• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.019,80 +5,48/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:22 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.019,80   +5,48/+0,54%  |   HNX-INDEX   151,99   +1,19/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   69,02   +0,42/+0,61%  |   VN30   985,44   +5,49/+0,56%  |   HNX30   273,42   +1,93/+0,71%
03 Tháng Mười Hai 2020 5:54:21 CH - Mở cửa
Ngành: Công ty Chứng khoán (Mã ICB: 8780) 23,10   +0,45/+1,97%
Cập nhật lúc 02/12/2020
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 6,10 +0,10 +1,67% 2.953.900
AGR  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 6,10 -0,10 -1,61% 2.000.160
APG  CTCP Chứng khoán APG 10,00 0,00 0,00% 1.191.850
APS  CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 3,10 +0,10 +3,33% 55.000
ART  CTCP Chứng khoán BOS 2,60 +0,10 +4,00% 1.003.900
BMS  CTCP Chứng khoán Bảo Minh 7,60 0,00 0,00% 0
BSI  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 10,10 +0,28 +2,85% 197.360
BVS  CTCP Chứng khoán Bảo Việt 11,40 0,00 0,00% 475.500
CSI  CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam 14,00 0,00 0,00% 200
CTS  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 9,41 +0,21 +2,28% 755.660
DSC  CTCP Chứng khoán Đà Nẵng 5,10 -0,40 -7,27% 700
EVS  CTCP Chứng khoán Everest 5,70 +0,50 +9,62% 100
FTS  CTCP Chứng khoán FPT 13,20 +0,35 +2,72% 477.840
HAC  CTCP Chứng khoán Hải Phòng 5,20 0,00 0,00% 11.800
HBS  CTCP Chứng khoán Hòa Bình 2,10 0,00 0,00% 15.400
HCM  CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 24,90 +0,20 +0,81% 2.744.120
IVS  CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 5,60 0,00 0,00% 14.000
MBS  CTCP Chứng khoán MB 12,60 +0,40 +3,28% 404.300
ORS  CTCP Chứng khoán Tiên Phong 9,50 +0,20 +2,15% 18.200
PHS  CTCP Chứng khoán Phú Hưng 10,00 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 10,32
P/B 1,04
P/S 2,70
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 55,40%
Tỷ lệ EBIT 31,71%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 30,42%
Tỷ lệ lãi ròng 27,66%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 22,55
Khả năng thanh toán hiện hành 26,15
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,00
Tổng nợ/Vốn CSH 0,73
Hiệu quả quản lý
ROA 4,73%
ROE 7,74%
ROIC 8,14%