• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 927,25 +9,80/+1,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    927,25   +9,80/+1,07%  |   HNX-INDEX   110,91   -0,87/-0,78%  |   UPCOM-INDEX   54,06   -0,21/-0,39%  |   VN30   914,82   +6,53/+0,72%  |   HNX30   210,06   -1,04/-0,49%
12 Tháng Mười Hai 2017 11:09:57 CH - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 169 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
12/11/2013 14/11/2013 29/12/2017 SDE  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
27/08/2014 29/08/2014 29/12/2017 CTN  Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
23/09/2014 25/09/2014 15/12/2017 VC5  Trả cổ năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
05/12/2014 05/12/2014 16/12/2017 APF  Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
24/12/2014 26/12/2014 15/12/2017 SDA  Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
25/06/2015 29/06/2015 29/12/2017 L44  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 1400đ/CP
25/06/2015 29/06/2015 29/12/2017 L44  Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
05/10/2016 06/10/2016 28/12/2017 SD3  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
28/02/2017 01/03/2017 29/12/2017 NBB  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
23/03/2017 24/03/2017 08/12/2017 HCT  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
13/04/2017 14/04/2017 29/12/2017 LQN  Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
14/08/2017 15/08/2017 15/12/2017 BTT  Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
28/09/2017 29/09/2017 29/12/2017 SAM  Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:34,15
19/10/2017 20/10/2017 28/12/2017 DIC  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
20/10/2017 23/10/2017 01/12/2017 CNN  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
30/10/2017 31/10/2017 15/12/2017 DAH  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
02/11/2017 03/11/2017 20/12/2017 FTM  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
07/11/2017 08/11/2017 01/12/2017 OPC  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
09/11/2017 10/11/2017 12/12/2017 ACV  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
09/11/2017 10/11/2017 15/12/2017 HLY  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP