• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 921,05 -25,42/-2,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    921,05   -25,42/-2,69%  |   HNX-INDEX   134,04   -3,09/-2,25%  |   UPCOM-INDEX   62,73   -0,66/-1,05%  |   VN30   888,88   -24,43/-2,67%  |   HNX30   246,47   -6,73/-2,66%
29 Tháng Mười 2020 12:35:35 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Mã CK: Giao dịch: Thời gian: Khối lượng:
Ngày Mã CK Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần
29/10/2020 TCM  Phan Thị Huệ Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 10.000
29/10/2020 DRI  Lê Thanh Cường Kế toán trưởng Đăng ký bán 100.000
29/10/2020 THP  Lê Thanh Thảo Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100.000
29/10/2020 QNS  Võ Thành Đàng Tổng giám đốc Đăng ký mua 1.000.000
29/10/2020 NAF  Ryan Walter Galloway Thành viên HĐQT Đăng ký bán 98.110
29/10/2020 THG  CTCP Tư vấn đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang --- Đăng ký mua 26.640
29/10/2020 ND2  Nguyễn Hải Đăng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 30.000
29/10/2020 NED  Trần Văn Huấn --- Đăng ký mua 810.000
29/10/2020 MH3  Lê Văn Trung Kế toán trưởng Đăng ký mua 2.000
29/10/2020 NED  CTCP Sông Đà Hoàng Long --- Đăng ký bán 8.100.000
29/10/2020 NCP  Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP --- Đăng ký mua 5.429.015
28/10/2020 G36  Đặng Kim Thanh --- Đăng ký bán 5.900
28/10/2020 VMD  Nguyễn Thị Việt --- Đăng ký bán 10.000
28/10/2020 LCG  Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.000.000
28/10/2020 MAC  CTCP Transimex --- Đăng ký mua 117.900
28/10/2020 VPB  Lê Hoàng Khánh An Giám đốc tài chính Đăng ký bán 3.000
27/10/2020 DHM  Dương Hữu Hiếu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.000.000
27/10/2020 TR1  Nguyễn Quốc Văn Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 46.167
27/10/2020 FCN  Hà Thế Phương Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 250.000
27/10/2020 HBC  Lê Quang Vũ --- Đăng ký bán 183.750