• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
24 Tháng Sáu 2018 2:23:38 CH - Mở cửa
Giá dầu cao hơn dự toán, thu ngân sách từ dầu thô tăng 16,1% so với cùng kỳ
Nguồn tin: VietnamFinance | 11/11/2017 8:30:08 SA
Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 111.900 tỷ đồng, bằng 11,6% so với dự toán và bằng 119,2% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế thu ngân sách 10 tháng năm 2017 của ngành Thuế ước đạt 803.365 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Trong đó, thu từ dầu thô tháng 10/2017 ước đạt 4.090 tỷ đồng, bằng 10,7% dự toán, bằng 148,9% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế thu từ dầu thô 10 tháng 2017 ước đạt 37.854 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.
 
Theo Tổng cục Thuế, thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng ước đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thanh toán dầu thô 10 tháng ước đạt 11.268 nghìn tấn, bằng 91,8% so với dự toán, bằng 89,8% so với cùng kỳ năm trước.
 
Bên cạnh đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 107.810 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 101.210 tỷ đồng. Lũy kế thu nội địa 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 765.511 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
 
So với dự toán pháp lệnh được giao, tính đến tháng 10/2017 có 11/17 khoản thu, sắc thuế có số thu đạt trên 83% dự toán gồm: Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 84,2%; Thu phí, lệ phí ước đạt 101,9%; Thu từ xổ số ước đạt 98,9%; Tiền sử dụng đất ước đạt 135,2%; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 171,2%; Lệ phí trước bạ ước đạt 86,4%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 111,6%; thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 83,5%...
Hoàng Hà

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.