• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 723,86 +3,39/+0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

30 Tháng Ba 2017 7:53:40 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    723,86   +3,39/+0,47%  |   HNX-INDEX   91,12   +0,46/+0,50%  |   UPCOM-INDEX   57,50   +0,21/+0,36%  |   VN30   692,50   +2,59/+0,38%
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 919 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
08/12/2016 09/12/2016 09/03/2017 GTH  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
29/12/2016 30/12/2016 17/03/2017 CPC  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
06/01/2017 09/01/2017 01/03/2017 NTB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
16/01/2017 17/01/2017 10/03/2017 HFC  Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:32
16/01/2017 17/01/2017 10/03/2017 HFC  Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:53
16/01/2017 17/01/2017 10/03/2017 HFC  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá 10000đ/CP
18/01/2017 19/01/2017 08/03/2017 POT  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP
18/01/2017 19/01/2017 09/03/2017 POT  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
20/01/2017 23/01/2017 25/03/2017 CFC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
20/01/2017 23/01/2017 26/03/2017 S55  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
24/01/2017 25/01/2017 21/03/2017 VC7  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
25/01/2017 02/02/2017 08/03/2017 VTV  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
25/01/2017 02/02/2017 31/03/2017 VIN  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
03/02/2017 06/02/2017 18/03/2017 HOT  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
03/02/2017 06/02/2017 20/03/2017 SGD  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP
03/02/2017 06/02/2017 24/03/2017 SGD  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
07/02/2017 08/02/2017 10/03/2017 SMT  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
07/02/2017 08/02/2017 16/03/2017 DTC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
07/02/2017 08/02/2017 26/03/2017 CAP  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
07/02/2017 08/02/2017 28/03/2017 GTN  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017