• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 963,90 -22,02/-2,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:34 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    963,90   -22,02/-2,23%  |   HNX-INDEX   114,49   -2,58/-2,21%  |   UPCOM-INDEX   53,13   -0,75/-1,38%  |   VN30   936,32   -24,23/-2,52%  |   HNX30   208,13   -7,49/-3,47%
27 Tháng Năm 2018 12:17:10 CH - Mở cửa
VNX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nguồn tin: UPCOM | 17/02/2017 5:50:00 CH

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNX của CTCP Quảng cáo và Hội chợ thươnng mại Vinexad như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Điện lực - 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, đề xuất chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Cổ phiếu liên quan

 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.