• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:33:40 SA - Mở cửa
Ngành: Quỹ mở (Mã ICB: 8990) 244,22   +5,64/+2,36%
Cập nhật lúc 17/09/2021
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
E1VFVN30  Quỹ ETF DCVFMVN30 24,56 +0,16 +0,66% 902.100
FUEMAV30  Quỹ ETF MAFM VN30 17,20 +0,10 +0,58% 122.100
FUESSV30  Quỹ ETF SSIAM VN30 18,15 +0,15 +0,83% 38.400
FUESSV50  Quỹ ETF SSIAM VNX50 21,40 +0,10 +0,47% 83.200
FUEVFVND  Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 26,10 +1,00 +3,98% 10.452.200
FUEVN100  Quỹ ETF VINACAPITALVN100 18,35 +0,09 +0,49% 35.500
 
Thống kê ngành