• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   310,97   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   86,14   0,00/0,00%  |   VN30   1.427,55   0,00/0,00%  |   HNX30   494,31   0,00/0,00%
30 Tháng Bảy 2021 8:50:09 SA - Mở cửa
Thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ trong khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.   Tin đầy đủ
VN-INDEX 1.293,60 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
 0    0    440  
Khối lượng GD 0
Giá trị GD 0,00
Số lượng GD 0
KL NN mua ---
Giá trị NN mua ---
KL NN bán ---
Giá trị NN bán ---
Cập nhật lúc 8:45:00 SA
HNX-INDEX 310,97 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn HNX
 0    0    360  
Khối lượng GD 0
Giá trị GD 0,00
Số lượng GD 0
KL NN mua 0
Giá trị NN mua 0,00
KL NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00
Cập nhật lúc 8:45:00 SA
UP-INDEX 86,14 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
 0    0    903  
Khối lượng GD 0
Giá trị GD 0,00
Số lượng GD 0
KL NN mua 0
Giá trị NN mua 0,00
KL NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00
Cập nhật lúc 8:45:00 SA
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.

TIN THỊ TRƯỜNG

Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Khối lượng Giá Thay đổi
Giao dịch NĐTNN hôm nay
Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM
Giá Thay đổi KL Mua ròng
Dữ liệu nước ngoài mua bán ròng trên sàn HNX và UPCOM được cập nhật liên tục, sàn HOSE được cập nhật sau khi kết thúc giờ giao dịch.
Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.