• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 999,94 +4,18/+0,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:19 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    999,94   +4,18/+0,42%  |   HNX-INDEX   148,09   +0,51/+0,35%  |   UPCOM-INDEX   66,60   -0,16/-0,24%  |   VN30   960,63   +1,02/+0,11%  |   HNX30   268,66   +1,71/+0,64%
25 Tháng Mười Một 2020 8:22:38 CH - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 295 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
22/05/2020 25/05/2020 27/11/2020 BHP  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/CP
16/07/2020 17/07/2020 05/11/2020 DS3  Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
28/07/2020 29/07/2020 10/11/2020 MIM  Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
04/08/2020 05/08/2020 05/11/2020 HUG  Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
13/08/2020 14/08/2020 14/11/2020 PLP  Cổ phiếu thưởng năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:6
17/08/2020 18/08/2020 17/11/2020 CSC  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
19/08/2020 20/08/2020 20/11/2020 KDH  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
19/08/2020 20/08/2020 20/11/2020 SVC  Cổ phiếu thưởng năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3:1
19/08/2020 20/08/2020 20/11/2020 KHP  Cổ phiếu thưởng năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:40
20/08/2020 21/08/2020 21/11/2020 ACB  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
20/08/2020 21/08/2020 21/11/2020 TNA  Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
21/08/2020 24/08/2020 24/11/2020 ADS  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
21/08/2020 24/08/2020 24/11/2020 TN1  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:32
25/08/2020 26/08/2020 26/11/2020 GMC  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
25/08/2020 26/08/2020 26/11/2020 TCD  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11
26/08/2020 27/08/2020 24/11/2020 ACE  Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
31/08/2020 01/09/2020 16/11/2020 VGP  Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
31/08/2020 01/09/2020 16/11/2020 VGP  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
31/08/2020 01/09/2020 30/11/2020 TAR  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
15/09/2020 16/09/2020 30/11/2020 LSS  Đại hội cổ đông thường niên năm 2020