• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 908,27 -0,31/-0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    908,27   -0,31/-0,03%  |   HNX-INDEX   131,52   -0,19/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   61,29   +0,28/+0,47%  |   VN30   854,71   +1,50/+0,18%  |   HNX30   244,76   +0,53/+0,22%
25 Tháng Chín 2020 7:46:21 CH - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 280 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
25/01/2018 26/01/2018 30/09/2020 SD4  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
19/05/2020 20/05/2020 30/09/2020 TOW  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
03/06/2020 04/06/2020 30/09/2020 MNB  Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP
19/06/2020 22/06/2020 10/09/2020 TLD  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, giá 10000đ/CP
26/06/2020 29/06/2020 18/09/2020 NHH  Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
09/07/2020 10/07/2020 30/09/2020 LTC  Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
14/07/2020 15/07/2020 30/09/2020 EMG  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
23/07/2020 24/07/2020 08/09/2020 CLW  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 1050đ/CP
23/07/2020 24/07/2020 10/09/2020 BCG  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
28/07/2020 29/07/2020 30/09/2020 MIM  Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
29/07/2020 30/07/2020 10/09/2020 TRS  Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
31/07/2020 03/08/2020 15/09/2020 HTE  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
06/08/2020 07/08/2020 03/09/2020 FCM  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
06/08/2020 07/08/2020 07/09/2020 IJC  Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
06/08/2020 07/08/2020 07/09/2020 DNE  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 1100đ/CP
07/08/2020 10/08/2020 07/09/2020 VSN  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
10/08/2020 11/08/2020 10/09/2020 ATS  Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
11/08/2020 12/08/2020 11/09/2020 KTC  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
13/08/2020 14/08/2020 15/09/2020 HTM  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP
13/08/2020 14/08/2020 18/09/2020 GTS  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/CP