• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 768,27 +1,97/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:00:32 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Sáu 2017 1:58:08 CH - Mở cửa
VN-INDEX    768,27   +1,97/+0,26%  |   HNX-INDEX   98,60   -0,01/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   56,64   -0,44/-0,77%  |   VN30   758,78   +0,84/+0,11%
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 542 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
12/11/2013 14/11/2013 30/06/2017 SDE  Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
12/11/2013 14/11/2013 30/06/2017 SDE  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
09/11/2016 10/11/2016 30/06/2017 SDT  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
05/01/2017 05/01/2017 19/06/2017 HTG  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP
06/01/2017 09/01/2017 20/06/2017 NTB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
09/03/2017 10/03/2017 22/06/2017 PGC  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP
10/03/2017 13/03/2017 06/06/2017 CLW  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
14/03/2017 15/03/2017 30/06/2017 STB  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
20/03/2017 21/03/2017 29/06/2017 PVC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
25/03/2017 26/05/2017 14/06/2017 FCC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
28/03/2017 29/03/2017 14/06/2017 PXL  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
28/03/2017 29/03/2017 25/06/2017 B82  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
30/03/2017 31/03/2017 29/06/2017 LM3  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
30/03/2017 31/03/2017 30/06/2017 G20  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
31/03/2017 03/04/2017 12/06/2017 OGC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
03/04/2017 04/04/2017 19/06/2017 ICI  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
04/04/2017 05/04/2017 03/06/2017 VIE  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
04/04/2017 05/04/2017 28/06/2017 BHC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
04/04/2017 05/04/2017 29/06/2017 TBD  Đại hôi cổ đông thường niên năm 2017
04/04/2017 05/04/2017 30/06/2017 NTR  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP