• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 6:05:51 CH - Mở cửa
Ngành: Công ty Chứng khoán (Mã ICB: 8780) 52,39   +3,48/+7,12%
Cập nhật lúc 17/05/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 24,70 +1,40 +6,01% 48.900
AGR  CTCP Chứng khoán Agribank 12,50 +0,80 +6,84% 757.200
APG  CTCP Chứng khoán APG 9,63 +0,63 +7,00% 1.998.600
APS  CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 21,10 +1,90 +9,90% 2.523.100
ART  CTCP Chứng khoán BOS 6,80 +0,40 +6,25% 2.714.900
BMS  CTCP Chứng khoán Bảo Minh 12,90 +1,00 +8,40% 52.300
BSI  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 23,00 +1,50 +6,98% 330.700
BVS  CTCP Chứng khoán Bảo Việt 19,80 +1,80 +10,00% 201.800
CSI  CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam 75,60 +9,80 +14,89% 93.500
CTS  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 19,25 +1,25 +6,94% 652.200
DSC  CTCP Chứng khoán DSC 12,90 -0,30 -2,27% 21.400
EVS  CTCP Chứng khoán Everest 34,10 +3,10 +10,00% 57.200
FTS  CTCP Chứng khoán FPT 35,05 +2,25 +6,86% 305.600
HAC  CTCP Chứng khoán Hải Phòng 10,20 +0,30 +3,03% 10.000
HBS  CTCP Chứng khoán Hòa Bình 7,50 +0,60 +8,70% 36.100
HCM  CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 22,60 +1,45 +6,86% 4.261.100
IVS  CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 9,40 +0,50 +5,62% 147.100
MBS  CTCP Chứng khoán MB 22,70 +2,00 +9,66% 751.400
ORS  CTCP Chứng khoán Tiên Phong 16,70 +1,05 +6,71% 2.637.800
PHS  CTCP Chứng khoán Phú Hưng 17,20 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 8,07
P/B 1,74
P/S 3,03
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 61,79%
Tỷ lệ EBIT 47,10%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 46,15%
Tỷ lệ lãi ròng 39,01%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 12,93
Khả năng thanh toán hiện hành 11,85
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,01
Tổng nợ/Vốn CSH 1,10
Hiệu quả quản lý
ROA 11,73%
ROE 20,20%
ROIC 21,12%