• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 10:00:46 CH - Mở cửa
Ngành: Công nghệ (Mã ICB: 9000) 50,33   +0,61/+1,24%
Cập nhật lúc 23/10/2020
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
CKV  CTCP COKYVINA 12,60 0,00 0,00% 0
CMG  CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 33,80 -0,15 -0,44% 22.550
CMT  CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 6,70 0,00 0,00% 0
DGW  CTCP Thế giới số 51,60 -1,20 -2,27% 350.150
ELC  CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông 6,79 0,00 0,00% 110.030
FPT  CTCP FPT 52,80 -1,10 -2,04% 3.852.510
HIG  CTCP Tập đoàn HIPT 9,80 -0,80 -7,55% 200
HPT  CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT 9,10 -0,40 -4,21% 13.800
ICT  CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện 20,20 -0,50 -2,42% 31.340
ITD  CTCP Công nghệ Tiên Phong 9,79 +0,15 +1,56% 131.970
KST  CTCP KASATI 18,00 +1,00 +5,88% 300
LTC  CTCP Điện nhẹ Viễn thông 3,00 0,00 0,00% 0
MFS  CTCP Dịch vụ kỹ thuật Mobifone 23,20 -0,40 -1,69% 1.800
ONE  CTCP Truyền thông số 1 4,00 0,00 0,00% 19.600
PAI  CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí 9,50 0,00 0,00% 0
PMJ  CTCP Vật tư Bưu điện 21,30 0,00 0,00% 0
PMT  CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam 4,40 0,00 0,00% 0
POT  CTCP Thiết bị Bưu điện 17,20 +1,30 +8,18% 100
SAM  CTCP Sam Holdings 9,61 -0,03 -0,31% 129.050
SBD  CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu 10,50 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 25,03
P/B 2,45
P/S 1,77
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 16,33%
Tỷ lệ EBIT 0,27%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -0,71%
Tỷ lệ lãi ròng -0,97%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,85
Khả năng thanh toán hiện hành 2,17
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,04
Tổng nợ/Vốn CSH 1,38
Hiệu quả quản lý
ROA 4,44%
ROE 10,51%
ROIC 8,21%