• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
25 Tháng Mười 2021 8:42:46 SA - Mở cửa
TND: Notice of record date for the share swap
Nguồn tin: HNX | 31/07/2020 11:30:00 SA
1. Issuer: Tay Nam Da Mai Coal Joint Stock Company- Vinacomin
2. Stock code: TND
3. Par value: VND10,000/share
4. Record date: 05/08/2020
5. Ex-date: 04/08/2020
     * Dividend payment in cash:
                * Other reasons: Swap shares of Tay Nam Da Mai Coal Joint Stock Company- Vinacomin (TND) into shares of Vinacomin - Cao Son Coal Joint Stock Company.
          - Content: - TRate of swap: 1:1 (as at the record date for share swap, persons holding 01 share TND will receive 01 share of Vinacomin - Cao Son Coal Joint Stock Company.
- Method of rounding, method of handling of odd-lot shares: due to the rate of swap 1:1, no odd-lot shares;
            - For shares TND:
+ Date of cancelling transaction registration on Hanoi Stock Exchange: 04 Aug 2020;
+ The last trading day on Hanoi Stock Exchange: 03 Aug 2020;
              - Place:
+ For deposited securities: shareholders who have deposited securities please implement procedures for share swap at depository members where the opened deposit account;
+ For non-deposited securities: shareholders who have not deposited securities please bring ID card to implement procedures for share swap at headquarter of the Company (Cam Son Ward - Cam Pha City - Quang Ninh Province);

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức