• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 5:16:30 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Mã CK: Giao dịch: Thời gian: Khối lượng:
Ngày Mã CK Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần
24/09/2021 IPA  CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A --- Đăng ký bán 1.803.500
24/09/2021 HAH  Vũ Thị Ngọc Ánh --- Bán 500.000
24/09/2021 VNP  Hoàng Minh Sơn Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100.000
24/09/2021 VOS  Vũ Thị Toan Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 4.400
24/09/2021 ITA  CTCP Đại học Tân Tạo --- Đăng ký mua 10.000.000
24/09/2021 KLM  CTCP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên --- Đăng ký bán 690.220
24/09/2021 L18  Đỗ Thị Hoan --- Đăng ký bán 303.750
24/09/2021 VTO  Phạm Ngọc Sinh --- Bán 3.924.700
24/09/2021 HAX  Trần Quốc Hải Thành viên HĐQT Đăng ký bán 907.091
24/09/2021 TVB  Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt --- Đăng ký mua 500.000
24/09/2021 MCG  Smit Cheancharadpong --- Bán 645.600
24/09/2021 LSS  Lê Bá Chiều Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 7.000
24/09/2021 NBC  Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 6.000
23/09/2021 PJT  Phan Anh Đức --- Mua 27.133
23/09/2021 PJT  Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng Mua 2.111
23/09/2021 PJT  Phan Công Trung --- Mua 40.000
23/09/2021 PJT  Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng Đăng ký mua 2.111
23/09/2021 SSB  Trần Thị Thanh Thủy Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 42.500
23/09/2021 GEG  Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai --- Mua 3.710.778
23/09/2021 THG  Đoàn Thành Đạt --- Đăng ký bán 399.300