• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
23 Tháng Sáu 2018 5:49:41 SA - Mở cửa
RCD: Trần Đình Phong - Thành viên BKS - đã bán 0 CP
Nguồn tin: UPCOM | 17/02/2017 5:51:00 CH

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Phong
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: RCD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.200 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.200 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa thu xếp thực hiện được giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/01/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/01/2017.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.