• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:25:59 SA - Mở cửa
Bội chi ngân sách 7 tháng ước đạt 100,68 nghìn tỷ đồng
Nguồn tin: VTV News | 04/08/2015 6:09:54 SA
Tình hình thu chi ngân sách 7 tháng đầu năm nay đang tiếp tục đặt ra những thách thức cho Chính phủ trong mục tiêu cân bằng ngân sách.
 
Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện ước đạt gần 545 nghìn tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, các nguồn thu chính từ: Thu nội địa, ước đạt trên 404 nghìn tỷ đồng; Thu từ dầu thô, ước đạt trên 42 nghìn tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm 2014; Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, tổng số thu ước đạt gần 148 nghìn tỷ đồng.
 
Trong khi đó ở đầu ra luỹ kế chi 7 tháng đạt trên 645 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, đáng chú ý là khoản chi lớn nhất là chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính bằng 58,2% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2014. Chi đầu tư phát triển tăng 6,3% cùng kỳ năm 2014. Chi trả nợ và viện trợ tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014.
 
Như vậy, tất cả các khoản chi đều có mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi một số khoản thu đã hụt đi so với cùng kỳ. Ước tính bội chi ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 100,68 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm.
 
 

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.