• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,76 +2,08/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,76   +2,08/+0,15%  |   HNX-INDEX   361,02   -2,40/-0,66%  |   UPCOM-INDEX   98,37   +0,72/+0,74%  |   VN30   1.458,23   +5,01/+0,34%  |   HNX30   580,73   -8,47/-1,44%
23 Tháng Chín 2021 10:11:40 CH - Mở cửa
SIG: Result of transactions of Directors, PDMR (Nguyen Khac Son)
Nguồn tin: HNX | 03/08/2020 4:50:00 CH
- Name of issuer: SongDa Investment and Trading Joint Stock Company
- Stock code: SIG
- Securities type: Common stock
- Name of person discharging managerial responsibility /Director: Nguyen Khac Son
- Position in the listed company: Member of the BOD, Deputy General manager
- Number of shares held by the shareholder before transaction: 4,549,375 shares (45.49%)
- Number of shares registered for sale: 2,780,000 shares
- Number of shares disposed: 2,780,000 shares
- Total holding following transaction: 1,769,375 shares
- Total percentage holding following transaction: 17.69%
- Start date of transaction: 29/07/2020
- End date of transaction: 29/07/2020

Cổ phiếu liên quan