• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 2:51:45 SA - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 601 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
11/01/2021 12/01/2021 31/05/2022 AMV  Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
28/12/2021 29/12/2021 20/05/2022 MH3  Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP
17/01/2022 18/01/2022 06/05/2022 SSB  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:12,2633, giá 15000đ/CP
19/01/2022 20/01/2022 10/05/2022 VAB  Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21,35
19/01/2022 20/01/2022 16/05/2022 CC1  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1,8, giá 10000đ/CP
23/02/2022 24/02/2022 24/05/2022 KKC  Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu quỹ, tỷ lệ 100:10,819
24/02/2022 25/02/2022 19/05/2022 VIX  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá 15000đ/CP
28/02/2022 01/03/2022 28/05/2022 DXG  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
01/03/2022 02/03/2022 02/05/2022 SVD  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá 10000đ/CP
11/03/2022 14/03/2022 10/05/2022 VC9  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
14/03/2022 15/03/2022 25/05/2022 TPH  Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
14/03/2022 15/03/2022 26/05/2022 SDD  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
16/03/2022 17/03/2022 27/05/2022 ACE  Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
22/03/2022 23/03/2022 07/05/2022 TNA  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
22/03/2022 23/03/2022 27/05/2022 EIB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
22/03/2022 23/03/2022 31/05/2022 VGG  Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
23/03/2022 24/03/2022 10/05/2022 CMF  Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5000đ/CP
23/03/2022 24/03/2022 28/05/2022 VPD  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
24/03/2022 25/03/2022 12/05/2022 PGI  Cổ phiếu thưởng năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:25
24/03/2022 25/03/2022 14/05/2022 LBE  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022