• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.115,97 -4,52/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.115,97   -4,52/-0,40%  |   HNX-INDEX   231,34   +0,03/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   86,02   +0,06/+0,07%  |   VN30   1.100,42   -6,74/-0,61%  |   HNX30   498,19   +1,19/+0,24%
05 Tháng Mười Hai 2023 6:28:02 CH - Mở cửa
DAR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Nguồn tin: HNX | 23/03/2018 3:27:00 CH

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAR của CTCP Xe lửa Dĩ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2018 (thời gian chính thức TCPH sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Xe lửa Dĩ An – Số 8 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về kế hoạch SXKD và các dự án đầu tư năm 2018;
+ Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
+ Tờ trình về kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban KS năm 2018;
+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
          - Nội dung họp: + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức