• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:28:42 SA - Mở cửa
Ngành: Công ty Chứng khoán (Mã ICB: 8780) 39,70   -2,15/-5,14%
Cập nhật lúc 07/10/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 12,10 -1,00 -7,63% 103.200
AGR  CTCP Chứng khoán Agribank 8,21 -0,61 -6,92% 907.300
APG  CTCP Chứng khoán APG 5,19 -0,38 -6,82% 1.681.100
APS  CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 9,90 -1,10 -10,00% 1.396.800
ART  CTCP Chứng khoán BOS 2,10 -0,10 -4,55% 1.518.200
BMS  CTCP Chứng khoán Bảo Minh 6,70 -1,10 -14,10% 34.700
BSI  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 22,65 -1,70 -6,98% 638.900
BVS  CTCP Chứng khoán Bảo Việt 17,20 -0,80 -4,44% 754.900
CSI  CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam 62,80 -4,40 -6,55% 56.000
CTS  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 13,30 -1,00 -6,99% 567.100
DSC  CTCP Chứng khoán DSC 38,50 +0,60 +1,58% 154.800
EVS  CTCP Chứng khoán Everest 17,00 -0,10 -0,58% 52.500
FTS  CTCP Chứng khoán FPT 27,25 -2,05 -7,00% 801.500
HAC  CTCP Chứng khoán Hải Phòng 6,70 -0,30 -4,29% 600
HBS  CTCP Chứng khoán Hòa Bình 5,40 -0,40 -6,90% 62.000
HCM  CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 19,30 -1,45 -6,99% 6.990.300
IVS  CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 6,00 -0,60 -9,09% 88.900
MBS  CTCP Chứng khoán MB 15,10 -0,90 -5,63% 2.564.900
ORS  CTCP Chứng khoán Tiên Phong 10,05 -0,75 -6,94% 469.400
PHS  CTCP Chứng khoán Phú Hưng 22,50 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 8,40
P/B 1,22
P/S 2,57
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 51,15%
Tỷ lệ EBIT 32,97%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 32,02%
Tỷ lệ lãi ròng 26,76%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 26,07
Khả năng thanh toán hiện hành 26,07
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,01
Tổng nợ/Vốn CSH 0,99
Hiệu quả quản lý
ROA 8,64%
ROE 14,60%
ROIC 14,92%