• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 921,05 -25,42/-2,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    921,05   -25,42/-2,69%  |   HNX-INDEX   134,04   -3,09/-2,25%  |   UPCOM-INDEX   62,73   -0,66/-1,05%  |   VN30   888,88   -24,43/-2,67%  |   HNX30   246,47   -6,73/-2,66%
29 Tháng Mười 2020 12:58:54 SA - Mở cửa
Ngành: Tài chính (Mã ICB: 8000) 71,51   -2,29/-3,10%
Cập nhật lúc 28/10/2020
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 6,50 -0,20 -2,99% 277.600
ABI  CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 35,00 -0,10 -0,28% 20.000
ACB  Ngân hàng TMCP Á Châu 23,80 -0,60 -2,46% 14.911.600
AGG  CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia 28,20 -0,50 -1,74% 651.240
AGR  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 4,45 -0,20 -4,30% 618.510
APG  CTCP Chứng khoán APG 10,10 0,00 0,00% 830.900
API  CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 9,00 +0,10 +1,12% 200
APS  CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 2,80 +0,10 +3,70% 39.300
ART  CTCP Chứng khoán BOS 2,40 0,00 0,00% 2.108.200
ASM  CTCP Tập Đoàn Sao Mai 8,70 -0,55 -5,95% 4.022.500
BAB  Ngân hàng TMCP Bắc Á 17,60 -0,10 -0,56% 2.600
BCG  CTCP Bamboo Capital 7,65 -0,25 -3,16% 450.900
BIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 19,30 -0,30 -1,53% 68.780
BID  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 39,30 -1,40 -3,44% 2.899.500
BII  CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 1,00 -0,10 -9,09% 163.200
BLI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 6,80 0,00 0,00% 2.900
BMI  Tổng CTCP Bảo Minh 26,30 -0,95 -3,49% 125.220
BMS  CTCP Chứng khoán Bảo Minh 7,60 0,00 0,00% 0
BSI  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 9,12 -0,28 -2,98% 68.000
BVB  Ngân hàng TMCP Bản Việt 11,60 -0,80 -6,45% 1.748.600
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 13,52
P/B 1,97
P/S 2,03
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 26,66%
Tỷ lệ EBIT -1086,02%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -1319,55%
Tỷ lệ lãi ròng -1237,77%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 6,51
Khả năng thanh toán hiện hành 6,98
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,10
Tổng nợ/Vốn CSH -5,40
Hiệu quả quản lý
ROA 4,11%
ROE 10,85%
ROIC 4,26%