• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:10:18 CH - Mở cửa
Ngành: Công ty bảo hiểm (Mã ICB: 8580) 120,82   +0,05/+0,04%
Cập nhật lúc 17/09/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ABI  CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 63,50 +2,80 +4,61% 155.600
AIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không 13,40 -0,50 -3,60% 6.600
BIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 27,60 +0,20 +0,73% 114.500
BLI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 16,50 +0,10 +0,61% 3.300
BMI  Tổng CTCP Bảo Minh 36,85 +1,05 +2,93% 1.369.000
BVH  Tập đoàn Bảo Việt 53,60 -0,90 -1,65% 2.249.200
MIG  Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội 24,15 +0,30 +1,26% 630.200
PGI  Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 25,00 0,00 0,00% 18.100
PTI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 35,00 +1,00 +2,94% 41.100
VNR  Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 42,50 +2,50 +6,25% 301.400
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 17,21
P/B 1,89
P/S 1,19
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 14,01%
Tỷ lệ EBIT 14,12%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 14,11%
Tỷ lệ lãi ròng 11,71%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 6,26
Khả năng thanh toán hiện hành 6,26
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 2,45
Hiệu quả quản lý
ROA 4,07%
ROE 12,42%
ROIC 0,24%