• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:14:00 SA - Mở cửa
Ngành: Công nghệ (Mã ICB: 9000) 61,88   +0,31/+0,51%
Cập nhật lúc 24/06/2022
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
CKV  CTCP COKYVINA 20,00 0,00 0,00% 0
CMG  CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 58,00 +3,00 +5,45% 26.100
CMT  CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 17,00 +1,20 +7,59% 400
ELC  CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM 16,00 +0,85 +5,61% 259.700
FPT  CTCP FPT 85,50 0,00 0,00% 902.400
HIG  CTCP Tập đoàn HIPT 8,10 0,00 0,00% 0
HPT  CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT 13,00 0,00 0,00% 0
ICT  CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện 16,45 -0,05 -0,30% 25.300
ITD  CTCP Công nghệ Tiên Phong 11,75 +0,05 +0,43% 84.800
KST  CTCP KASATI 13,80 0,00 0,00% 0
LTC  CTCP Điện nhẹ Viễn thông 2,40 +0,30 +14,29% 7.900
MFS  CTCP Dịch vụ kỹ thuật Mobifone 30,00 0,00 0,00% 8.100
ONE  CTCP Truyền thông số 1 7,40 +0,20 +2,78% 3.000
PAI  CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí 13,00 0,00 0,00% 0
PIA  CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex 28,80 0,00 0,00% 0
PMJ  CTCP Vật tư Bưu điện 23,10 0,00 0,00% 0
PMT  CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam 9,50 0,00 0,00% 0
POT  CTCP Thiết bị Bưu điện 30,80 -0,10 -0,32% 800
SAM  CTCP Sam Holdings 11,65 +0,75 +6,88% 2.243.300
SBD  CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu 13,80 0,00 0,00% 0
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 27,63
P/B 3,02
P/S 2,34
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 19,81%
Tỷ lệ EBIT 6,76%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 3,60%
Tỷ lệ lãi ròng 4,85%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 1,96
Khả năng thanh toán hiện hành 2,36
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,07
Tổng nợ/Vốn CSH 1,31
Hiệu quả quản lý
ROA 6,06%
ROE 11,92%
ROIC 6,36%