• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
24 Tháng Chín 2022 11:22:56 CH - Mở cửa
Ngành: Tài chính tổng hợp (Mã ICB: 8770) 196,13   -2,60/-1,31%
Cập nhật lúc 23/09/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
BCG  CTCP Bamboo Capital 14,65 -0,20 -1,35% 3.495.200
IBC  CTCP Đầu tư Apax Holdings 19,10 +0,10 +0,53% 161.800
IPA  CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 19,10 -0,40 -2,05% 188.900
TGG  CTCP Louis Capital 5,42 +0,35 +6,90% 1.710.100
TIN  Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt 15,10 -0,30 -1,95% 7.500
TVC  CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt 7,70 -0,10 -1,28% 533.100
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 5,20
P/B 0,79
P/S 2,02
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 37,07%
Tỷ lệ EBIT 95,68%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 93,72%
Tỷ lệ lãi ròng 82,26%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 3,22
Khả năng thanh toán hiện hành 3,49
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,56
Tổng nợ/Vốn CSH 1,52
Hiệu quả quản lý
ROA 12,54%
ROE 28,39%
ROIC 2,58%