• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 9:33:11 CH - Mở cửa
Ngành: Công ty bảo hiểm (Mã ICB: 8580) 131,44   -1,31/-0,99%
Cập nhật lúc 30/09/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ABI  CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 45,70 +0,70 +1,56% 4.900
AIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không 10,00 +0,30 +3,09% 900
BIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 27,05 -0,90 -3,22% 37.400
BLI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 14,90 +0,50 +3,47% 3.100
BMI  Tổng CTCP Bảo Minh 28,00 -0,10 -0,36% 762.900
BVH  Tập đoàn Bảo Việt 53,50 0,00 0,00% 1.718.500
MIG  Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội 19,50 -0,35 -1,76% 1.569.900
PGI  Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 27,20 0,00 0,00% 27.400
PTI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 46,80 -5,20 -10,00% 400
VNR  Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 24,80 -0,10 -0,40% 86.900
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 16,83
P/B 1,69
P/S 1,00
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 15,93%
Tỷ lệ EBIT 11,03%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 10,99%
Tỷ lệ lãi ròng 9,12%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 5,34
Khả năng thanh toán hiện hành 5,35
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 2,69
Hiệu quả quản lý
ROA 3,74%
ROE 12,02%
ROIC -0,19%