• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 686,26 +3,95/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:26 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Giêng 2017 7:25:01 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    686,26   +3,95/+0,58%  |   HNX-INDEX   83,24   +0,36/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   53,33   +0,06/+0,12%  |   VN30   634,28   +3,28/+0,52%
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 143 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
14/10/2016 17/10/2016 17/01/2017 VPD  Cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1000:25
17/10/2016 18/10/2016 18/01/2017 BCC  Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
27/10/2016 28/10/2016 28/01/2017 C47  Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
27/10/2016 28/10/2016 28/01/2017 C47  Cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:10
10/11/2016 11/11/2016 06/01/2017 HSG  Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
24/11/2016 25/11/2016 06/01/2017 TIX  Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
30/11/2016 01/12/2016 10/01/2017 LHG  Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
08/12/2016 09/12/2016 06/01/2017 VCC  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
14/12/2016 15/12/2016 09/01/2017 KBE  Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
15/12/2016 16/12/2016 24/01/2017 G20  Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
16/12/2016 19/12/2016 05/01/2017 PNG  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
19/12/2016 19/12/2016 09/01/2017 BLT  Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
19/12/2016 20/12/2016 12/01/2017 SEB  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
21/12/2016 22/12/2016 05/01/2017 TIP  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
21/12/2016 22/12/2016 05/01/2017 VMC  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
21/12/2016 22/12/2016 06/01/2017 SDN  Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
21/12/2016 22/12/2016 12/01/2017 NT2  Tạm ứng cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
22/12/2016 23/12/2016 12/01/2017 DSN  Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 3600đ/CP
22/12/2016 23/12/2016 21/01/2017 DSN  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
22/12/2016 23/12/2016 31/01/2017 GAS  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 2300đ/CP