• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.031,87 -2,82/-0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:44:09 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.031,87   -2,82/-0,27%  |   HNX-INDEX   120,04   -0,38/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   57,90   -0,19/-0,33%  |   VN30   1.024,64   -5,36/-0,52%  |   HNX30   235,31   -0,58/-0,25%
18 Tháng Giêng 2018 10:42:09 SA - Mở cửa
DSC: Phạm Thị Lánh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 400.000 CP
Nguồn tin: HNX | 04/01/2018 8:28:00 SA

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Lánh
- Mã chứng khoán: DSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Vũ Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.900 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/01/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/02/2018.

 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.