• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.318,14 +8,09/+0,62%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.318,14   +8,09/+0,62%  |   HNX-INDEX   316,70   +1,85/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   87,35   +0,42/+0,48%  |   VN30   1.453,78   +6,55/+0,45%  |   HNX30   511,64   +7,79/+1,55%
02 Tháng Tám 2021 1:11:17 CH - Mở cửa
Ngành: Công ty Chứng khoán (Mã ICB: 8780) 57,07   +1,04/+1,86%
Cập nhật lúc 30/07/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 13,10 +0,20 +1,55% 569.700
AGR  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 13,35 +0,05 +0,38% 1.119.200
APG  CTCP Chứng khoán APG 9,66 -0,04 -0,41% 834.700
APS  CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 11,40 0,00 0,00% 566.300
ART  CTCP Chứng khoán BOS 8,60 0,00 0,00% 798.700
BMS  CTCP Chứng khoán Bảo Minh 11,60 +0,20 +1,75% 25.200
BSI  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 21,70 -0,10 -0,46% 503.800
BVS  CTCP Chứng khoán Bảo Việt 28,30 -0,10 -0,35% 368.200
CSI  CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam 13,10 0,00 0,00% 0
CTS  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 21,50 -0,20 -0,92% 569.600
DSC  CTCP Chứng khoán DSC 14,80 +0,30 +2,07% 8.200
EVS  CTCP Chứng khoán Everest 31,90 0,00 0,00% 164.200
FTS  CTCP Chứng khoán FPT 35,95 +0,75 +2,13% 704.800
HAC  CTCP Chứng khoán Hải Phòng 8,50 +0,10 +1,19% 400
HBS  CTCP Chứng khoán Hòa Bình 7,30 +0,10 +1,39% 34.900
HCM  CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 47,90 +0,05 +0,10% 2.740.300
IVS  CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 8,20 +0,10 +1,23% 17.700
MBS  CTCP Chứng khoán MB 29,30 +0,20 +0,69% 1.447.400
ORS  CTCP Chứng khoán Tiên Phong 23,50 -0,50 -2,08% 334.100
PHS  CTCP Chứng khoán Phú Hưng 12,90 0,00 0,00% 500
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 14,95
P/B 2,56
P/S 5,51
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 60,78%
Tỷ lệ EBIT 39,59%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 36,73%
Tỷ lệ lãi ròng 33,24%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 22,19
Khả năng thanh toán hiện hành 22,19
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,00
Tổng nợ/Vốn CSH 0,87
Hiệu quả quản lý
ROA 8,74%
ROE 14,92%
ROIC 16,34%