• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
24 Tháng Sáu 2018 2:26:03 CH - Mở cửa
GEX phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu CAV và STG
Nguồn tin: Người đồng hành | 11/11/2017 9:08:56 SA
Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam - Gelex (Mã: GEX) vừa thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
 
Tài sản đảm bảo là 9 triệu cổ phiếu CAV và 15 triệu cổ phiếu STG. Tổng số cổ phần này tính theo thị giá hiện tại tương đương 763,5 tỷ đồng.
 
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, phát hành trước ngày 31/12/2017 với tối đa 3 đợt phát hành. Đợt 1, GEX dự kiến phát hành đến 300 tỷ đồng. Đợt 2 phát hành đến 200 tỷ đồng và đợt 3 dự kiến phát hành số trái phiếu còn lại chưa bán hết sau 2 đợt phát hành trước đó.
 
Trái phiếu được hưởng lãi bắt đầu từ ngày phát hành, tiền lãi thanh toán định kỳ tối đa không quá 2 lần/năm với lãi suất áp dụng trong hai kỳ tính lãi đầu tiên không vượt quá 10,5%/năm.
 
Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng Việt Nam đồng, trả sau, kỳ hạn 12 tháng, hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng, biên độ không quá 4%/năm.
 
Tính đến ngày 30/9, GEX có tổng nợ phải trả là 7.116 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu kỳ. Trong đó nợ vay là 5.069 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn.
KHỔNG CHIÊM

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.