• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 805,93 -1,94/-0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

Advertisement
Advertisement
20 Tháng Chín 2017 12:04:03 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    805,93   -1,94/-0,24%  |   HNX-INDEX   104,73   -0,40/-0,38%  |   UPCOM-INDEX   54,44   -0,10/-0,18%  |   VN30   792,68   -1,02/-0,13%
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 215 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
06/01/2017 09/01/2017 27/09/2017 NTB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
28/02/2017 01/03/2017 08/09/2017 NBB  Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
17/03/2017 20/03/2017 29/09/2017 TS4  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
29/03/2017 30/03/2017 28/09/2017 H11  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
05/06/2017 06/06/2017 06/09/2017 PTB  Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
05/06/2017 06/06/2017 25/09/2017 VNI  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
21/06/2017 22/06/2017 22/09/2017 C32  Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:2
22/06/2017 23/06/2017 23/09/2017 TDM  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:87, giá 10000đ/CP
28/07/2017 31/07/2017 11/09/2017 POS  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP
09/08/2017 10/08/2017 29/09/2017 AMP  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
10/08/2017 11/08/2017 06/09/2017 CII  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
11/08/2017 14/08/2017 12/09/2017 HII  Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
14/08/2017 15/08/2017 12/09/2017 BTT  Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 200:43
14/08/2017 15/08/2017 15/09/2017 AAA  Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
14/08/2017 15/08/2017 15/09/2017 NAF  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
14/08/2017 15/08/2017 18/09/2017 PNG  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP
16/08/2017 17/08/2017 01/09/2017 APG  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
16/08/2017 17/08/2017 08/09/2017 PNJ  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
16/08/2017 17/08/2017 11/09/2017 NET  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1300đ/CP
17/08/2017 18/08/2017 05/09/2017 S55  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017