• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:40:24 CH - Mở cửa
CVPB2005: Notice of the exercise of warrant due to the expiry
Nguồn tin: HOSE | 03/08/2020 4:40:00 CH

MB Securities Joint Stock Company announces the record date to exercise the covered warrant due to the expiry as follows:

−        Issuer: MB Securities Joint Stock Company

−        Short name: MBS

−        Security type: covered warrant

−        Warrant name: Warrant CVPB01MBS20CE

−        Warrant code: CVPB2005

−        Warrant type (call/put): call

−        Issue date: May 04, 2020

−        Expiry date: August 18, 2020 

−        Record date: August 18, 2020

−        Purpose: to exercise rights because of the expiry 

−        Settlement price: will be calculated and announced by the Hochiminh Stock Exchange

−        Settlement date: August 25, 2020

−        Place of implementation:

  • For holders whose warrants have been deposited: Holders will fulfill procedures to receive the payment at the securities firms where their accounts have been deposited.

     * For holders whose warrants have not been deposited: none.  

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức