• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:45:35 SA - Mở cửa
Ngành: Công ty bảo hiểm (Mã ICB: 8580) 122,97   +0,52/+0,43%
Cập nhật lúc 21/01/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ABI  CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 56,30 +2,30 +4,26% 213.500
AIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không 13,90 +0,10 +0,72% 4.900
BIC  Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 29,00 +1,80 +6,62% 76.500
BLI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 18,00 0,00 0,00% 4.900
BMI  Tổng CTCP Bảo Minh 38,00 -0,80 -2,06% 516.300
BVH  Tập đoàn Bảo Việt 52,50 +0,20 +0,38% 484.000
MIG  Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội 20,90 -0,20 -0,95% 135.300
PGI  Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 28,50 +0,30 +1,06% 8.100
PTI  Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 60,00 +0,30 +0,50% 26.600
VNR  Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 27,00 -0,80 -2,88% 39.800
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 16,12
P/B 1,79
P/S 1,08
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 16,91%
Tỷ lệ EBIT 12,80%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 12,74%
Tỷ lệ lãi ròng 10,21%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 6,01
Khả năng thanh toán hiện hành 6,02
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 2,54
Hiệu quả quản lý
ROA 4,42%
ROE 13,62%
ROIC 0,84%