• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 742,74 +1,81/+0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

25 Tháng Năm 2017 6:20:05 SA - Mở cửa
VN-INDEX    742,74   +1,81/+0,24%  |   HNX-INDEX   92,97   +1,07/+1,16%  |   UPCOM-INDEX   57,21   -0,71/-1,22%  |   VN30   718,28   +9,66/+1,36%
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 532 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
23/02/2012 27/02/2012 26/05/2017 V15  Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
13/01/2017 16/01/2017 20/05/2017 HQC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
07/02/2017 08/02/2017 20/05/2017 MCP  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
28/02/2017 01/03/2017 05/05/2017 BDB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
08/03/2017 09/03/2017 26/05/2017 VNA  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
09/03/2017 10/03/2017 11/05/2017 PVA  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
09/03/2017 10/03/2017 25/05/2017 TPH  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
13/03/2017 14/03/2017 04/05/2017 HPB  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
13/03/2017 14/03/2017 18/05/2017 ACE  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
14/03/2017 15/03/2017 18/05/2017 RCL  Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
14/03/2017 15/03/2017 26/05/2017 STB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
14/03/2017 15/03/2017 29/05/2017 SD2  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
16/03/2017 17/03/2017 05/05/2017 HND  Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2
16/03/2017 17/03/2017 17/05/2017 CNG  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP
16/03/2017 17/03/2017 25/05/2017 HID  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
17/03/2017 20/03/2017 05/05/2017 PNC  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
17/03/2017 20/03/2017 25/05/2017 HCD  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
20/03/2017 21/03/2017 10/05/2017 SHI  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
21/03/2017 22/03/2017 08/05/2017 DBT  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
21/03/2017 22/03/2017 25/05/2017 HPT  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 800đ/CP