• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:48:35 SA - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 220 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
30/05/2022 31/05/2022 25/10/2022 CTW  Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 630đ/CP
16/06/2022 17/06/2022 06/10/2022 TTZ  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
24/06/2022 27/06/2022 18/10/2022 VXB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
30/06/2022 01/07/2022 01/10/2022 VCG  Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
01/07/2022 04/07/2022 04/10/2022 DGW  Cổ phiếu thưởng năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:80
01/07/2022 04/07/2022 04/10/2022 NRC  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
04/07/2022 05/07/2022 03/10/2022 GAS  Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP
04/07/2022 05/07/2022 05/10/2022 SVT  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
06/07/2022 07/07/2022 07/10/2022 SCL  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 9,259982:1, giá 10000đ/CP
11/07/2022 12/07/2022 12/10/2022 VC6  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
12/07/2022 13/07/2022 13/10/2022 S99  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:2
12/07/2022 13/07/2022 13/10/2022 S99  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, giá 10000đ/CP
18/07/2022 19/07/2022 03/10/2022 VDB  Cổ phiếu thưởng năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:10
19/07/2022 20/07/2022 20/10/2022 VMC  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
21/07/2022 22/07/2022 22/10/2022 VGS  Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
25/07/2022 26/07/2022 26/10/2022 FTS  Cổ phiếu thưởng năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:20
25/07/2022 26/07/2022 26/10/2022 FTS  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1, giá 10000đ/CP
27/07/2022 28/07/2022 05/10/2022 VTH  Cổ phiếu thưởng năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:58
10/08/2022 11/08/2022 12/10/2022 DIG  Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
12/08/2022 15/08/2022 20/10/2022 ACE  Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP