• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 4:33:26 SA - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 252 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
05/11/2022 05/11/2022 06/11/2023 KHG  Thưởng 6.279.000 cổ phiếu cho CBCNV
19/07/2023 20/07/2023 16/11/2023 CEO  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:98, giá 10000đ/CP
21/07/2023 24/07/2023 24/11/2023 PTX  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1, giá 10000đ/CP
24/07/2023 25/07/2023 09/11/2023 PCT  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá 10000đ/CP
02/08/2023 03/08/2023 03/11/2023 MH3  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá 28000đ/CP
07/08/2023 08/08/2023 08/11/2023 TOT  Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
17/08/2023 18/08/2023 23/11/2023 HMS  Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
21/08/2023 22/08/2023 20/11/2023 MQN  Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13
22/08/2023 23/08/2023 23/11/2023 LPB  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:28,916, giá 10000đ/CP
29/08/2023 30/08/2023 02/11/2023 GAS  Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3600đ/CP
30/08/2023 31/08/2023 20/11/2023 C4G  Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
30/08/2023 31/08/2023 30/11/2023 VLA  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá 10000đ/CP
05/09/2023 06/09/2023 03/11/2023 SDN  Cổ phiếu thưởng năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1
05/09/2023 06/09/2023 06/11/2023 HCD  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
05/09/2023 06/09/2023 06/11/2023 HCD  Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
05/09/2023 06/09/2023 15/11/2023 VGS  Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
05/09/2023 06/09/2023 20/11/2023 NTC  Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP
07/09/2023 08/09/2023 10/11/2023 BSA  Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:2
11/09/2023 12/09/2023 20/11/2023 DPR  Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP
14/09/2023 15/09/2023 20/11/2023 HSA  Đại hội cổ đông bất thường năm 2023