• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.073,57 -7,17/-0,66%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:28:19 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.073,57   -7,17/-0,66%  |   HNX-INDEX   125,15   -1,15/-0,91%  |   UPCOM-INDEX   57,07   +0,01/+0,02%  |   VN30   1.044,91   -9,08/-0,86%  |   HNX30   234,42   -1,65/-0,70%
26 Tháng Tư 2018 10:23:38 SA - Mở cửa
Nhiều ngân hàng nhỏ thiếu minh bạch và có thể chưa hạch toán đủ nợ xấu
Nguồn tin: BizLIVE | 16/02/2017 9:19:50 SA

Ban Kinh tế Trung ương cho rằng “tài sản Có khác” chiếm tỷ trọng lớn trong bảng cân đối của một số ngân hàng như Sacombank, Lienvietbank, HD Bank, VietA Bank….trong bối cảnh mặt bằng lãi suất giảm cho thấy chất lượng tài sản thiếu minh bạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro.


Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam tháng 2/2017 với chủ đề “2017 – Vượt khó khăn, tiếp tục phát triển” của Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, chất lượng tài sản giữa các ngân hàng trong hệ thống có sự phân hóa lớn và tính minh bạch còn hạn chế.


Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra nhận định này qua đánh giá 2 chỉ tiêu là Phải thu lãi và phí; và các khoản phải thu khác, trong đó có cả nợ gốc phải thu được chuyển sang nên thứ ba khác. Đây là 2 hạng mục nằm trong khoản mục “tài sản Có khác”, chiếm tỷ trọng lớn trong bảng cân đối của một số ngân hàng.


Dựa trên 2 tiêu chí này cho thấy sự phân hóa về chất lượng tài sản ngay trong nhóm các ngân hàng nhỏ rất lớn. Với chỉ tiêu “lãi, khoản phải thu/tổng tài sản” một số ngân hàng có tỷ lệ cao như Sacombank gần 9%, VietA Bank là 7%, trong khi OCB và ABbank chỉ quanh mức 1,4% (năm 2015).

 


  Nguồn: Chỉ tiêu năm 2015 tổng hợp số liệu Ban Kinh tế Trung ương và PV cập nhật, tại ngày 30/06/2016 PV tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính


Tương tự với chỉ tiêu “phải thu khác/Tổng tài sản” cũng có sự khác biệt lớn giữa các ngân hàng. Các ngân hàng như Sacombank, HDBank, Lienviet Post Bank ở mức cao 6% -7%; các ngân hàng khác như Bắc Á chỉ khoảng 0,6%.


 

Nguồn: Chỉ tiêu năm 2015 tổng hợp số liệu Ban Kinh tế Trung ương và PV cập nhật, tại ngày 30/06/2016 PV tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính


Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, khoản “phải thu lãi và phí” lớn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất giảm cho thấy chất lượng tài sản ngân hàng thiếu minh bạch và tiềm ẩn nhiều rủi ro và không loại trừ ngân hàng có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật để chưa hạch toán vào nợ xấu và tài sản xấu.


Ngoài ra, theo ban Kinh tế Trung ương khoản mục đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trên 20% trong bảng cân đối cho thấy các ngân hàng đang nắm giữ rủi ro cao. Bởi mức trung bình của hệ thống ngân hàng Thái Lan cho chỉ tiêu này là 14%. Cụ thể các ngân hàng Bắc Á, VP bank, VIB, MB đang là những ngân hàng có tỷ lệ đầu tư/tổng tài sản cao, giao động từ 21,1% - 31,4%.

 

 

Nguồn: Chỉ tiêu năm 2015 tổng hợp số liệu Ban Kinh tế Trung ương và PV cập nhật, tại ngày 30/06/2016 PV tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính


Hồng Quân

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.