,00 0,00% 0
BID  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 41,00 0,00 0,00% 0
BII  CTCP Louis Land 8,50 0,00 0,00% 0
BLI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 13,00 0,00 0,00% 0
BMI  Tổng CTCP Bảo Minh 40,20 0,00 0,00% 0
BMS  CTCP Chứng khoán Bảo Minh 11,50 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 16,07
P/B 2,55
P/S 2,77
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 43,28%
Tỷ lệ EBIT -1017,33%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -1242,48%
Tỷ lệ lãi ròng -1160,21%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 6,80
Khả năng thanh toán hiện hành 7,27
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,16
Tổng nợ/Vốn CSH 1,24
Hiệu quả quản lý
ROA 5,05%
ROE 16,88%
ROIC 6,57%