• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 714,47 -2,40/-0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

26 Tháng Hai 2017 3:46:21 SA - Mở cửa
VN-INDEX    714,47   -2,40/-0,33%  |   HNX-INDEX   86,32   +0,05/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   55,92   +0,43/+0,78%  |   VN30   661,81   -5,61/-0,84%
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 227 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
04/11/2016 07/11/2016 07/02/2017 DDN  Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
04/11/2016 07/11/2016 07/02/2017 DDN  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, giá 10000đ/CP
18/11/2016 21/11/2016 21/02/2017 BLI  Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:24
02/12/2016 05/12/2016 16/02/2017 TTF  Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
07/12/2016 07/12/2016 07/02/2017 TNI  Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
07/12/2016 08/12/2016 08/02/2017 LGL  Cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5:1
15/12/2016 15/12/2016 20/02/2017 HVN  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
16/12/2016 19/12/2016 27/02/2017 VCM  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP
20/12/2016 21/12/2016 21/02/2017 DBT  Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
29/12/2016 30/12/2016 10/02/2017 PPC  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
29/12/2016 30/12/2016 10/02/2017 HND  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP
03/01/2017 04/01/2017 06/02/2017 LDG  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
04/01/2017 05/01/2017 10/02/2017 TAC  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
11/01/2017 12/01/2017 10/02/2017 PNC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
11/01/2017 12/01/2017 18/02/2017 AAA  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
13/01/2017 16/01/2017 08/02/2017 DAG  Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:5
13/01/2017 16/01/2017 24/02/2017 DAG  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
16/01/2017 17/01/2017 09/02/2017 KHA  Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
16/01/2017 17/01/2017 16/02/2017 CTG  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
16/01/2017 17/01/2017 16/02/2017 SAB  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017