• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 962,16 -25,18/-2,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    962,16   -25,18/-2,55%  |   HNX-INDEX   110,58   -2,47/-2,18%  |   UPCOM-INDEX   51,68   -0,88/-1,67%  |   VN30   945,11   -25,24/-2,60%  |   HNX30   195,30   -6,50/-3,22%
19 Tháng Sáu 2018 7:18:20 CH - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 610 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
05/01/2012 09/01/2012 29/06/2018 PFL  Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
12/11/2013 14/11/2013 29/06/2018 SDE  Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
12/11/2013 14/11/2013 29/06/2018 SDE  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
23/09/2014 25/09/2014 29/06/2018 VC5  Trả cổ năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
29/10/2014 31/10/2014 29/06/2018 S12  Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
13/04/2017 14/04/2017 20/06/2018 LQN  Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
08/08/2017 09/08/2017 29/06/2018 DGT  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/CP
12/02/2018 13/02/2018 22/06/2018 MCO  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
02/03/2018 05/03/2018 29/06/2018 TRC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
08/03/2018 09/03/2018 29/06/2018 LTC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
12/03/2018 13/03/2018 08/06/2018 VRG  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
13/03/2018 14/03/2018 15/06/2018 RTB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
14/03/2018 15/03/2018 29/06/2018 QLT  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
15/03/2018 16/03/2018 22/06/2018 CCT  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
16/03/2018 19/03/2018 15/06/2018 DT4  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 750đ/CP
20/03/2018 21/03/2018 15/06/2018 SBL  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
20/03/2018 21/03/2018 26/06/2018 PGC  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP
21/03/2018 22/03/2018 21/06/2018 DPR  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
22/03/2018 23/03/2018 20/06/2018 PXT  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
22/03/2018 23/03/2018 29/06/2018 SJD  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018