• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 12:15:36 SA - Mở cửa
NAF: Board resolution on business plan
Nguồn tin: HOSE | 04/08/2020 4:56:00 CH

Nafoods Group Joint Stock Company (NAF) announces the Board resolution dated July 23, 2020 as follows:

1)      Business performance in the first six months of 2020:

-          Net revenue: 635.0 billion dongs (achieving 100% of plan)

-          Net profit: 45.4 billion dongs (achieving 123% of plan)

2)      Business plan for the last six months of 2020:

-          Net revenue: 715 billion dongs

-          Net profit: 21.44 billion dongs

3)      Business plan for 2021:

-          Revenue: 2,025 billion dongs

-          Profit after tax: 83 billion dongs

4)      The Board of Directors approved the resignation and appointment of Chief Accountant:

-          Approving the resignation of Ms. Nguyen Thi Trang as Chief Accountant of Nafoods Group Joint Stock Company, effective from July 23, 2020.

-          Appointing Ms. Dang Thi Loan as Chief Accountant of Nafoods Group Joint Stock Company, effective from July 23, 2020.

5)      The Board of Directors approved the operation regulation of the Board of Directors.

6)      The Board of Directors approved to establish sub-boards under the Board of Directors.

7)      The Board of Directors approved the relocation of head office to No.1, Street 24B, An Phu ward, district 2, Ho Chi Minh city.