• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 11:07:36 CH - Mở cửa
PXT: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXT
Nguồn tin: HOSE | 12/08/2020 5:45:00 CH

Căn cứ quyết định số 108/QĐ-SGDHCM ngày 09/04/2019 về việc đưa cổ phiếu PXT từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 17/04/2019 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là -113,84 tỷ đồng và kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán).

Ngày 03/08/2020, SGDCK Tp.HCMđã nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, theo đó Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 của công ty là -7,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là -141,12 tỷ đồng và vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh.

SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXT do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng kiểm soát, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PXT sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.