• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 828,29 +8,86/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:53 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

18 Tháng Mười 2017 1:20:04 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    828,29   +8,86/+1,08%  |   HNX-INDEX   109,84   +0,54/+0,50%  |   UPCOM-INDEX   54,40   +0,07/+0,13%  |   VN30   818,48   +6,63/+0,82%
Công cụ đầu tư
Stockbiz cung cấp một tập hợp các công cụ cần thiết để phân tích, tìm kiếm, theo dõi cổ phiếu phục vụ hiệu quả cho việc đầu tư. Lựa chọn công cụ phù hợp nhất với bạn bên dưới.


Công cụ được dùng nhiều nhất

Danh mục đầu tư
Lọc cổ phiếu
Cảnh báo thông tin

 

Lựa chọn cổ phiếu
Các công cụ tìm kiếm, sàng lọc cổ phiếu giúp nhà đầu tư tìm ra các cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư của mình.
Danh mục đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư cá nhân, tính lãi lỗ, theo dõi rất nhiều chỉ tiêu của cổ phiếu được đầu tư,...
Theo dõi cổ phiếu
Theo dõi biếu động giao dịch thời gian thực của các cổ phiếu quan tâm, theo dõi danh mục đầu tư.
Cảnh báo thông tin
Đăng ký các mối quan tâm về các thông tin, sự kiện trên thị trường chứng khoán và nhận được thông báo ngay khi có dữ liệu phù hợp,...
Phân tích kỹ thuật
Phân tích cổ phiếu bằng các công cụ biểu đồ phân tích kỹ thuật chuyên sâu.
Xem thông tin trên ĐTDĐ
Xem bảng giá, tin tức chứng khoán ngay trên điện thoại di động của bạn.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 828,29 +8,86/+1,08%
 HNX-INDEX 109,84 +0,54/+0,50%
 UPCOM-INDEX 54,40 +0,07/+0,13%
 VN30 818,48 +6,63/+0,82%
 HNX30 202,68 +1,43/+0,71%
 VNXALL 1.215,05 +6,79/+0,56%